Szczegóły ogłoszenia

NZ/41/Rb/N/AC/2018

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 333,7 2018.08.09 312

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 731,5 2018.08.09 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 20158,4 2018.08.09 367
BRANŻA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA zip 86498,6 2018.08.09 373
BRANŻA GAZY MEDYCZNE zip 1266,0 2018.08.09 283
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2018.08.09 384
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 781,9 2018.08.09 315
Formularz ofertowy docx 66,6 2018.08.09 284
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2018.08.09 302
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 68,0 2018.08.09 283
projekt umowy docx 794,2 2018.08.09 311
PRZEDMIARY ROBÓT zip 547,0 2018.08.09 338
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2018.08.09 303
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 781,7 2018.08.09 295

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Brakujące rysunki zip 15414,8 2018.08.22 308
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 296,4 2018.08.16 328
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 506,7 2018.08.22 352

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 285,4 2018.08.28 437

Pobierz wszystkie dokumenty