Szczegóły zamawiającego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Kod pocztowy: 61-712

Miejscowość: Poznań

Telefon: (61 ) 829 44 40

Fax: (61 ) 829 40 12

E-mail:

WWW: www.amu.edu.pl

Ogłoszenia (702)

Roboty (95)

Temat Sygnatura
Remont pomieszczeń magazynów książek w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/33/D/16

Remont wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku "Koszarowca" wraz z wykonaniem nowej instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych na potrzeby Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji ZP/26/B/16

Przebudowa wejścia do budynku akademika UAM w Kaliszu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowy Świat 28 w Kaliszu ZP/30/B/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie E budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. ZP/14/B/16/1

remont toalet damskich i męskich [parter, I p. i II p.] w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu ZP/27/B/16

Wykonanie przyłącza sieci cieplnej dla nowych obiektów sportowych wraz ze zmianą węzła cieplnego w budynku pływalni UAM na Morasku ZP/24/B/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie "E" budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/14/B/16

remont magazynku książek w piwnicy w budynku B Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/140/B/15

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/145/B/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/136/B/15

remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu ZP/130/B/15

Roboty remontowe - Osiedle Studenckie w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/125/B/15

malowanie pokoi po zalaniach w DS JAGIENKA i DS ZBYSZKO, malowanie zaplecza kuchennego w DS ZBYSZKO ZP/124/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/2

Remont schodów zewnętrznych w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/117/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/99/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/1

Wykonanie remontu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków zlokalizowanymi na terenie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Zielonagórze na działkach nr 10/1 i 16/1 ZP/92/B/15

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wraz z wyposażeniem i siecią strukturalną - III etap ZP/79/B/15

Remont oświetlenia nad sceną Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/84/B/15

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego "Hanka" przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/85/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/70/B/15

Wymiana dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi uzgodnieniami w Budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6 (etap I) wraz z jego 5 letnią konserwacją (etap II) ZP/69/B/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/71/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15/1

Roboty remontowe w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ 1: Remont dachów i rynien wraz z wymiana rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami; CZĘŚĆ 2: Przeniesienie i remont szlabanu wjazdowego ZP/63/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM, część 1 - Malowanie pokoi, remont sanitariatów i kuchni oraz wymiana drzwi do pokoi w budynku DS. BABILON w Poznaniu, częśc 2 - Remont dachu Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/62/B/15

Prace remontowe dekarskie w budynkach DS. Juventa, DS. Gaudium i DS. Forum w Słubicach ZP/61/B/15

Remont holu głównego, portierni, korytarza, szatni i księgarni w budynku D, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/60/B/15

Remont pomieszczeń II p. dla Pracowni Grafiki i Plastyki w budynku dydaktycznym UAM Kaliszu ZP/53/B/15

Przeniesienie urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu do pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu wraz z instalacją wod-kan. ZP/52/B/15

Remont pomieszczeń w budynkach dydaktycznych AB, D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu oraz malowanie ścian i sufitów w Sali 118 Collegium Maius ZP/56/B/15

Remont wejscia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remont wybranych pomieszczeń i części korytarza III p. w budynku Collegium Iuridicum UAM przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/55/B/15

Malowanie pomieszczeń Prorektora, remont wybranych pomieszczeń oraz naprawa izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/54/B/15

Remont dwóch sal dydaktycznych i sześciu pokoi pracowniczych, remont korytarza przy K3 na pracownię komputerową w Collegium Geologicum na Morasku oraz remont dwóch pokoi Zakladu Fizyki Medycznej i Instytutu Akustyki, prace remontowe w pokojach i salach dydaktycznych Pracowni Fizycznej w Collegium Physicum ZP/51/B/15

Remont pomieszczeń na parterze oraz sieci strukturalnej dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/39/B/15

Zmiana lokalizacji wjazdu od ul. Paszty oraz budowa parkingu i portierni dla Kampusu Ogrody UAM, Poznań,ul. Szamarzewskiego 89/91: - etap I: droga wewnętrzna, portiernia, sieci podziemne, opłotowanie; - etap II: parking wewnętrzny. ZP/43/B/15

Naprawa schodów zewnętrznych i wymiana płytek ściennych w budynku Collegium Mathematicum i Collegium Biologicum na Morasku oraz naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Collegium Biologicum ZP/45/B/15

Remont korytarza w przyziemiu budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu. ZP/49/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wrz z wyposażeniem i siecia strukturalną - etap II ZP/38/B/15

Malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Jagienka; malowanie 15 pokoi studenckich w DS. Jagienka; malowanie 25 pokoi studenckich w DS. Zbyszko; malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Zbyszko ZP/40/B/15

Malowanie ścian w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach dydaktycznych w Budynku Collegium Mathematicum i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/35/B/15

Wymiana drzwi na pożarowe w pomieszczeniach III piętra Domu Studenckiego UAm w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28/30 ZP/42/B/15

naprawy i drobne remonty związane z utrzymaniem budynku Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ZP/36/B/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E. ZP/10/B/15/1

Remont segmentów mieszkalnych i korytarza 9 piętra oraz wybranych segmentów mieszkalnych wraz z korytarzem i klatką schodową na pozostałych piętrach w Domu Studenckim Jowita położonym przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu ZP/33/B/15

Roboty remontowe w budynku Collegium Novum związane z wydzieleniem pomieszczenia na I piętrze przy salach 109-110 i remontem pomieszczeń 3, 017, 015 w budynku B ZP/30/B/15

Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku Wydziału Chemii ZP/23/B/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/10/B/15

Wymiana kotłowni w Domu Wypoczynkowym w Zakopanem przy ul. Droga do Rojów 21, obiekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/12/B/15

Wymiana 5 szt. okien w budynku A Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/22/B/15

Remont świetlika w budynku 'B' Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40 ZP/25/B/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/18/B/15

Roboty budowlane: magazyn ziemi oraz wiata gospodarcza ZP/137/B/14

Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku Wydziału Chemii ZP/107/B/14

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki oraz remont sanitariatów w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/101/B/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 - Wymiana 10 okien w pokojach w części noclegowej w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach; Część 2 - Prace remontowe w budynkach DS. Arkadia, DS. Sapientia, DS. Juventa wraz z malowaniem elewacji na budynkach DS. Arkadia i DS. Sapientia w Słubicach; Część 3 - Malowanie pokoi, wymiana drzwi, remont sanitariatów i klatki schodowej w budynku DS. Babilon w Poznaniu. ZP/88/B/14

Klaster obliczeniowy wraz z infrastrukturą sieciową, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem: rozbudowa i instalacja okablowania strukturalnego ZP/79/B/14

remont wybranych pomieszczeń 1p. przy ul. Międzychodzkiej dla WSE ZP/77/B/14

Wymiana windy na przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z demontażem starej i obróbkami budowlanymi w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/75/B/14

Klaster obliczeniowy wraz z infrastrukturą sieciową, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem: przyłącze światłowodowe (zaprojektowanie i wykonanie wraz z dopełnieniem wymogów prawnych) ZP/55/B/14

Remont piętra dziesiątego wraz z wyposażeniem - dom Studencki Jowita ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu ZP/69/B/14

remont pracowni i pomieszczeń dydaktycznych na Wydziale Fizyki, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu [część 1] uszczelnienie nadproży okien fasadowych, opierzeń na tarasie z wymianą posadzki w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Biologii UAM w Poznaniu [część 2] ZP/61/B/14

Roboty budowlane w jednostach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: część 1 Remont gabinetu i sekretariatu dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej; część 2 - roboty budowlane w DS Jagienka i DS Zbyszko ZP/37/B/14

naprawa dachu budynku dydaktycznego Wydziału Fizyki przy ul. Umultowskiej oraz naprawa dachu budynku dydaktycznego Collegium Geographicum i uszczelneinie przeszklonej konstrukcji na klatce K3 budynku Geologii [część 1] remont dachu nad częścią niską budynku Collegium HCP UAM w Poznaniu [część 2] remont dachów i rynien, wymiana rur spustowych w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu [część 3] ZP/51/B/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/50/B/14

remont korytarza wraz z dokończeniem remontu zaplecza sanitarnego SWFiS - budynek D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu [część 1] remont ogrodzenia przy Collegium Maius od strony ul. Fredry [część 2] ZP/45/B/14

remont pomieszczeń piwnicznych, malowanie pomieszczeń dydaktycznych i zabudowa pionów instalacji wod-kan na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89 [część 1] remont 15 pokoi w części noclegowej w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach [część 2] ZP/40/B/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/31/B/14

remont pomieszczeń piwnicy budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w zakresie wykonania robót budowlanych, wykonania przebudowy sieci strukturalnych, zaprojektowania i wykonania instalacji sanitarnych ZP/29/B/14

Remont krużganków i remont kabin w sanitariatach w Collegium Maius ZP/28/B/14

Remont mieszkań Lektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/16/B/14

przebudowa budynku A/B UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu wraz z dostawą i montażem wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz ich 5 letnią obsługą eksploatacyjną ZP/25/B/14

przebudowa budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu w zakresie budowy szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz jej 5 letnią obsługą eksploatacyjną ZP/5/B/14

wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia tablicy informacyjnej na Morasku w obrębie skrzyżowania ulic Umultowskiej i Dzięgielowej w Poznaniu ZP/19/B/14

Remont parteru i piwnic Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/121/B/13

