Szczegóły ogłoszenia

NZ/14/D/N/AC/2019

"Dostawy papieru ręcznikowego w roli wraz z dzierżawą dozowników"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,1 2019.03.07 279

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona po zmianie pdf 816,5 2019.03.07 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.07 258
Formularz asortymentowo - cenowy xls 34,0 2019.03.07 266
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.03.07 263
Projekt umowy doc 80,0 2019.03.07 252
Projekt umowy dzierżawy doc 46,5 2019.03.07 253
Wzór oferty na dostawy doc 25,1 2019.03.07 247
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.03.07 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,2 2019.03.15 259

Pobierz wszystkie dokumenty