Szczegóły ogłoszenia

NZ/21/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 512,8 2018.04.13 314

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura pełna (pakiety) pdf 696,3 2018.04.13 305

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.13 296
Formularz asortymentowo - cenowy xls 279,5 2018.04.13 440
Formularz ofertowy docx 26,0 2018.04.13 317
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018.04.13 314
Projekt umowy docx 34,8 2018.04.13 321
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.13 309

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 384,7 2018.04.26 340
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 276,1 2018.05.07 321
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 271,1 2018.05.16 337

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 182,3 2018.05.24 362

Pobierz wszystkie dokumenty