Szczegóły ogłoszenia

NZ/14/D/N/AC/2018

"Dostawy akcesorii do elektrochirurgii, laparoskopii i zamykania naczyń ujęte w 5 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 461,7 2018.03.01 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 710,8 2018.03.01 310

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2018.03.01 407
Formularz ofertowy doc 25,1 2018.03.01 385
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1302,5 2018.03.01 413
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.03.01 391
Projekt umowy doc 86,0 2018.03.01 367
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.03.01 382

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 377,5 2018.03.07 402

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 208,4 2018.03.09 385

Pobierz wszystkie dokumenty