Szczegóły ogłoszenia

NZ/63/D/N/L/2017

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 24 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 737,6 2017.10.27 385

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 775,1 2017.10.27 344

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.27 396
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 150,3 2017.10.27 559
Formularz ofertowy doc 26,5 2017.10.27 412
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.27 433
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,8 2017.10.27 380
Projekt umowy docx 31,8 2017.10.27 411
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.27 376

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 598,0 2017.11.02 462
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 456,7 2017.11.03 424
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,5 2017.11.06 404

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 237,7 2017.11.08 420

Pobierz wszystkie dokumenty