Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/N/L/2018

"Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków i produktów spożywczych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 313,2 2018.10.26 301

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 752,3 2018.10.26 191

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.26 225
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 21,3 2018.10.26 234
Formularz ofertowy doc 25,5 2018.10.26 249
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.10.26 233
Projekt umowy doc 99,0 2018.10.26 235
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.10.26 236

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 270,2 2018.11.06 243

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 375,3 2018.11.09 226

Pobierz wszystkie dokumenty