Szczegóły ogłoszenia

NZ/58/D/N/AC/2018

"Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, wyrobów chemii gospodarczej oraz pantofli ochronnych ujętych w 9 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 316,2 2018.11.13 300

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 780,2 2018.11.13 255

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.11.13 271
Formularz ofertowy doc 27,0 2018.11.13 288
Formularze asortymentowo - cenowe zip 95,1 2018.11.13 300
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.11.13 295
Projekt umowy docx 29,8 2018.11.13 289
Wykaz próbek doc 161,0 2018.11.13 291
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.11.13 279

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 462,7 2018.11.19 312

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek w ofertach pdf 273,5 2018.11.22 314

Pobierz wszystkie dokumenty