Szczegóły ogłoszenia

NZ/02/D/N/L/2018

"Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz podrobów ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 271,9 2018.01.15 319

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 761,5 2018.01.15 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.01.15 327
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 20,4 2018.01.15 321
Formularz ofertowy doc 24,2 2018.01.15 322
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.01.15 324
Projekt umowy docx 35,6 2018.01.15 346
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.01.15 310

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 153,0 2018.01.24 327

Pobierz wszystkie dokumenty