Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/N/AC/2018

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 149,1 2018.04.18 358

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 68,1 2018.05.25 326

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 659,8 2018.04.18 310

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.18 337
Formularz ofertowy doc 26,2 2018.04.18 346
Formularze asortymentowo - cenowe xls 4185,5 2018.04.18 469
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2018.04.18 341
Projekt umowy docx 27,9 2018.04.18 355
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.18 344

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 690,5 2018.05.25 370

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - po korekcie omyłek rachunkowych pdf 276,3 2018.06.08 434
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,3 2018.05.25 324

Pobierz wszystkie dokumenty