Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/D/N/AC/2018

"Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 13 zadaniach "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 324,5 2018.05.09 258

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 185,0 2018.05.16 228

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 709,3 2018.05.09 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.05.09 229
Formularz ofertowy doc 25,8 2018.05.09 245
Formularze asortymentowo - cenowe xls 3176,5 2018.05.09 272
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.05.09 239
Projekt umowy doc 85,0 2018.05.09 237
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.05.09 257

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 948,5 2018.05.15 264
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 269,7 2018.05.16 261
Zmiana dp odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 259,6 2018.05.16 265

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 228,4 2018.05.21 253
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,3 2018.05.16 254

Pobierz wszystkie dokumenty