Usunięcie wad i usterek w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Blok E ZP/128/B/13

Remont segmentów mieszkalnych i korytarzy w DS. Gaudium przy ul. Piłsudskiego 14 w Słubicach po kontroli Sanepidu ZP/104/B/13/1

Prace remontowe w Domach Studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ZP/104/B/13

remont pomieszczeń po Czytelni Niemieckiej w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/88/B/13

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki oraz modernizacja sieci strukturalnej w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/84/B/13

Prace remontowe w budynkach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ZP/74/B/13

naprawa i uszczelnienie stolarki aluminiowej w bibliotece Coll. Mathematicum oraz remont świetlika budynku Coll. Geographicum i Geologicum [częśc 1]; naprawa nawierzchni sportowej na płycie boiska UAM przy Wydziale Fizyk [część 2] ZP/53/2/B/13

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/70/B/13

Przeróbka stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Collegium Maius ZP/66/B/13

wymiana przykanalika kanalizacyjnego fi 150mm biegnącego pod budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38-40 w Poznaniu ZP/27/B/13/1

Zadanie 1. Budowa szybu wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych - budynek C w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89/91, Zadanie 2. Remont pomieszczen - budynek C w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89/91. ZP/54/B/13

remont oświetlenia w sali B budynku E Zespolu Budynków Dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu; remont pomieszczeń w budynku E Zespołu Budynków Dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu ZP/62/B/13

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obrębie budynku Centrum NanoBioMedycznego w ramach projektu: "Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne" ZP/55/B/13

Remont dachów w budynkach UAM przy ul. Umultowskiej; naprawa i uszczelnienie stolarki aluminiowej w bibliotece Coll. Mathematicum; remont świetlika budynku Coll. Geographicum i Geologicum; naprawa dachu budynku Coll. Geographicum i Geologicum; naprawa nawierzchni sportowej na płycie boiska UAM przy Wydziale Fizyki ZP/53/B/13

Prace remontowe w budynku Domu studenta w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28/30 ZP/50/B/2013

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/41/B/13

Prace remontowe w budynkach UAM położonych w Gnieźnie i Poznaniu ZP/49/B/13

Dostawy (425)

Temat Sygnatura
Dostawa książek na potrzeby projektu Geocentrum Doskonałości ZP/2427/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/25/16

dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1779/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/23/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów, odczynników chemicznych, i materiałów filtracyjnych przez okres 1 roku, z prawem opcji - II partie. 907/PN/21/16

Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1801/D/16

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypozyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiajacego przez okres 1 roku 907/PN/22/16

Dostawa podręczników akademickich dla Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ZP/1361/D/16

sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [2 części] ZP/1846/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1201/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/17/16

Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części). ZP/217/D/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/18/16

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1081/D/16

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części ZP/1003/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UAM, segment G ZP/1118/D/16

Dostawa krzeseł do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/781/D/16

sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, Kaset DVCAM oraz akcesoriów do wskazanego pokoju dla jednostek UAM ZP/866/D/16

Dostawa i instalacja spektrometru CD 907/PN/16/16

dostawa i instalacja analizatora tlenku azotu 907/PN/15/16

Dostawa sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/13/16

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesiecy ZP/391/D/16

sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/11/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/14/16

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/310/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/10/16

wykonanie, dostawa i instalacja modułu do detekcji multiharmonicznych do tomografu EPR i zasilaczy gradientowych 907/PN/06/16

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/07/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników do eksperymentów biologii molekularnej. 907/PN/12/16

Dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/09/16

dostawa i uruchomienie analizatora zanieczyszczenia powietrza oraz optycznego systemu monitoringu skażenia powietrza 907/PN/08/16

Sukcesywna dostawa wody w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7226/D/15

Dostawa wyposazenia serwerowego 907/PN/03/16

zestaw do anestezy wziewnej wraz zwyposażeniem 907/PN/05/16

Przetarg nieograniczony na dostawę enkodera - dekodera. 907/PN/04/16

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dwuwiązkowego ze zmieniaczem kuwet 907/PN/02/16

Sukcesywna dostawa nośników danych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/6997/D/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 2. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Prahistorii 3. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Wschodniego ZP/7125/D/15

Sukcesywna dostawa aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET ENDpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 w okresie od 31/01/2016 do 30/01/2017 907/PN/01/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/63/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/6000/D/15

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (pendrive'y, podkładki pod myszy) dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6853/D/15

Dostawa czsopism 2016 ZP/6569/D/15

dostawa systemu do badań SAXS oraz przystawki AFM 907/PN/44/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6359/D/15

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15/1

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/61/15

Dostawa wyposażenia dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5915/D/15

Dostawa regałów służących do mycia klatek dla zwierząt laboratoryjnych kompatybilnych ze zmywarką IWT serii GP, czteropoziomowych, dwustronnych ZP/5914/U/15

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - dostawa lamp UV - sufitowych (50 szt.) o właściwościach biobójczych, gwarantujących niszczenie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych form drobnoustrojów; Część 2 - dostawa lampy zabiegowej bezcieniowej LED ściennej L21-25P i lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej LED przejezdnej L21-25R; Część 3 - dostawa systemu do eutanazji małych zwierząt (myszy, szczury) - 1 szt.; Część 4 - dostawa źródła jonów typu ESI do wysokorozdzielczego spektrometru mas wraz z dodatkowym wyposażeniem. ZP/5913/D/15

Dostawa sprzetu komputerowego 907/PN/60/15

Dostawa książek na potrzeby studiów podyplomowych Wydziału Anglistyki ZP/6177/D/2015

sukcesywna dostawa rur i kształtek PCW do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/6268/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/6224/D/15

Dostawa stanowiska do preparatyki próbek dla SEM i nanoindentacji z wyposażeniem 907/PN/62/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/56/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/58/15

sukcesywna dostawa galanterii biurowej dla jednostek UAM ZP/5736/D/15

Dostawa i instalacja skanera wielkoformatowego rolkowego 907/PN/57/15

dostawa foteli obrotowych do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5794/D/15

Dostawa książek dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/5617/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego i wyparki próżniowej 907/PN/51/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dygestoriów oraz ramion odciągowych. 907/PN/53/15

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch kontenerów do magazynowania substancji niebezpiecznych. 907/PN/55/15

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/5078/D/2015

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/54/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - IV Partie. 907/PN/52/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/50/15

Dostawa sprzetu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4929/D/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Sala Rady Wydziału i Gabinet Dziekana. Część 2: Biurka studenta. zp/4528/d/1/15

dostawa sprzętu biurowego -II partie 907/PN/49/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/45/15

Dostawa zestawu do prowadzenia reakcji w podwyższonym ciśnieniu 907/4249/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/37/15

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP4967D15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/41/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/4968/D/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/47/15

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konserwacyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4710/D/15

dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4648/D/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/46/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/4565/D/15

Zakup i dostawa podręczników i literatury anglojęzycznej w ramach Projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu ZP/4580/D/15

dostawa krzeseł do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4736/D/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do Sali Rady Wydziału i Gabinetu Dziekana w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4528/d/15

Dostawa czasopism i baz danych 2016 ZP/4435/D/15

Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu audiowizualnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwie UAM 907/PN/43/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/42/15

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4262/D/2015

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/40/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/4380/D/15

Dostawa serwerów dla Wydziału Fizyki 907/PN/39/15

Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego do auli Collegium Europaeum w Gnieźnie ZP/4105/D/15

sukcesywna dostawa kopert i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4052/D/15

sukcesywna dostawa oryginalnych, nieregenerowanych artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do wwszystkich jednostek UAM wraz z wniesieniem do podanego w zamówieniu pokoju oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach ZP/4199/D/15

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/38/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/15

dostawa urządzeń sieciowych 907/PN/36/15

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3325/D/15

Dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3712/D/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3121/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/35/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3752/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę bezzałogowej niskopułapowej jednostki latającej 907/PN/31/15

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/34/15

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/27/15

Sukcesywna dostawa przez 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu źródeł światła ZP/3242/D/15

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/3359/D/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/32/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - VII Partii 907/PN/33/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/29/15

Wymiana opraw oświetleniowych w ramach remontu oświetlenia nad sceną w Auli Uniwersyteckiej UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/3092/D/15

Zakup i dostawa 2 szt samochodów, fabrycznie nowych spełniających funkcję mobilnego laboratorium, umożliwiających transport aparatury oraz próbek środowiskowych w terenie o trudnych warunkach jezdnych ZP/2932/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego sprzętu do prowadzenia wideokonferencji - II Partie. 907/PN/30/15

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/28/15

Zakup i dostawa podręczników i literartury anglojęzycznej w ramach projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89 a w Poznaniu ZP/2998/D/D15

Dostawa książek naukowych na potrzeby projektu MPD The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology ZP/3103/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/26/15

Dostawa i instalacja aparatury analityczno-badawczej 907/PN/25/15

Dostawa książek na potrzeby projektu Laboratorium poezji kobiecej XX wieku ZP/2676/D/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/19/15

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red do kotłowni Domu Wypoczynkowego UAM w Zakopanem ZP/2033/D/I/15

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przegladami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/24/15

dostawa systemu do hodowli mikroorganizmów 907/PN/23/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego argonu w okresie 2 lat. 907/PN22/15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - II Partie (czujniki przepływu, CTD Divery, bezzałogowa niskopułapowa jednostka latająca) 907/PN/21/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/17/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM przez okres jednego roku wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń 907/PN/20/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku z prawem opcji 907/PN/18/15

