Szczegóły ogłoszenia

NZ/78/D/N/L/2017/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 518,3 2017.12.30 458

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 690,8 2017.12.30 400

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.30 438
Formularz asortymentowo-cenowy xls 394,5 2017.12.30 550
Formularz ofertowy docx 26,1 2017.12.30 429
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2017.12.30 444
Projekt umowy docx 34,5 2017.12.30 457
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.12.30 441

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 495,8 2018.01.11 524
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 330,1 2018.01.23 474
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,2 2018.02.07 450

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,5 2018.02.12 463

Pobierz wszystkie dokumenty