Szczegóły ogłoszenia

NZ/35/Rb/N/AC/2018

"Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 291,6 2018.06.20 351

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 538,7 2018.06.20 293

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 . Most sufitowy 1 stanowiskowy po zmianie doc 78,5 2018.06.20 327
1 . Most sufitowy 3 stanowiskowy po zmianie doc 82,0 2018.06.20 311
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.06.20 283
Formularz ofertowy docx 24,2 2018.06.20 303
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.20 302
Projekt Budowlany zip 17430,9 2018.06.20 330
Projekt umowy doc 88,5 2018.06.20 312
Projekt Wykonawczy zip 10932,1 2018.06.20 332
Przedmiary robót zip 796,5 2018.06.20 315
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.06.20 296

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 375,7 2018.06.28 311

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,7 2018.07.10 448

Pobierz wszystkie dokumenty