Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/N/L/2018

"Dostawy pieczywa dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,3 2018.02.09 436

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 764,5 2018.02.09 270

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.02.09 326
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 15,9 2018.02.09 328
Formularz ofertowy doc 24,0 2018.02.09 372
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,1 2018.02.09 322
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.02.09 335
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,8 2018.02.09 316
Projekt umowy docx 35,7 2018.02.09 331
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.02.09 318

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 352,8 2018.02.19 302

Pobierz wszystkie dokumenty