Szczegóły ogłoszenia

NZ/58/D/N/AC/2017

"Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 366,4 2017.10.06 289

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 612,4 2017.10.06 288

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.06 269
Formularz ofertowy doc 23,9 2017.10.06 263
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.06 266
Projekt umowy docx 27,8 2017.10.06 285
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych doc 143,0 2017.10.06 282
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.06 267

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 271,7 2017.10.11 275

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 202,0 2017.10.16 264

Pobierz wszystkie dokumenty