Szczegóły ogłoszenia

NZ/02/D/N/L/2018

"Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz podrobów ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 271,9 2018.01.15 337

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 761,5 2018.01.15 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.01.15 346
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 20,4 2018.01.15 338
Formularz ofertowy doc 24,2 2018.01.15 341
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.01.15 342
Projekt umowy docx 35,6 2018.01.15 363
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.01.15 335

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 153,0 2018.01.24 344

Pobierz wszystkie dokumenty