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/2033/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę mikrofalowego systemu do prowadzenia syntez 907/PN/15/15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - II Partie (chromatografy jonowe, czujniki przepływu, CTD Divery) 907/PN/16/15

sukcesywna dostawa 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji 907/PN/10/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IX Partii 907/PN/14/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Studia Fotograficznego 907/PN/13/15

Dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - 2 Partie 907/PN/12/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 1. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych ZP/36/D/15

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) ZP/1693/D/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- meble biurowe, fotele audytoryjne z pulpitami do pisania, pulpity, krzesła i fotele biurowe. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem foteli audytoryjnych z pulpitami do pisania oraz pulpitów 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych 3. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych ZP/1742/D/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych miedzianych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/1659/D/15

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla praktykantów i stażystów (zestaw w etui, teczka twarda tekturowa, notatnik, pendrive, zakładka indeksująca, torba płócienna z długim uchem) ZP/685/D/1/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/11/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. ZP/1045/D/15

Sukcesywna dostawa sprzętu elektrycznego ZP/1211/D/15

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku z prawem opcji - VI partii 907/PN/07/15

Dostawa książek dla Katedry Studiów Azjatyckich (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/662/D/15

Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Telefonii dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ST-UAM) ZP/108/D/15

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla praktykantów i stażystów zestaw w etui, teczka twarda tekturowa, notatnik, pendrive, zakładka indeksująca, torba płócienna z długim uchem) ZP/685/D/15

dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów 907/PN/09/15

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/833/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej - II Partie ZP/473/D/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/05/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/297/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/08/15

Zakup i dostawa podręczników do UAM w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności - 2 części. ZP/238/D/15

dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - II partie 907/PN/04/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji 907/PN/06/15

Sukcesywna dostawa projektorów, z prawem opcji 907/PN/03/15

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/22/D/2015

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - V Partii 907/PN/02/15

Sukcesywna dostawa do jednsotek organizacyjnych UAM w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciążeniu, Obrzycku i Białej Górze nośników danych wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/7048/D/14

Dostawa książek dla Katedry studiów Azjatyckich ZP/6382/D/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 licencji w okresie od 31/01/2015 do 30/01/2016 roku 907/PN/01/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/48/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/49/14

Dostawa wraz z montażem rolet dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6273/D/14

dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- meble biurowe, fotele audytoryjne, katedry pulpity, regały biblioteczne. ZP/6730/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa, instalacja zasilacza UPS do spektrometru MRI wraz z uruchomieniem ZP/6202/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja probe stadion (stacja do pomiarów prądowych z oprzyrządowaniem) wraz ze szkoleniem i uruchomieniem ZP/6200/D/14

Zakup energii elektrycznej w grupie taryfowej B21 dla Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89D oraz obiektów Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89C ZP/6030/D/14

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - III Partie 907/PN/47/14

Zakup i dostawa podręczników do UAM w Poznaniu w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Startegia Spójności - 2 CZĘŚCI ZP/6207/D/14

Dostawa książek i podręczników (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/6160/D/14

Dostawa polskich czasopism 2015 ZP/5960/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej ZP/5857/D/14

dostawa sprzętu laboratoryjnego - II partie 907/PN/45/14

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/5823/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 : Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Wydziału Nauk Społecznych Część 2: Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: Dostawa wraz z montażem siedzisk do Wydziału Nauk Społecznych ZP/3616/D/14

dostawa chromatografu gazowego z instalacją i szkoleniem 907/PN/46/14

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. ZP/4963/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/4934/D/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 3 Partie 907/PN/43/14

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X partii 907/PN/38/14

Dostawa książek dla Wydziału Biologii ZP/5152/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej - Chromatograf 907/PN/41/14

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację wraz z uruchomieniem zestawu spektrometru promieniowania gamma 907/PN/42/14

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników - V partii. 907/PN/40/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja komory rękawicowej - element systemu CVD, wraz z uruchomieniem. ZP/5350/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/5351/D/14

dostawa sprzętu laboratoryjnego - II partie 907/PN/37/14

dostawa wyposażenia nowej pracowni studenckiej 907/PN/36/14

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do zarządzania posiadanymi urzadzeniami CISCO lokalnej sieci komputerowej 907/PN/39/14

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizayjncych UAM w Poznaniu ZP/4674/D/14

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE wg . zał. nr 1 do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4675/D/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 Partie 907/PN/35/14

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konsweracyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4559/D/14

Dostawa książek i podręczników (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4590/D/14

dostawa pojemników do segregacji odpadów dla jednostek UAM ZP/3487/1/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/34/14

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację serwera dla Wydziału Biologii UAM wraz z uruchomieniem i instruktażem 907/PN/29/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/4607/D/14

Sukcesywna dostawa środków czystości do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4467/d/14

dostawa aparatu do pomiaru izoterm adsorpcji gazów oraz analizy powierzchni właściwej adsorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro i mezoporów z oprogramowaniem 907/PN/32/14

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części: -cześć 1: dostawa kubków i filiżanek oraz kubków termicznych - cześć 2: dostawa wskaźników laserowych, kredek, kredy dla dzieci, długopisów, zakreślaczy - cześć 3: dostawa pendrivów, podkładek pod myszy - cześć 4: dostawa toreb na zakupy, parasoli automatycznych, wizytowników - cześć 5: dostawa smyczy, breloczków, uchwytów na torby, czyścików do ekranu - cześć 6: dostawa balonów, przypinek typu badge, opasek silikonowych - cześć 7: dostawa koszulek t-shirtów, polo ZP/3718/D/1/14

dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST 907/PN/33/14

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/4310/D/14

sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla jednostek UAM oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach ZP/4351/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja elementów wstępnego przygotowania systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/4477/D/14

Wymiana sprężarki w agregacie chłodniczym obsługującym pomieszczenia dydaktyczne w budynku Collegium Polonicum w Słubicach ZP/3358/D/1/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z uruchomieniem ZP/4460/D/14

Dostawa czasopism i baz danych 2015 ZP/4153/D/2014

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VIII Partii 907/PN/31/14

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych, serwerów i oprogramowania do zarządzania posiadanymi urzadzeniami lokalnej sieci komputerowej - II Partie 907/PN/30/14

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszceń laboratoryjnych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4174/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystosci dla obiektów UAM w Słubicach i kaliszu ZP/3392/D/14/1

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa, instalacja i konfiguracja filtru Rayleigha do spektrometru Ramana wraz z przeszkoleniem pracowników ZP/4169/D/14

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3981/D/14

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu - 3 części. ZP/3711/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: -częśc 1: dostawa artykułów promocyjnych wg zestawienia - częśc 2: dostawa koszulek , t-shirtów, polo - częśc 3: dosatwa cukierków Krówki ZP/3718/D/14

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red w ilości 150.000 litrów do kotłowni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu przy ul. Wolności 13, Domu Pracy Twórczej w Obrzycku przy ul. Zamkowej 27 i Stacji Geoekologicznej Storkowo 32, gmina Grzmiąca ZP/3697/D/14

zestaw komputerowy klasy TEMPEST 907/PN/26/14

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowycyh ZP/3778/D/14

Wymiana sprężarki w agregacie chodniczym obsługującym pomieszczenia dydaktyczne w budynku Collegium Polonicum w Słubicach ZP/3358/D/14

dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Etap I, zad.2, Blok E ZP/3959/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów dyfraktometru elektronów niskiej energii (LEED) wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/3735/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/3734/D/14

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/3695/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej - II partie 907/PN/28/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów wstępnego przygotowania systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/3671/D/14

Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/3487/D/14

sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego do Magazynu 02 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2856/I/D/14

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/27/14

Dostawa książek i podręczników dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/3485/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych oraz częśći do opraw dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/3454/D/14

dostawa kserokopiarek - 3 partie 907/PN/23/14

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości dla osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/3392/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej 907/PN/25/14

sprzęt laboratoryjny - II partie 907/PN/24/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/2975/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/21/14

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/22/14

rozbudowa systemu audiowizualnego sal wykładowych A, B, C, Sali Rady Wydziału i klubu studenckiego obejmująca integrację z istniejącym wyposażeniem w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowska 87 w Poznaniu ZP/6280/I/D/13

Sukcesywna dostawa galanterii biurowej do jednostek organizacyjnych UAM ZP2974/D/14

Zakup podręczników/publikacji dla uczestników studiów podyplomowych Zaawansowane materiały i nanotechnologia w praktyce ZP/2895/D/14

dostawa sprzętu laboratoryjnego - II partie 907/PN/20/14

sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego do Magazynu 02 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2856/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego - VII Partii 907/PN/19/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/2933/D/14

Dostawa paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju napędowego ON dla pojazdów UAM na terenie całej Polski ZP/2502/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja wobulatora wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/2819/D/14

dostawa chromatografów gazowych 907/PN/14/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego 907/PN/18/14

Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z wyposażeniem 907/PN/17/14

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/16/14

Sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu ZP/2307/D/14

Sukcesywna dostawa przez 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: część 1: opraw elektrycznych, część 2: źródeł światła ZP/2196/D/14

