Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/D/N/L/2018

"Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 6 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 637,1 2018.08.21 268

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 239,8 2018.08.28 237

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 778,6 2018.08.21 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.08.21 238
Formularz asortymentowo-cenowy xls 70,5 2018.08.21 249
Formularz ofertowy doc 27,8 2018.08.21 246
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,3 2018.08.21 240
Projekt umowy pdf 221,7 2018.08.21 241
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.08.21 239

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 587,8 2018.08.30 253

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 258,7 2018.09.04 253
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 401,2 2018.08.28 265

Pobierz wszystkie dokumenty