Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/AC/2017

"Dostawy implantów ortopedycznych ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 377,3 2017.10.03 365

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 694,7 2017.10.03 323

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.03 364
Formularz asortymentowo - cenowy xls 1172,0 2017.10.03 410
Formularz ofertowy doc 25,0 2017.10.03 371
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.03 356
Projekt umowy docx 30,6 2017.10.03 350
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.03 360

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 485,8 2017.10.09 358

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 209,2 2017.10.12 369

Pobierz wszystkie dokumenty