Wybór podmiotu obsługujacego realizacje umowy ramowej Academic Select Plus nr S1015362 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2013 r. wraz z sukcesywną dostawą licencji na oprogramowa nie firmy Microsoft Corporation oraz sukcesywną dostawą nośników tego oprogramowania ZP/2006/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie. 907/PN/15/14

Wyposażenie pracowni projektu "Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne" dostawa i instalacja komputerów stacjonarnych z monitorami i oprogramowaniem - 30 sztuk wraz z uruchomieniem ZP/2378/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja systemu litografii elektronowej do skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7001F TTLS wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/2219/D/14

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek UAM w Poznaniu ZP/1660/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu serwerów kasetowych wraz z infrastrukturą sieciową oraz platformą wirtualizacyjną z 5-letnim wsparciem serwisowym ww. produktów. 907/PN/12/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/13/14

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratoryjnego dla projektu WCZT - suszarki laboratoryjne ZP/1680/D/14

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/1709/D/2014

dostawa serwera przestrzeni dyskowej wraz z gwarancją i wsparciem serwisowym w okresie 5 lat 907/PN/11/14

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - dostawa wyposażenia warsztatów; Część 2 - dostawa mobilnego olejowego kompresora tłokowego - 100 l ZP/1662/D/14

Zakup i dostawa kosiarek dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2 części ZP/1224/D/14

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych oraz artykułów gospodarstwa domowego do magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) ZP/1568/D/14

Przetarg nieograniczony na wyposażenie zwierzętarni - system do monitorowania zwierząt i komórek - III Partie ZP/1209/D/14

Dostawa termocyklerów: do prowadzenia ilościowych reakcji PCR (1 szt.) i 96-dołkowy (2 szt.) ZP/1208/D/14

Dostawa tablic pamiątkowych oraz flag wraz ze stojakami do projektu POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. "Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu" ZP/7149/D/13/1

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. ZP/687/D/14

sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciążeniu, Obrzycku i Białej Górze nośników danych wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Część 1 : sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, kaset DVCAM Część 2: sukcesywna dostawa pamięci USBdrive Część 3: sukcesywna dysków zewnętrznych Część 4: sukcesywna dostawa kart pamięci SDHC, SDXC, MS.CF Część 5: sukcesywna dostaw akcesoriów (pudełka, portfele, koperty) ZP/1258/D/14

Dostawa i instalacja spektrometru NMR ZP/1210/D/14

Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej dla UAM w Poznaniu ZP/1545/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja spektrofluorymetru wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/1055/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja systemu do anestezji wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/1056/D/14

Wyposażenie pracowni projektu "Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne" dostawa i instalacja wobulatora wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/1057/D/14

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. ZP/1031/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do transfekcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych ZP/281/D/14

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, z prawem opcji 907/PN/10/14

Dostawa i instalacja aparatury naukowo-badawczej - 2 Partie ZP/450/D/14

dostawa autoklawów przelotowych o pojemności komory 800L z zewnętrzną wytwornicą pary i wyposażeniem - 2 zest. ZP/2461/D/13

Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni hematologiczno-biochemicznej i pokoju operacyjnego - III Partie ZP/132/D/14

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków ZP/902/D/14

Dostawa bezigłowego urządzenia laboratoryjnego do elektroprzędzenia nanowłókien ze stopionych polimerów. ZP/999/D/14

dostawa wyposażenia pracowni komórek ssaczych ZP/333/D/14

Przetarg nieograniczony na dzierżawę spektrometru FT-IR. 907/PN/08/14

Dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Startegia Spójności ZP/686/D/14

Dostawa tablic pamiątkowych oraz flag wraz ze stojakami do projektu POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. "Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu" ZP/7149/D/13

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/711/D/14

Dostawa i instalacja aparatury naukowo-badawczej - 2 Partie ZP/280/D/14

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/481/D/14

Sukcesywna dostawa zaworów, baterii i osprzętu instalacyjnego do Warsztatów Konserwacyjno - Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu ZP/500/D/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego azotu, z prawem opcji 907/PN/09/14

wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej n.n. stacji transformatorowej w budynku Domu Akademickiego UAM przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu ZP/178/D/14

dostawa sprzętu laboratoryjnego -III partie 907/PN/07/14

dostawa kserokopiarek - 5 partii wraz z przeglądami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/02/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/06/14

system do trawienia jonowego i nanoszenia cienkich warstw ZP/5338a/D/13

Dostawa walcarki mieszającej laboratoryjnej. ZP/5260/D/13/1

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników - II partie. 907/PN/05/14

Dostawa podręczników dla uczestników bloku szkoleń Zarządzanie ICT - wykłady kursu Kuźnia specjalistów o numerze POKL.08.01.01-30-265/12, realizowanego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. ZP/6952/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę georadaru. 907/PN/04/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite w ilości 7000 licencji na okres 1 roku 907/PN/03/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie. 907/PN/01/14

dostawa wyposażenia budynku zwierzętarni - II partie ZP/5180/D/13

Dostawa wraz z montażem mebli do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/5400/D/13

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89c. ZP/5986/D/13

Sukcesywna dostawa etykiet białych z folii winylowej na potrzeby Działu Ewidencji Majątku UAM ZP/6954/D/13

Dostawa i instalacja urzadzeń stanowiących wyposażenie zwierzętarni ZP/6493/D/13

stanowisko do optycznej litografii bezmaskowej ZP/6284/D/13

Dostawa i montaż zestawu: aparatury specjalnej wraz z doposażeniem dla Zakładu Botaniki Ogólnej ZP/6777/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją - 4 Partie ZP/6200/D/13

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - dostawa zestawu chromatografów do preparatyki: chromatograf cieczowy z autosamplerem i detektorem diodowym UV-Vis oraz chromatograf żelowy GPC; Część 2 - dostawa, uruchomienie i szkolenie: wysokosprawne chromatografy cieczowe (3 szt.) oraz chromatograf gazowy (1 szt.). ZP/6400/D/13

Modernizacja systemu sterowania w Aulach A, B, C oraz sali A1-33; urządzenia do transmisji Audio-Video w standardzie IP; rozbudowa infrastruktury sieciowej budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ZP/6280/D/13

Zakup kalendarzy oraz broszur - Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. ZP/6516/D/13

Dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5000/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do masowego sekwencjonowania DNA 907/PN/73/13

Dostawa i instalacja aparatury stanowiącej wyposażenie laboratoriów biotechnologicznych budynku A ZP/6116/D/13

Zakup oprogramowania i licencji dla Wydziału Anglistyki UAM w ramach POKL. 04.01.01-00-019/09. Zadanie 4. ZP/5684/D/13/1

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VI partii 907/PN/69/13

Sukcesywna dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz pomoce naukowe dla Wydziału Chemii UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89b oraz szkółpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania przez okres 1,5 roku. z prawem opcji 907/PN/67a/13

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej wraz z instalacja i szkoleniem - 3 Partie ZP/1842/D/13

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. ZP/5485/D/13

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku z prawem opcji 907/PN/70/13

Zakup oprogramowania i licencji dla Wydziału Anglistyki UAM w ramach POKL. 04.01.01-00-019/09. Zadanie 4. ZP/5684/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - II partie (waga laboratoryjna, myjka ultradźwiękowa). 907/PN/71/13

Przetarg nieograniczony na dostawe aparatury laboratoryjnej - 2 Partie ZP/4463/D/13

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu ZP/4510/D/13

Dostawa elementów systemu audiowizualnego dla Instytutu Filologii Germańskiej ZP/5103/D/13/1

dostawa wyposażenia budynku zwierzętarni , dostawa autoklawów przelotowych o pojemności komory sterylizacyjnej 800L - 2 szt. i stacji uzdatniania wody dla wytwornic pary - 1 szt. - II partie ZP/4057/D/13

Dostawa i instalacja autoklawów ZP/ 2460a/D/2013

Przetarg nieograniczony na dostawe sprzętu laboratoryjnego - 4 Partie 907/PN/68/13

system do trawienia jonowego i nanoszenia cienkich warstw ZP/5338/D/13

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama mickiewicza w Poznaniu ZP/5028/D/13

Sukcesywna dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych, oraz pomoce naukowe dla Wydziału Chemii UAM w Poznaniu oraz 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Poznania przez okres 1,5 roku, z prawem opcji 907/PN/67/13

Sukcesywna dostawa dla jednostek UAM w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciażeniu, Obrzycku i Białej Górze wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń biurowych oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek , kopiarek i faksów oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach ZP/5527/D/13

Zakup wraz z dostawą kołder i poduszek do Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 1 , 78-100 Kołobrzeg ZP/4687/D/2013

Dostawa ksiazek dla Wydziału Anglistyki UAM ZP/5481/D/13

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - 10 Partii 907/PN/65/13

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. ZP/5260/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 2 Partie 907/PN/66/13

dostawa polskich czasopism i baz danych 2014 ZP/5536/D/13

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja wyposażenia laboratorium biologicznego wraz z uruchomieniem ZP/5450/D/13

Wyposażenie pracowni projektu "Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne" dostawa i instalacja urządzenia CVD do produkcji nanorurek węglowych wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/5643/D/13

Dostawa elementów systemu audiowizualnego dla Instytutu Filologii Germańskiej ZP/5103/D/13

dostawa stanowiska laboratoryjnego do wytwarzania profili z kompozytów polimerowych metodą ciągnienia (pultruzji), ZP/5040/D/13

