Szczegóły ogłoszenia

NZ/33/D/N/L/2018

"Dostawa mleka i przetworów mlecznych ujętych w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie i na tablicę ogłoszeń pdf 336,0 2018.06.15 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 725,8 2018.06.15 198

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.06.15 270
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 19,5 2018.06.15 276
Formularz ofertowy doc 24,2 2018.06.15 234
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,9 2018.06.15 251
Projekt umowy docx 28,2 2018.06.15 252
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.06.15 237

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 207,0 2018.06.27 271

Pobierz wszystkie dokumenty