Szczegóły ogłoszenia

NZ/67/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujętych w 27 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 410,9 2018.12.31 266

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 770,7 2018.12.31 266

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.12.31 246
Formularz asortymentowo-cenowy xls 172,0 2018.12.31 423
Formularz ofertowy docx 28,6 2018.12.31 236
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.12.31 249
Projekt umowy docx 34,6 2018.12.31 241
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.12.31 233

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 310,3 2019.01.09 274

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 272,8 2019.01.14 272

Pobierz wszystkie dokumenty