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/5221/D/13

Dostawa wielkolaboratoryjnej aparatury technologicznej oraz aparatury do obróbki termicznej i przygotowania prób ZP/5132/D/13

Dostawa i instalacja modułowego zestawu urzadzeń przetwórczo-pomiarowych do wytłaczania tworzyw termoplastycznych ZP/5041/D/13

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń 907/PN/64/13

Dostawa bazy systemu elektronicznej informacji prawnej dla Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM ZP/4521/D/13/2

Dostawa wraz z montażem mebli do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część I : Dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Neofilologii, Wydziału Fizyki, Biblioteki Głównej i Działu Głównego Inżyniera. Część II: Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część III: Dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/4602/D/13

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa mebli, dygestorium i wyposażenia - 2 części ZP/4822/D/13

Dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/5022/D/13

sukcesywna dostawa 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji 907/PN/61/13

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i montaż komory rękawicowej z doposażeniem do przygotowania próbek ZP/5171/D/13

dostawa kompletnej linii technologicznej służącej do przygotowywania preparatów histopatologicznych ZP/4465/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z instalacją i szkoleniem - 3 Partie ZP/4195/D/13

dostawa, instalacja, uruchomienie wraz ze szkoleniem użytkowników zestawu 2 dyfraktometrów dla WCZT ZP/4117/D/13

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: dostawa rur i kształtek wg załącznika nr 2 do SIWZ Część 2: dostawa materiałów instalacyjnych stalowych wg załącznika 3 do SIWZ ZP/5108/D/13

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę projektorów z prawem opcji. 907/PN/63/13

Dostawa i instalacja systemu kriogenicznego zasilanego cierkłym azotem ZP/3869/D/13

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz architektury wnętrz dla budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - budynki A, B, C, D, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - Architektura wnętrz budynki A, B, C, D, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia; Część 2 - Technologia Meble laboratoryjne budynek A, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia; Część 3 - Technologia Meble laboratoryjne budynek B; Część 4 - Technologia Meble laboratoryjne budynek C. ZP/4773/D/13

dostawa aparatury naukowo badawczej dla WCZT - IV partie ZP/3159/D/13

Przetarg nieograniczony na stworzenie pracowni programowania systemów iOS 907/PN/62/13

część 1 - dostawa materiałów biurowych i dydaktycznych dla praktykantów i stażystów część 2 - opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych Projekt POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno - medialnych) ZP/4816/D/13

dostawa sprzętu audiowizualnego - X partii 907/PN/59/13

Wyposażenie laboratoriów mikroskopii optycznej ZP/4194/D/13

Dostawa kompatybilnych elementów systemu w sali 104, blok B, Collegium Novum: zestawu dyskusyjnego, wizualizera, projektora multimedialnego z wyposażeniem, systemu do instalacji oraz ekranu ZP/3849/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV partie. 907/PN/60/13

dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS-NIR z monochromatorem siatkowym i ze zmienną szczeliną, wraz z montażem, uruchomieniem i dwuetapowym szkoleniem użytkowników 907/PN/57/13

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części ZP/4489/D/13

dostawa sprzętu laboratoryjnego 907/PN/58/13

Sukcesywna dostawa teczek na dokumenty i toreb reklamowych. ZP/4251/D/13I

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej do obiektów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/4240/D/2013

dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzi Narodowa Strategia Spójności . Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu: Dobra szkoła-lepsza praktyka-doskonały nauczyciel Część 2: dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu: Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia ZP/4442/D/13

Dostawa baz systemów elektronicznej informacji prawnej dla Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/4521/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzetu audiowizualnego 907/PN/56/13

Dostawa mikroskopów stereoskopowych 907/PN/52/13

dostawa systemu do analizy programów telewizyjnych 907/PN/44/13

Część 1 - dostawa przełączników budynkowych firmy CISCO oraz urządzeń dostępowych komputerowej sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11a/g/n firmy CISCO dla budynku WCZTw Kampusie Morasko w Poznaniu; Część 2 - dostawa przełączników lokalnej sieci komputerowej firmy HEWLETT-PACKARD dla budynku WCZT w Kampusie Morasko w Poznaniu. ZP/2066/D/13

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/4565/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku zwanych dalej materiałami laboratoryjnymi - 2 Partie 907/PN/51/13

dostawa czasopism i baz danych 2014 ZP/3868/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu komputerowego - VII partii 907/PN/55/13

Sukcesywna dostawa środków czystości do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4250/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania specjalistycznego i narzędziowego - III partie. (do edycji, montażu, miksowania i obróbki dźwięku, obliczeń akustycznych, Matlab). 907/PN/53/13

Przetarg nieograniczony na dostawę georadaru 907/PN/54/13

Sukcesywna dostawa teczek na dokumenty i toreb reklamowych ZP/4251/D/13

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Zamówienie zostało podzielone na 2 części ZP/3050/D/13

Dostawa sprzętu ADG i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/3121/D/13

sukcesywna dostawa sprzętru komputerowego, z prawem opcji, na okres 6 miesięcy, nr sprawy 907/PN/40/13 907/Pn/40/13

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/43/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację specjalistycznego skanera wielkoformatowego wraz z komputerem zarządzającym 907/PN/46/13

Przetarg nieograniczony na dostawe i instalacje sprzetu audiowizualnego 907/PN/49/13

Sukcesywna dostawa notebooków 907/PN/37/13

Dostawa bazy zintegrowanego systemu elektronicznej informacji prawnej dla 150 jednoczesnych użytkowników ZP/3867/D/13

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego 907/PN/50/13

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) ZP/2902/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację analizatorów ZP/3438/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu audiowizualnego - 3 Partie 907/PN/48/13

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i szkoleniem aparatury laboratoryjnej - 3 Partie ZP/1843/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalacje sprzetu komputerowego - 11 Partii 907/PN/47/13

Dostawa i instalacja autoklawów, okien podawczych i pryszniców powietrznych - 2 Partie ZP/2460/D/13

dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego spektrofluorymetru wraz z wyposażeniem oraz dostawa systemu do badania kinetyki reakcji metodą wygaszonego przepływu z wyposażeniem - 2 partie ZP/2463/D/13

dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Etap I, zad.2, Blok E ZP/3585/D/13

Zakup wraz z dostawą kołder i poduszek do Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego w Kołobrzegu należącego do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2709/D/1/2013

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3480/D/13

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red w ilości 150.000 litrów do kotłowni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu przy ul. Wolności 13, Domu Pracy Twórczej w Obrzycku przy ul. Zamkowej 27 i Stacji Geoekologicznej Storkowo 32, gmina Grzmiąca ZP/3479/D/2013

Część 1 - dostawa zestawu do określania właściwości tworzyw sztucznych; Część 2 - dostawa aparatu do pomiaru wielkości cząstek koloidalnych i stabilności elektrokinetycznej; Część 3 - dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek mikrometrycznych; Część 4 - dostawa laboratoryjnej suszarki rozpyłowej (układy wodne i organiczne) dla cząstek nanometrycznych. ZP/2944/D/13

dostawa kserokopiarek - 4 partie, wraz z przeglądami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/41/13

Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków z systemem Mac OS - 5 szt. 907/PN/45/13

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej wraz z systemem wspierającym podejmowanie decyzji z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, dla sześciu jednoczesnych dostępów w aktualizacji tygodniowej przez okres trwania umowy + 5 stanowisk mobilnych ZP/2917/D/2013

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego oraz galanterii papierniczej do jednostek UAM w Poznaniu oraz zamiejscowych ZP/3049/D/13

Dostawa książek i podręczników dla jednostek organizacyjnych UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 częsci) ZP/3135/D/13

dostawa sprzętu laboratoryjnego - 5 partii 907/PN/35/13

Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta ZP/2464/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS, z komorą reakcyjno-zderzeniową, oraz zestawu do analizy termicznej ZP/2132/D/13

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/42/13

Dostawa aparatury do badań behawioralnych ZP/2466/D/13

Dostawa książek w języku angielskim do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. ZP/2747/D/13

Usługi (182)

Temat Sygnatura
Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonanie prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : obiekty w Słubicach - Domy Studenckie oraz Collegium Polonicum. ZP/709/U/2016

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/1/2016

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa naukowego Uniwersytetu im. Adam a mickiewcza w Poznaniu ZP/570/U/16

Usługa wdrożenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/564/U/16

Usługi poligraficzne na wydruki dla potrzeb realizacji zadań prowadzonych przez Dział Promocji i Marketingu oraz Dział Nauczania przez okres 12 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą do UAM. ZP/395/U/16

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 12 - 18 czerwca 2016r. ZP/342/U/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/2016

Usługa sprzatania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/390/U/2016

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części ZP/312/U/2016

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/U/16

Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/25/U/2016

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/68/U/16

Usługa Ubezpieczenia: Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety: Pakiet I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pakiet II: grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób delegowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjazdy zagraniczne ZP/77/U/16

Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/2517/U/15

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ZP/2566/U/2015

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2436/U/15

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2240/U/15

Usługa sprzatania budynku Collegium Geographicum ZP/2325/U/2015

usługi w zakresie autokarowego przewozu osób ZP/2293/U/15

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/2273/U/2015

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2192/U/2015

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2183/U/15

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres od 02-12-2015r. do 31-12-2017r. 907/PN/59/15

