Szczegóły ogłoszenia

NZ/02/D/N/L/2018

"Dostawy mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz podrobów ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 271,9 2018.01.15 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 761,5 2018.01.15 317

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2018.01.15 378
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 20,4 2018.01.15 371
Formularz ofertowy doc 24,2 2018.01.15 377
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2018.01.15 376
Projekt umowy docx 35,6 2018.01.15 395
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2018.01.15 366

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 153,0 2018.01.24 376

Pobierz wszystkie dokumenty