Szczegóły ogłoszenia

NZ/47/D/N/AC/2018

" Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 18 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 615,1 2018.09.03 217

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty - zadania 1-12, 14-18 pdf 537,8 2018.10.09 308
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zadanie nr 13 pdf 350,2 2018.10.31 290

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 263,1 2018.09.11 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 759,7 2018.09.03 196

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.09.03 193
Formularz ofertowy doc 28,1 2018.09.03 206
Formularze asortymentowo - cenowe xls 278,5 2018.09.03 334
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.09.03 202
Projekt umowy doc 28,4 2018.09.03 183
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.09.03 204

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 687,1 2018.09.07 237
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 350,1 2018.09.10 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 277,4 2018.09.17 243
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,5 2018.09.11 204

Pobierz wszystkie dokumenty