Szczegóły ogłoszenia

NZ/51/D/N/AC/2017

"Dostawy materiałów biurowych wykazane w 10 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 398,5 2017.09.12 403

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 251,6 2017.09.21 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 697,4 2017.09.12 354

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.09.12 402
Formularz ofertowy doc 25,1 2017.09.12 424
Formularze asortymentowo - cenowe xls 228,0 2017.09.12 427
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.09.12 411
Projekt umowy zadania nr 2-10 docx 30,4 2017.09.12 405
Projekt umowy zadanie nr 1 doc 32,6 2017.09.12 402
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.09.12 415

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz - asortymentowo - cenowy zadanie nr 3 po zmianie xls 35,0 2017.09.21 388
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 272,9 2017.09.19 441

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 231,5 2017.09.26 428
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 399,5 2017.09.21 374

Pobierz wszystkie dokumenty