Szczegóły ogłoszenia

NZ/63/D/N/L/2017

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 24 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 737,6 2017.10.27 449

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 775,1 2017.10.27 390

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.27 449
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 150,3 2017.10.27 620
Formularz ofertowy doc 26,5 2017.10.27 471
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.27 490
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 23,8 2017.10.27 435
Projekt umowy docx 31,8 2017.10.27 469
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.27 432

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 598,0 2017.11.02 531
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 456,7 2017.11.03 477
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 269,5 2017.11.06 463

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 237,7 2017.11.08 482

Pobierz wszystkie dokumenty