Szczegóły ogłoszenia

NZ/66/Rb/N/AC/2017

"Remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej rozdzielni głównej NN rozdzielni SN wraz z wymianą transformatorów dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 363,3 2017.11.07 498

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 211,0 2017.11.22 509

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 513,8 2017.11.07 412

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2017.11.07 508
Formularz ofertowy doc 24,4 2017.11.07 491
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017.11.07 481
PROJEKT BUDOWLANY zip 3555,9 2017.11.07 537
Projekt umowy doc 119,5 2017.11.07 489
PRZEDMIAR ROBÓT zip 238,1 2017.11.07 520
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zip 312,3 2017.11.07 518
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.11.07 508

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 320,2 2017.11.23 503

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 208,2 2017.11.28 521

Pobierz wszystkie dokumenty