Szczegóły ogłoszenia

NZ/34/D/N/L/2018

"Dostawy kompletów operacyjnych i kaset z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów wiskoelastycznych i preparatu do barwienia tkanek ujętych w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 404,4 2018.06.28 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 737,1 2018.06.28 238

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.06.28 256
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 31,9 2018.06.28 259
Formularz ofertowy doc 24,7 2018.06.28 244
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,2 2018.06.28 252
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,0 2018.06.28 239
Projekt umowy - zadanie nr 1, 3 doc 89,5 2018.06.28 239
Projekt umowy - zadanie nr 2 doc 83,5 2018.06.28 332
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych doc 99,0 2018.06.28 264
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.06.28 242

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 589,1 2018.07.06 251

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 192,0 2018.07.10 252

Pobierz wszystkie dokumenty