Szczegóły ogłoszenia

NZ/03/Rb/N/AC/2018

"Adaptacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmówieniu pdf 293,4 2018.01.29 440

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 263,4 2018.02.12 403

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 541,2 2018.01.29 397

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, STWIOR zip 60391,8 2018.01.29 630
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2018.01.29 405
Formularz ofertowy docx 24,0 2018.01.29 456
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2018.01.29 412
PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE xlsx 56,8 2018.01.29 526
Projekt umowy doc 94,5 2018.01.29 418
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2018.01.29 399

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 254,8 2018.02.12 391

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 590,5 2018.02.15 377

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 261,3 2018.02.22 460

Pobierz wszystkie dokumenty