Szczegóły ogłoszenia

NZ/37/U/Nu/A/2018

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót związanych z Utworzeniem centrum leczenia osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 714,8 2018.08.16 275

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
IWZ - na usługi procedura uproszczona (poniżej 30 000 Euro) pdf 454,1 2018.08.16 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 81,2 2018.08.16 231
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 51,8 2018.08.16 220
Projekt umowy doc 851,5 2018.08.16 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 269,8 2018.08.24 206

Pobierz wszystkie dokumenty