Szczegóły ogłoszenia

NZ/52/D/N/AC/2017

"Dostawa i montaż aparatu RTG cyfrowego - 1 szt. w ramach Projektu pn. Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 395,9 2017.09.04 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 669,9 2017.09.04 355

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 50,8 2017.09.04 324
Formularz ofertowy docx 50,1 2017.09.04 344
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 52,8 2017.09.04 350
Projekt umowy docx 52,7 2017.09.04 340
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych docx 67,3 2017.09.04 401
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 50,5 2017.09.04 357

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 798,7 2017.09.08 360
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 273,7 2017.09.08 315
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ NR 3 pdf 380,2 2017.09.11 385
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 4 pdf 273,1 2017.09.11 338
Scan projektu ochrony radiologicznej pdf 4280,2 2017.09.08 364
SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH - po korekcie docx 68,0 2017.09.08 347
SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH PO KOREKCIE NR 2 docx 68,0 2017.09.08 340

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,2 2017.09.13 368

Pobierz wszystkie dokumenty