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2000/U/2015

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1925/U/2015

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/1867/U/15

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2015 zp/1808/u/15

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1848/U/15

Świadczenie usług serwisowych urządzeń mikrofilmowych i skanerów dla Biblioteki uniwersyteckiej przez okres 3 lat 907/PN/48/15

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1697/U/15

Projekt remontu zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/1498/U/15

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1619/U/2015

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1552/U/15

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2015/2016 dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1541/U/15

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń stacjonarnych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1520/U/15

Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju pt. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców ZP/927/U/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1442/U/2015

Usługa hotelowa podczas wyjazdu studyjnego do Starsburga dla 47 osób ZP/1410/U/15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu, Pile i Storkowie. ZP/1031/U/I/15

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1302/U/15

Wdrożenie modyfikacji i uzupełnień elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/1188/U/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanyc w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1268/U/2015

Usługa sprzątania budynku Collegium Historicum Morasko ZP/1117/U/2015

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Kołobrzegu, Storkowie i Obrzycku. ZP/1031/U/15

Usługa aktualizacji, utrzymania i rozbudowy strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM oraz wprowadzania nowych pozycji do Księgarni Internetowej ZP/1002/U/15

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), czyszczenie kocy, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie ZP/1004/U/2015

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część 1 - usługa sprzątania budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, część 2 - usługa sprzątania budynku Collegium Geologicum, część 3 - usługa sprzątania budynku Collegium Geographicum ZP/944/U/2015

Projekt modernizacji (rozbudowy) układu chłodzenia dla sal A, B, C oraz pomieszczeń parterowej części Dziekanatu wraz z salą posiedzeń Rady Wydziału w budynku Collegium Mathematicum UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 ZP/607/U/1/15

Wykonanie projektu wymiany windy na nową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/713/U/15

Usługa hotelowa w ramach wyjazdów edukacyjnych do krajów anglojęzycznych - usługa hotelowa w Wielkiej Brytanii dla 18 osób dorosłych ZP/591/U/1/15

Usługa wydawnicza i drukarska 8 numerów kwartalnika Geologos dla Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/775/U/15

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita ZP/772/U/2015

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/657/U/15

Projekt modernizacji (rozbudowy) układu chłodzenia dla sal A, B, C oraz pomieszczeń parterowej części Dziekanatu wraz z salą posiedzeń Rady Wydziału w budynku Collegium Mathematicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/607/U/15

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL oraz 5th Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine w Zakopanem w dniach 14-20 czerwca 2015 roku ZP/572/U/2015

Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z akcesoriami (bateria, ładowarka, kabel umożliwiający przesył danych do komputera z systemem XP i nowszy) oraz dostawą fabrycznie nowych modemów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/627/U/15

Usługi hotelowe w ramach wyjazdów edukacyjnych do krajów anglojęzycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/591/U/15

Usługa druku skryptów do nauki języków azjatyckich i słownika karaimskiego na potrzeby projektu Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego ZP/462/U/15

Wywóz nieczystości stałych z posesji należących do UAM w Kaliszu ZP/416/U/15

Usługa sprzątania budynku Collegium Mathematicum ZP/399/U/2015

Usługa sprzątania budynku Hali Sportowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowanym przy ul. Zagajnikowej 9 w Poznaniu ZP/254/U/2015

Usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, koców, kołder i poduszek dla Osiedla Studenckiego w Słubicach, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice ZP/235/U/2015

Usluga dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/233/U/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/234/U/2015

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: Część 1 - Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa, Część 2 - Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/86/U/15

przeprowadzenie zajęć warsztatowych IT w zarządzaniu ZP/11/U/15

usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita ZP/2388/U/14

wydanie drukiem książki autorstwa Eugeniusza Józefowskiego i Janiny Florczykiewicz pt. "Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki" w języku polskim i angielskim wraz z płytami DVD ZP/2399/U/14

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/1/U/2015

Wykonywanie przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonywanie prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu węzłów cieplnych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2001/U/14

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci: część 1 - usługa sprzątania budynku Collegium Novum, część 2 - usługa sprzątania budynku Collegium Chemicum ZP/2268/U/2014

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2133/U/14

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie. ZP/2183/U2014

Usługa w zakresie autokarowego przewozu osób dla UAM w Poznaniu ZP/2055/U/14

Usługa administracji elektronicznymi usługami Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/2128/U/14

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/1977/U/1/2014

Opracowanie i wydruk publikacji podsumowującej spotkania i szkolenia dla projektu Kreator Innowacyjności realizowanego przez Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2144/U/14

przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu Starter Kariery realizowanego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. ZP/2045/U/14

Usługa w zakresie specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych dla UAM w Poznaniu ZP/2052/U/14

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2014 ZP/2023/U/14

Usługa audytu zewnętrznego projektu: POKL.03.03.02-00-072/10-00 Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA w Kaliszu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZP/1981/U/2014

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/1977/U/2014

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres 1 roku 907/PN/44/14

Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części ZP/1808/U/14

Wykonanie projektu wybranych pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu na potrzeby przychodni lekarskiej oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/1710/U/14

opracowanie graficzne, oznakowanie i dostarczenie kalendarzy reklamowych dla Wydziału Chemii UAM ZP/1596/I/U/14

Przeniesienie systemów analitycznych GCMS ZP/1699/U/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1522/U/2014

Opracowanie graficzne, oznakowanie i dostarczenie kalendarzy reklamowych dla Wydziału Chemii UAM ZP/1596/U/14

Przeprowadzenie audytu finansowego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL (konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego) ZP/1256/U/2014

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1487/U/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 - Hala Sportowa ZP/1127/U/1/2014

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2014/2015 dla studentów UAM ZP/1375/U/2014

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/1389/U/2014

Usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań rekrutacyjno-promocyjnych przewidzianych w ramach budżetu Działu Promocji i Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z dostawą sukcesywną do UAM ZP/1265/U/14

Wykonanie przeglądów technicznych i czynnosci konserwacyjnych instalacji Ppoż na obiekatch DS-ów w Słubicach. Zamówienie obejmuje: 1. okresowe przeglądy i konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych 2. okresowe przeglądy i konserwacja instalacji alarmu pozaru 3. okresowe przeglądy i konserwacja przewietrzania klatek schodowych 4. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ZP/1215/U/14

Organizacja warsztatów dla uczestników projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych ZP/1140/U/14

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji wewnętrznych, natężenie oświetlenia awaryjnego oraz rezystancji uzimów instalacji odgromowych w budynkach Uniwreystetu w Poznaniu, Jeziorach, Gułtowach i Ciążeniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/1281/U/14

Ochrona budynków w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: ZP/1199/U/14

Usługa prania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, kitli, obrusów, serwetek, ścierek dom., firan, zasłon, flag, czyszczenie koców, kołder i poduszek, dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu i Stacji Ekologicznej w Jeziorach ZP/1271/U/2014

Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM ZP/1137/U/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 - Hala Sportowa ZP/1127/U/2014

Wywóz nieczystości stałych z posesji budynków Collegium Polonicum oraz Osiedla Studenckiego przy ul. Piłsudskiego 14 i Domu Doktoranta UAM w Słubicach ZP/1145/U/14

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1156/U/2014

Sukcesywne usługi poligraficzne na wydruki wielkoformatowe dla potrzeb działań promocyjnych realizowanych przez Dział Promocji i Marketingu UAM przez okres 12 miesięcy ZP/1080/U/14

Przeprowadzenie rocznej kontroli kominiarskiej w budynkach UAM w Kaliszu w okresie kolejnych 3 lat - 2014, 2015, 2016 ZP/1030/U/14

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Centrum Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w obiektach UAM w Poznaniu i Kaliszu ZP/876/U/14

Zakup materiałów promocyjnych projektu nr POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. Część 1 - materiały promocyjne: foldery, teczki, zeszyty, notatniki, długopisy, zegary ścienne, torby, smycze, ołówki, parasole, maty wizerunkowe, linijki, roll-up, ściana POP, wizytówki; Część 2 - materiały promocyjne: plecak na laptopa ZP/1063/U/14

Ubezpieczenie stypendystów projektu EMINENCE II, Erasmus Mundus, Akcja 2 na czas od 1 do 36 miesięcy, w zależności od trwania mobilności, razem: 1886 miesięcy, 155 osób na warunkach zgodnych z minimalnymi wymaganiami programu Erasmus Mundus. ZP/817/U/14

Wdrożenie modyfikacji elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/559/U/14

Usługa hotelowa oraz wyżywienie (śniadania) dla uczestników konferencji 4th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine w ramach projektu The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology w terminie 15 - 18 czerwca 2014 r. ZP/700/U/14

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, koców anilanowych oraz czyszczenie chemiczne koców wełnianych znajdujących się w Ośrodku Sanatoryjno - Wypoczynkowym UAM w Kołobrzegu ZP/629/U/2014

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX DCi700 ZP/103/U/14/II

Okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych UAM w Poznaniu - systemy sygnalizacji pożaru, systemy sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu, systemy telewizji dozorowej CCTV, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ZP/620/U/14

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/575/U/2014

Usługi introligatorskie - oprawa książek oraz czasopism o różnych formatach (zszywanie i oprawa z napisami) w płótno i inne tworzywa oraz wykonanie galanterii introligatorskiej dla Bibliotek sieci UAM ZP/626/U/2014

Organizacja miedzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 22-28 czerwca 2014 r ZP/507/U/14

podejmowanie czynności z zakresu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ZP/343/U/14

