Szczegóły ogłoszenia

NZ/21/D/N/L/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 28 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 512,8 2018.04.13 298

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura pełna (pakiety) pdf 696,3 2018.04.13 295

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.13 279
Formularz asortymentowo - cenowy xls 279,5 2018.04.13 420
Formularz ofertowy docx 26,0 2018.04.13 300
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,5 2018.04.13 299
Projekt umowy docx 34,8 2018.04.13 304
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.13 292

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 384,7 2018.04.26 318
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 276,1 2018.05.07 307
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 271,1 2018.05.16 316

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 182,3 2018.05.24 344

Pobierz wszystkie dokumenty