Szczegóły ogłoszenia

NZ/33/D/N/L/2018

"Dostawa mleka i przetworów mlecznych ujętych w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie i na tablicę ogłoszeń pdf 336,0 2018.06.15 252

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 725,8 2018.06.15 208

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.06.15 285
Formularz asortymentowo - cenowy xlsx 19,5 2018.06.15 290
Formularz ofertowy doc 24,2 2018.06.15 257
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,9 2018.06.15 269
Projekt umowy docx 28,2 2018.06.15 274
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.06.15 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 207,0 2018.06.27 284

Pobierz wszystkie dokumenty