Szczegóły ogłoszenia

NZ/55/D/N/AC/2018

" Zakup oleju napędowego drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą kart chipowych (paliwowych)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284,1 2018.10.22 255

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 751,5 2018.10.22 219

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.22 243
Formularz ofertowy doc 25,6 2018.10.22 250
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.10.22 241
Projekt umowy docx 29,8 2018.10.22 246
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.10.22 248

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 273,6 2018.10.26 233

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,5 2018.10.31 248

Pobierz wszystkie dokumenty