Szczegóły ogłoszenia

NZ/14/D/N/AC/2019

"Dostawy papieru ręcznikowego w roli wraz z dzierżawą dozowników"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,1 2019.03.07 254

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona po zmianie pdf 816,5 2019.03.07 206

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.07 239
Formularz asortymentowo - cenowy xls 34,0 2019.03.07 247
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.03.07 245
Projekt umowy doc 80,0 2019.03.07 234
Projekt umowy dzierżawy doc 46,5 2019.03.07 235
Wzór oferty na dostawy doc 25,1 2019.03.07 229
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.03.07 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,2 2019.03.15 240

Pobierz wszystkie dokumenty