Czyszczenie kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej, central wentylacyjnych w obiektach UAM - Collegium Mathematicum, Collegium Biologicum w Poznaniu, Kolegium Europejskie w Gnieźnie ZP/461/U/14

Okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2014 i 2015 ZP/475/U/14

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w zakresie 20 linii telefonicznych z przydzielonymi numerami zewnętrznymi w budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile ZP/129/U/14

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX DCi700 ZP/103/U/14/1

Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonania prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych i olejowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/270/U/14

Czyszczenie przewodów kominowych, czopuchów, kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/189/U/14

Usługa zaprojektowania, przygotowania i wdrozenia zintegrowanych systemów zdalnej obsługi uzytkowników systemu biblioteczno - informacyjnego UAM ZP/172/U/14

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn Xerox DCi700 ZP/103/U/14

Transport i program krajoznawczy dla uczestników kursu organizowanego przez UAM i Uniwersytet w Babes-Bolyai (Cluj, Rumunia) dla stypendystów z krajów Partnerstwa Wschodniego i kadry szkoleniowej ZP/152/U/14

usługi związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę. ZP/131/U/14

Okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - systemy sygnalizacji pożaru, - systemy sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu, - systemy telewizji dozorowej CCTV, - pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. ZP/120/U/14

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM, Część 1 - Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa, Część 2 - Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/157/U/14

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - usługa sprzątania w budynku dydaktycznym przy ul. Słowackiego 20 w Poznaniu, Cześć 2 - usługa sprzątania budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/136/U/2014

Usługa wymiany wraz z dostawą filtrów powietrza dla central wentylacyjnych firmy SWEGON obsługujących pomieszczenia budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji al. Niepodległości 53 ZP/48/U/14

Druk , wydanie i dystrybucja książki - łącznie 334 stron/17 arkuszy wydawniczych - z przygotowaniem redakcyjnym. Nakład tytułu 300 egz. Książka prof. dr hab. Eugenii Potulickiej, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych od Ronalda Regana do Baraka Obamy. ZP/2134/U/1/2013

Usługa sprzątania budynku Collegium Minus i Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej 15 w Poznaniu ZP/2195/U/2013

Usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 12 miesięcy ZP/2144/U/13

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4/U/14

Usługi w zakresie naświetlania, montażu i duku miesięcznika 'Życie Uniwersyteckie ZP/2173/U/13

Wykonanie 60 sztuk zdjęć, w tym 10 sztuk z lotu ptaka do projektu POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. ZP/2158/U/13

przeprowadzenie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach kursu dokształcającego pod nazwą Zarządzanie ICT - laboratorium z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w ramach projektu. ZP/2087/U/13

Druk , wydanie i dystrybucja książki - łącznie 334 stron/17 arkuszy wydawniczych - z przygotowaniem redakcyjnym. Nakład tytułu 300 egz. Książka prof. dr hab. Eugenii Potulickiej, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych od Ronalda Regana do Baraka Obamy ZP/2134/U/2013

Usługi drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/2103/U/13

Ochrona Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach 62 - 025 Kostrzyń Wlkp. przez okres 12 miesięcy ZP/2048/U/13

Usługa w zakresie przewozu wykładowców na trasie Słubice - Rzepin, Rzepin - Słubice ZP/1930/U/13

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie: Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej ZP/2032/U/2013

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania jakością ZP/1947/U/13

Usługa w zakresie specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych dla UAM w Poznaniu ZP/1985/U/13

podejmowanie czynności z zakresu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ZP/1809/U/13

Usługa administracji elektronicznymi usługami Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/1928/U/13

Usługa w zakresie autokarowego przewozu osób dla UAM w Poznaniu ZP/1905/U/13

Usługa projektu graficznego oraz druku i korekty publikacji podsumowującej projekt: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim nowym typem studiów zawodowych na WPA UAM POKL. 03.03.02-00-015/09-00 ZP/1868/U/2013

Usługa sprzątania budynków Collegium Iuridicum Novum - koszarowiec i portiernia wjazdowa ZP/1816/U/2013

Druk książki Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi - publikacja po konferencji ZP/1593/U/2/2013

wybór wykonawcy zajęć warsztatowych z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w trakcie Studiów podyplomowych Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pt. Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00) ZP/1657/U/13

Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z oznakowaniem obiektów A, B i wejścia głównego Collegium Novum ZP/757/U/13

Wykonanie jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocenę parametrów instalacji, dostosowania do funkcji jaką ma instalacja spełniać oraz okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1674/U/13

Opracowanie graficzne, oznakowanie i dostarczenie przedmiotów reklamowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1660/U/13

Druk książki Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi - publikacja po konferencji ZP/1593/U/2013

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1469/U/13/I

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2013, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ZP/1591/U/13

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. "Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo" oraz "Fenestra" ZP/1469/U/13

Usługa sprzątania budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu, należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1501/U/2013

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1470/U/2013

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1384/U/13

Opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla Preinkubatora Akademickiego UAM ZP/1241/U/13/I

Usługi wydawnicze i drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/1374/D/13

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1282/U/2013

Naprawa systemu instalacji oświetlenia awaryjnego w salach A, B i C budynku dydaktycznego Wydziału Matematyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/987/U/13/1

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego, wydanie opinii oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu dla Projektu nr POIG.02.01.00-30-169/08-06 p.t. "Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 2 Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 - Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym ZP/1148/U/13

Usługi wydawnicze i drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/1294/U/13

Opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla Preinkubatora Akademickiego UAM ZP/1241/U/13

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1165/U/13

Ochrona mienia i zabezpieczenie przed kradzieżą, rabunkiem lub zniszczeniem obiektów terenu Kampusu Morasko w Poznaniu ZP/1081/U/13

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1151/U/2013

Utrzymanie sprawnego działania systemu monitorowania pożarów w budynku Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu z Rejonowym Stanowiskiem Kierownika Państwowej Straży Pożarnej. ZP/1108/U/13

Wykonanie, wdrożenie i serwisowanie internetowej aplikacji wspierającej udział społeczny w planowaniu przestrzennym zbudowanej na bazie projektu open source Geonition ZP/994/U/13

Usługi drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/1075/U/13

Naprawa systemu instalacji oświetlenia awaryjnego w salach A, B i C budynku dydaktycznego Wydziału Matematyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/987/U/13

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/921/U/2013

Przeprowadzenie specjalistycznego kursu z języka angielskiego dla pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki UAM, realizowanego w dwóch obszarach tematycznych: astronomia oraz fizyka z biofizyką, w dwóch następujących po sobie edycjach w ramach projektu: Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: "Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości", w ramach Poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt: POKL.04.01.01-00-133/09-00) ZP/1065/U/13

Wykonanie pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji wewnętrznych, natężenie oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uzimów instalacji odgromowych w budynkach UAM w Poznaniu - 3 części ZP/890/U/13

Usługa wykonania comiesięcznej konserwacji urządzeń transportu bliskiego znajdujących się w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 ZP/891/U/13

podejmowanie czynności z zakresu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ZP/865/U/13

Wyniki (660)

Temat Sygnatura
Dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1201/D/16

Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1801/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/23/16

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypozyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiajacego przez okres 1 roku 907/PN/22/16

Usługa sprzatania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/390/U/2016

sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [2 części] ZP/1846/D/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/1/2016

Dostawa podręczników akademickich dla Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ZP/1361/D/16

Dostawa sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/13/16

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/17/16

Dostawa krzeseł do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/781/D/16

Wykonanie przyłącza sieci cieplnej dla nowych obiektów sportowych wraz ze zmianą węzła cieplnego w budynku pływalni UAM na Morasku ZP/24/B/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części ZP/312/U/2016

opracowanie projektu architektonicznego zespołu obiektów sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, kortów tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do piłki plażowej i kortami tenisowymi) ZP/2458/U/16

Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części). ZP/217/D/16

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1081/D/16

sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/11/16

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 12 - 18 czerwca 2016r. ZP/342/U/16

Usługi poligraficzne na wydruki dla potrzeb realizacji zadań prowadzonych przez Dział Promocji i Marketingu oraz Dział Nauczania przez okres 12 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą do UAM. ZP/395/U/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/18/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/2016

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/U/16

dostawa i instalacja analizatora tlenku azotu 907/PN/15/16

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części ZP/1003/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/07/16

dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 2. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Prahistorii 3. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Wschodniego ZP/7125/D/15

Dostawa wyposazenia serwerowego 907/PN/03/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników do eksperymentów biologii molekularnej. 907/PN/12/16

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/68/U/16

Usługa Ubezpieczenia: Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety: Pakiet I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pakiet II: grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób delegowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjazdy zagraniczne ZP/77/U/16

sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, Kaset DVCAM oraz akcesoriów do wskazanego pokoju dla jednostek UAM ZP/866/D/16

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesiecy ZP/391/D/16

Dostawa i instalacja spektrometru CD 907/PN/16/16

Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/25/U/2016

wykonanie, dostawa i instalacja modułu do detekcji multiharmonicznych do tomografu EPR i zasilaczy gradientowych 907/PN/06/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/63/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/10/16

Sukcesywna dostawa wody w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7226/D/15

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/310/D/16

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/145/B/15

Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/2517/U/15

remont magazynku książek w piwnicy w budynku B Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/140/B/15

dostawa systemu do badań SAXS oraz przystawki AFM 907/PN/44/15

Dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/09/16

Usługa sprzatania budynku Collegium Geographicum ZP/2325/U/2015

dostawa i uruchomienie analizatora zanieczyszczenia powietrza oraz optycznego systemu monitoringu skażenia powietrza 907/PN/08/16

