Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujęte w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 378,1 2018.10.17 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 759,9 2018.10.17 250

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.17 257
Formularz asortymentowo-cenowy ods 17,7 2018.10.17 365
Formularz ofertowy doc 25,9 2018.10.17 248
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.10.17 232
Projekt umowy docx 34,5 2018.10.17 263
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.10.17 230

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 556,1 2018.10.25 268

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 154,4 2018.10.29 266

Pobierz wszystkie dokumenty