Szczegóły ogłoszenia

NZ/50/D/N/AC/2017

"Dostawy opakowań jednorazowego użytku do posiłków"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 376,7 2017.08.29 372

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 713,2 2017.08.29 356

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2017.08.29 422
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 17,8 2017.08.29 385
Formularz ofertowy doc 23,8 2017.08.29 405
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.08.29 391
Projekt umowy doc 30,5 2017.08.29 407
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2017.08.29 396

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 270,8 2017.09.04 367

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,5 2017.09.08 378

Pobierz wszystkie dokumenty