Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/D/N/L/2018

"Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 6 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 637,1 2018.08.21 255

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 239,8 2018.08.28 224

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 778,6 2018.08.21 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.08.21 225
Formularz asortymentowo-cenowy xls 70,5 2018.08.21 235
Formularz ofertowy doc 27,8 2018.08.21 233
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,3 2018.08.21 229
Projekt umowy pdf 221,7 2018.08.21 229
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.08.21 226

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 587,8 2018.08.30 243

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 258,7 2018.09.04 241
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 401,2 2018.08.28 251

Pobierz wszystkie dokumenty