Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/N/L/2018

"Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków i produktów spożywczych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 313,2 2018.10.26 317

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 752,3 2018.10.26 206

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.26 242
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 21,3 2018.10.26 249
Formularz ofertowy doc 25,5 2018.10.26 272
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.10.26 249
Projekt umowy doc 99,0 2018.10.26 259
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.10.26 252

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 270,2 2018.11.06 264

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 375,3 2018.11.09 241

Pobierz wszystkie dokumenty