Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/N/AC/2018

"Dostawy endoprotez oraz implantów ortopedycznych ujęte w 18 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 149,1 2018.04.18 305

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 68,1 2018.05.25 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 659,8 2018.04.18 258

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.18 282
Formularz ofertowy doc 26,2 2018.04.18 287
Formularze asortymentowo - cenowe xls 4185,5 2018.04.18 405
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2018.04.18 279
Projekt umowy docx 27,9 2018.04.18 292
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.18 289

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 690,5 2018.05.25 312

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert - po korekcie omyłek rachunkowych pdf 276,3 2018.06.08 359
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 400,3 2018.05.25 268

Pobierz wszystkie dokumenty