Szczegóły ogłoszenia

NZ/02/D/N/L/2019

"Dostawy: sprężonego tlenu medycznego w butlach wraz z dzierżawą, tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% 02%N2O wraz z dzierżawą butli i oprzyrządowania, przeglądy i konserwacja instalacji wewnętrznych gazów medycznych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 347,4 2019.01.31 203

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 745,8 2019.01.31 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.01.31 189
Formularz ofertowy doc 25,9 2019.01.31 200
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.01.31 204
Projekt umowy docx 34,3 2019.01.31 180
Szczegółowy opis zamówienia xls 56,0 2019.01.31 212
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,6 2019.01.31 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 443,9 2019.02.07 200

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 171,4 2019.02.11 179

Pobierz wszystkie dokumenty