Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/N/L/2018

"Dostawy pieczywa dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,3 2018.02.09 454

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 764,5 2018.02.09 283

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2018.02.09 345
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 15,9 2018.02.09 353
Formularz ofertowy doc 24,0 2018.02.09 393
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,1 2018.02.09 342
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2018.02.09 356
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,8 2018.02.09 334
Projekt umowy docx 35,7 2018.02.09 351
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.02.09 337

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 352,8 2018.02.19 326

Pobierz wszystkie dokumenty