Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/D/N/AC/2018

"Dostawy staplerów, klipsów, siatek chirurgicznych, siatek i taśm ginekologicznych, narzędzi do platformy elektrochirurgicznej ujęte w 13 zadaniach "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 324,5 2018.05.09 272

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 185,0 2018.05.16 241

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 709,3 2018.05.09 236

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.05.09 248
Formularz ofertowy doc 25,8 2018.05.09 257
Formularze asortymentowo - cenowe xls 3176,5 2018.05.09 295
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.05.09 256
Projekt umowy doc 85,0 2018.05.09 254
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.05.09 269

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 948,5 2018.05.15 283
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 269,7 2018.05.16 280
Zmiana dp odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 259,6 2018.05.16 284

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 228,4 2018.05.21 267
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,3 2018.05.16 274

Pobierz wszystkie dokumenty