Szczegóły ogłoszenia

NZ/35/Rb/N/AC/2018

"Przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 291,6 2018.06.20 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 538,7 2018.06.20 253

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 . Most sufitowy 1 stanowiskowy po zmianie doc 78,5 2018.06.20 281
1 . Most sufitowy 3 stanowiskowy po zmianie doc 82,0 2018.06.20 265
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.06.20 235
Formularz ofertowy docx 24,2 2018.06.20 259
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.06.20 255
Projekt Budowlany zip 17430,9 2018.06.20 282
Projekt umowy doc 88,5 2018.06.20 269
Projekt Wykonawczy zip 10932,1 2018.06.20 281
Przedmiary robót zip 796,5 2018.06.20 265
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.06.20 247

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 375,7 2018.06.28 256

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,7 2018.07.10 400

Pobierz wszystkie dokumenty