Szczegóły ogłoszenia

NZ/61/D/N/AC/2018

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 334,4 2018.12.03 265

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 185,1 2018.12.07 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) po zmianie pdf 760,3 2018.12.03 256

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.12.03 258
Formularz ofertowy po zmianie docx 27,5 2018.12.03 262
Formularze asortymentowo - cenowe xls 133,5 2018.12.03 410
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.12.03 262
Projekt umowy docx 28,7 2018.12.03 257
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.12.03 249

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 780,3 2018.12.07 304
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 880,7 2018.12.10 253

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 279,1 2018.12.13 286
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 387,1 2018.12.07 297

Pobierz wszystkie dokumenty