Szczegóły ogłoszenia

NZ/58/D/N/AC/2018

"Dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości, wyrobów chemii gospodarczej oraz pantofli ochronnych ujętych w 9 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 316,2 2018.11.13 280

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 780,2 2018.11.13 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.11.13 252
Formularz ofertowy doc 27,0 2018.11.13 265
Formularze asortymentowo - cenowe zip 95,1 2018.11.13 276
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.11.13 276
Projekt umowy docx 29,8 2018.11.13 267
Wykaz próbek doc 161,0 2018.11.13 266
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.11.13 251

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 462,7 2018.11.19 292

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert po poprawie omyłek w ofertach pdf 273,5 2018.11.22 293

Pobierz wszystkie dokumenty