Szczegóły ogłoszenia

NZ/30/Rb/N/AC/2018

"Przebudowa oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 296,9 2018.05.29 276

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 538,0 2018.05.29 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.05.29 250
Formularz ofertowy docx 24,2 2018.05.29 263
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.05.29 263
Projekt Budowlany zip 17430,9 2018.05.29 269
Projekt umowy doc 88,0 2018.05.29 266
Projekt Wykonawczy zip 10932,1 2018.05.29 274
Przedmiary robót zip 796,5 2018.05.29 298
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.05.29 250

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 479,2 2018.06.11 287
ZP i WW - Most sufitowy 1 stanowiskowy po zmianie doc 78,5 2018.06.11 308
ZP i WW Most sufitowy 3 stanowiskowy po zmianie doc 82,0 2018.06.11 275

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 205,1 2018.06.15 360

Pobierz wszystkie dokumenty