Szczegóły ogłoszenia

NZ/61/D/N/AC/2018

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 334,4 2018.12.03 244

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 185,1 2018.12.07 248

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) po zmianie pdf 760,3 2018.12.03 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.12.03 239
Formularz ofertowy po zmianie docx 27,5 2018.12.03 247
Formularze asortymentowo - cenowe xls 133,5 2018.12.03 392
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.12.03 244
Projekt umowy docx 28,7 2018.12.03 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.12.03 230

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 780,3 2018.12.07 287
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 880,7 2018.12.10 238

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 279,1 2018.12.13 264
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 387,1 2018.12.07 275

Pobierz wszystkie dokumenty