Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujęte w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 378,1 2018.10.17 271

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 759,9 2018.10.17 265

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.10.17 271
Formularz asortymentowo-cenowy ods 17,7 2018.10.17 385
Formularz ofertowy doc 25,9 2018.10.17 273
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.10.17 254
Projekt umowy docx 34,5 2018.10.17 283
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.10.17 246

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 556,1 2018.10.25 283

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 154,4 2018.10.29 292

Pobierz wszystkie dokumenty