Szczegóły ogłoszenia

NZ/66/Rb/N/AC/2017

"Remont budynku gospodarczego, wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach stacji transformatorowej rozdzielni głównej NN rozdzielni SN wraz z wymianą transformatorów dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 363,3 2017.11.07 483

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 211,0 2017.11.22 490

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 513,8 2017.11.07 398

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2017.11.07 490
Formularz ofertowy doc 24,4 2017.11.07 473
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017.11.07 462
PROJEKT BUDOWLANY zip 3555,9 2017.11.07 514
Projekt umowy doc 119,5 2017.11.07 474
PRZEDMIAR ROBÓT zip 238,1 2017.11.07 502
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT zip 312,3 2017.11.07 497
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.11.07 490

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 320,2 2017.11.23 475

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 208,2 2017.11.28 506

Pobierz wszystkie dokumenty