Szczegóły ogłoszenia

NZ/07/D/N/A/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 12 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 318,5 2019.02.01 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 815,1 2019.02.01 221

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.02.01 232
Formularz ofertowy doc 27,1 2019.02.01 229
Formularze asortymentowo-cenowe xls 177,0 2019.02.01 341
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2019.02.01 221
Projekt umowy docx 28,8 2019.02.01 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.02.01 219

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 563,7 2019.02.08 265

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 258,9 2019.02.13 239

Pobierz wszystkie dokumenty