Szczegóły ogłoszenia

NZ/35/Rb/N/AC/2018

"Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 291,6 2018.06.20 314

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 538,7 2018.06.20 266

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 . Most sufitowy 1 stanowiskowy po zmianie doc 78,5 2018.06.20 298
1 . Most sufitowy 3 stanowiskowy po zmianie doc 82,0 2018.06.20 284
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.06.20 254
Formularz ofertowy docx 24,2 2018.06.20 271
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.20 273
Projekt Budowlany zip 17430,9 2018.06.20 295
Projekt umowy doc 88,5 2018.06.20 284
Projekt Wykonawczy zip 10932,1 2018.06.20 298
Przedmiary robót zip 796,5 2018.06.20 284
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.06.20 267

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 375,7 2018.06.28 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,7 2018.07.10 420

Pobierz wszystkie dokumenty