Szczegóły ogłoszenia

NZ/78/D/N/L/2017/2018

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 29 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 518,3 2017.12.30 435

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) pdf 690,8 2017.12.30 385

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.12.30 419
Formularz asortymentowo-cenowy xls 394,5 2017.12.30 531
Formularz ofertowy docx 26,1 2017.12.30 407
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,7 2017.12.30 422
Projekt umowy docx 34,5 2017.12.30 438
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.12.30 416

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 495,8 2018.01.11 502
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 330,1 2018.01.23 452
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,2 2018.02.07 435

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,5 2018.02.12 442

Pobierz wszystkie dokumenty