Szczegóły ogłoszenia

NZ/41/Rb/N/AC/2018

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 333,7 2018.08.09 288

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 731,5 2018.08.09 267

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 20158,4 2018.08.09 345
BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA zip 86498,6 2018.08.09 342
BRANŻA GAZY MEDYCZNE zip 1266,0 2018.08.09 261
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2018.08.09 347
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 781,9 2018.08.09 295
Formularz ofertowy docx 66,6 2018.08.09 261
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2018.08.09 282
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 68,0 2018.08.09 259
projekt umowy docx 794,2 2018.08.09 290
PRZEDMIARY ROBÓT zip 547,0 2018.08.09 317
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2018.08.09 279
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 781,7 2018.08.09 272

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Brakujące rysunki zip 15414,8 2018.08.22 284
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 296,4 2018.08.16 305
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 506,7 2018.08.22 331

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 285,4 2018.08.28 415

Pobierz wszystkie dokumenty