Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/AC/2017

"Dostawy implantów ortopedycznych ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 377,3 2017.10.03 378

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 694,7 2017.10.03 335

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.10.03 375
Formularz asortymentowo - cenowy xls 1172,0 2017.10.03 422
Formularz ofertowy doc 25,0 2017.10.03 384
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.10.03 366
Projekt umowy docx 30,6 2017.10.03 362
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.10.03 370

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 485,8 2017.10.09 369

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 209,2 2017.10.12 381

Pobierz wszystkie dokumenty