Szczegóły ogłoszenia

NZ/05/U/N/AC/2019

"Usługa termicznej utylizacji odpadów medycznych pochodzących z działalności medycznej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,1 2019.01.31 248

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 697,6 2019.01.31 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.01.31 248
Formularz ofertowy doc 25,4 2019.01.31 222
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.01.31 231
Projekt umowy docx 28,0 2019.01.31 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.01.31 237

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 313,1 2019.02.05 246

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 132,3 2019.02.08 241

Pobierz wszystkie dokumenty