Szczegóły ogłoszenia

NZ/30/Rb/N/AC/2018

"Przebudowa oddziału intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 296,9 2018.05.29 257

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 538,0 2018.05.29 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.05.29 234
Formularz ofertowy docx 24,2 2018.05.29 247
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.05.29 248
Projekt Budowlany zip 17430,9 2018.05.29 246
Projekt umowy doc 88,0 2018.05.29 249
Projekt Wykonawczy zip 10932,1 2018.05.29 256
Przedmiary robót zip 796,5 2018.05.29 275
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.05.29 228

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 479,2 2018.06.11 268
ZP i WW - Most sufitowy 1 stanowiskowy po zmianie doc 78,5 2018.06.11 279
ZP i WW Most sufitowy 3 stanowiskowy po zmianie doc 82,0 2018.06.11 254

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 205,1 2018.06.15 331

Pobierz wszystkie dokumenty