Szczegóły ogłoszenia

NZ/40/D/N/L/2018

"Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 11 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 385,7 2018.08.01 266

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 760,7 2018.08.01 257

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.08.01 255
Formularz asortymentowo - cenowy xls 127,5 2018.08.01 362
Formularz ofertowy doc 26,8 2018.08.01 255
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.08.01 243
Projekt umowy pdf 329,2 2018.08.01 292
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.08.01 256

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 330,4 2018.08.07 308

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 157,2 2018.08.10 267

Pobierz wszystkie dokumenty