Szczegóły ogłoszenia

NZ/63/D/N/L/2017

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 24 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 737,6 2017.10.27 410

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 775,1 2017.10.27 359

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.27 413
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 150,3 2017.10.27 583
Formularz ofertowy doc 26,5 2017.10.27 435
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.27 455
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,8 2017.10.27 401
Projekt umowy docx 31,8 2017.10.27 435
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.27 398

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 598,0 2017.11.02 484
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 456,7 2017.11.03 445
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,5 2017.11.06 430

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 237,7 2017.11.08 445

Pobierz wszystkie dokumenty