Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/N/L/2019

"Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 15 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 383,3 2019.03.07 258

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 760,3 2019.03.07 241

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.07 275
Formularz asortymentowo - cenowy xls 3489,5 2019.03.07 411
Formularz ofertowy doc 26,7 2019.03.07 260
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.03.07 258
Projekt umowy docx 30,7 2019.03.07 253
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.03.07 244

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 888,6 2019.03.14 391

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 169,4 2019.03.19 286

Pobierz wszystkie dokumenty