Szczegóły ogłoszenia

NZ/20/D/N/AC/2018

"Kompleksowe dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie PR do obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej i Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284,6 2018.04.04 241

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 146,0 2018.04.12 217

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 717,0 2018.04.04 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.04.04 233
Formularz ofertowy doc 24,8 2018.04.04 251
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.04.04 231
Warunki przyłącza pdf 35,5 2018.04.04 241
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.04.04 226

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 944,7 2018.04.11 259
Zmiana odpowiedźi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 379,9 2018.04.12 229

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 244,3 2018.04.18 226
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 401,1 2018.04.12 232

Pobierz wszystkie dokumenty