Szczegóły ogłoszenia

NZ/07/D/N/A/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 12 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 318,5 2019.02.01 259

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 815,1 2019.02.01 239

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.02.01 256
Formularz ofertowy doc 27,1 2019.02.01 250
Formularze asortymentowo-cenowe xls 177,0 2019.02.01 366
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2019.02.01 244
Projekt umowy docx 28,8 2019.02.01 256
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.02.01 239

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 563,7 2019.02.08 285

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 258,9 2019.02.13 261

Pobierz wszystkie dokumenty