Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/N/L/2019

"Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 15 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 383,3 2019.03.07 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 760,3 2019.03.07 256

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.07 291
Formularz asortymentowo - cenowy xls 3489,5 2019.03.07 432
Formularz ofertowy doc 26,7 2019.03.07 281
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.03.07 282
Projekt umowy docx 30,7 2019.03.07 274
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.03.07 265

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 888,6 2019.03.14 410

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 169,4 2019.03.19 305

Pobierz wszystkie dokumenty