Przetarg nieograniczony na dostawę enkodera - dekodera. 907/PN/04/16

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6359/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dwuwiązkowego ze zmieniaczem kuwet 907/PN/02/16

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/136/B/15

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2436/U/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/6000/D/15

usługi w zakresie autokarowego przewozu osób ZP/2293/U/15

Sukcesywna dostawa nośników danych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/6997/D/15

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2240/U/15

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (pendrive'y, podkładki pod myszy) dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6853/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/6224/D/15

Sukcesywna dostawa aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET ENDpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 w okresie od 31/01/2016 do 30/01/2017 907/PN/01/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/56/15

remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu ZP/130/B/15

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/2273/U/2015

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15/1

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/50/15

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2000/U/2015

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/2

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2192/U/2015

sukcesywna dostawa rur i kształtek PCW do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/6268/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/61/15

sukcesywna dostawa galanterii biurowej dla jednostek UAM ZP/5736/D/15

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2183/U/15

dostawa foteli obrotowych do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5794/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dygestoriów oraz ramion odciągowych. 907/PN/53/15

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1848/U/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/45/15

Dostawa regałów służących do mycia klatek dla zwierząt laboratoryjnych kompatybilnych ze zmywarką IWT serii GP, czteropoziomowych, dwustronnych ZP/5914/U/15

Dostawa i instalacja skanera wielkoformatowego rolkowego 907/PN/57/15

Dostawa stanowiska do preparatyki próbek dla SEM i nanoindentacji z wyposażeniem 907/PN/62/15

Dostawa książek na potrzeby studiów podyplomowych Wydziału Anglistyki ZP/6177/D/2015

Dostawa wyposażenia dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5915/D/15

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - dostawa lamp UV - sufitowych (50 szt.) o właściwościach biobójczych, gwarantujących niszczenie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych form drobnoustrojów; Część 2 - dostawa lampy zabiegowej bezcieniowej LED ściennej L21-25P i lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej LED przejezdnej L21-25R; Część 3 - dostawa systemu do eutanazji małych zwierząt (myszy, szczury) - 1 szt.; Część 4 - dostawa źródła jonów typu ESI do wysokorozdzielczego spektrometru mas wraz z dodatkowym wyposażeniem. ZP/5913/D/15

Roboty remontowe - Osiedle Studenckie w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/125/B/15

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/5078/D/2015

Dostawa sprzetu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4929/D/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1925/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego i wyparki próżniowej 907/PN/51/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/4565/D/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/58/15

malowanie pokoi po zalaniach w DS JAGIENKA i DS ZBYSZKO, malowanie zaplecza kuchennego w DS ZBYSZKO ZP/124/B/15

Remont schodów zewnętrznych w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/117/B/15

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres od 02-12-2015r. do 31-12-2017r. 907/PN/59/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Sala Rady Wydziału i Gabinet Dziekana. Część 2: Biurka studenta. zp/4528/d/1/15

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch kontenerów do magazynowania substancji niebezpiecznych. 907/PN/55/15

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1697/U/15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/41/15

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2015 zp/1808/u/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - IV Partie. 907/PN/52/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/54/15

Dostawa książek dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/5617/D/15

Dostawa czasopism i baz danych 2016 ZP/4435/D/15

Wykonanie remontu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków zlokalizowanymi na terenie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Zielonagórze na działkach nr 10/1 i 16/1 ZP/92/B/15

Dostawa zestawu do prowadzenia reakcji w podwyższonym ciśnieniu 907/4249/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/4968/D/15

Świadczenie usług serwisowych urządzeń mikrofilmowych i skanerów dla Biblioteki uniwersyteckiej przez okres 3 lat 907/PN/48/15

dostawa sprzętu biurowego -II partie 907/PN/49/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/99/B/15

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konserwacyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4710/D/15

Projekt remontu zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/1498/U/15

dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4648/D/15

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4262/D/2015

Dostawa serwerów dla Wydziału Fizyki 907/PN/39/15

sukcesywna dostawa oryginalnych, nieregenerowanych artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do wwszystkich jednostek UAM wraz z wniesieniem do podanego w zamówieniu pokoju oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach ZP/4199/D/15

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wraz z wyposażeniem i siecią strukturalną - III etap ZP/79/B/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do Sali Rady Wydziału i Gabinetu Dziekana w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4528/d/15

dostawa krzeseł do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4736/D/15

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1552/U/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/4380/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/35/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/42/15

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń stacjonarnych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1520/U/15

Zakup i dostawa podręczników i literatury anglojęzycznej w ramach Projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu ZP/4580/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/15

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/28/15

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1619/U/2015

Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu audiowizualnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwie UAM 907/PN/43/15

dostawa urządzeń sieciowych 907/PN/36/15

Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju pt. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców ZP/927/U/15

Dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3712/D/15

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/3359/D/15

Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego do auli Collegium Europaeum w Gnieźnie ZP/4105/D/15

Remont oświetlenia nad sceną Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/84/B/15

sukcesywna dostawa kopert i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4052/D/15

transport lotniczy dla stypendystów programu Erasmus Mundus z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, na trasach między krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja) a Polską, Portugalią, Włochami, Szwecją i Francją wraz z transportem naziemnym do/z miejsca wylotu/przylotu (pociąg lub transport grupowy wynajętym busem) - bilety powrotne. ZP/1413/U/15

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2015/2016 dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1541/U/15

Wymiana dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi uzgodnieniami w Budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6 (etap I) wraz z jego 5 letnią konserwacją (etap II) ZP/69/B/15

Sukcesywna dostawa przez 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu źródeł światła ZP/3242/D/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1442/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - VII Partii 907/PN/33/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/70/B/15

Usługa sprzątania budynku Collegium Historicum Morasko ZP/1117/U/2015

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/26/15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu, Pile i Storkowie. ZP/1031/U/I/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/71/B/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/29/15

Zmiana lokalizacji wjazdu od ul. Paszty oraz budowa parkingu i portierni dla Kampusu Ogrody UAM, Poznań,ul. Szamarzewskiego 89/91: - etap I: droga wewnętrzna, portiernia, sieci podziemne, opłotowanie; - etap II: parking wewnętrzny. ZP/43/B/15

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3325/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę bezzałogowej niskopułapowej jednostki latającej 907/PN/31/15

Roboty remontowe w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ 1: Remont dachów i rynien wraz z wymiana rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami; CZĘŚĆ 2: Przeniesienie i remont szlabanu wjazdowego ZP/63/B/15

Remont dwóch sal dydaktycznych i sześciu pokoi pracowniczych, remont korytarza przy K3 na pracownię komputerową w Collegium Geologicum na Morasku oraz remont dwóch pokoi Zakladu Fizyki Medycznej i Instytutu Akustyki, prace remontowe w pokojach i salach dydaktycznych Pracowni Fizycznej w Collegium Physicum ZP/51/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM, część 1 - Malowanie pokoi, remont sanitariatów i kuchni oraz wymiana drzwi do pokoi w budynku DS. BABILON w Poznaniu, częśc 2 - Remont dachu Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/62/B/15

Remont pomieszczeń II p. dla Pracowni Grafiki i Plastyki w budynku dydaktycznym UAM Kaliszu ZP/53/B/15

Prace remontowe dekarskie w budynkach DS. Juventa, DS. Gaudium i DS. Forum w Słubicach ZP/61/B/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- meble biurowe, fotele audytoryjne z pulpitami do pisania, pulpity, krzesła i fotele biurowe. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem foteli audytoryjnych z pulpitami do pisania oraz pulpitów 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych 3. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych ZP/1742/D/15

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/34/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3752/D/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3121/D/15

Usługa hotelowa podczas wyjazdu studyjnego do Starsburga dla 47 osób ZP/1410/U/15

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1302/U/15

Remont holu głównego, portierni, korytarza, szatni i księgarni w budynku D, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/60/B/15

Remont pomieszczeń w budynkach dydaktycznych AB, D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu oraz malowanie ścian i sufitów w Sali 118 Collegium Maius ZP/56/B/15

Remont wejscia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remont wybranych pomieszczeń i części korytarza III p. w budynku Collegium Iuridicum UAM przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/55/B/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanyc w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1268/U/2015

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wrz z wyposażeniem i siecia strukturalną - etap II ZP/38/B/15

Przeniesienie urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu do pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu wraz z instalacją wod-kan. ZP/52/B/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/32/15

Remont pomieszczeń na parterze oraz sieci strukturalnej dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/39/B/15

Malowanie pomieszczeń Prorektora, remont wybranych pomieszczeń oraz naprawa izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/54/B/15

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część 1 - usługa sprzątania budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, część 2 - usługa sprzątania budynku Collegium Geologicum, część 3 - usługa sprzątania budynku Collegium Geographicum ZP/944/U/2015

Wdrożenie modyfikacji i uzupełnień elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/1188/U/15

Malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Jagienka; malowanie 15 pokoi studenckich w DS. Jagienka; malowanie 25 pokoi studenckich w DS. Zbyszko; malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Zbyszko ZP/40/B/15

Remont korytarza w przyziemiu budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu. ZP/49/B/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E. ZP/10/B/15/1

Zakup i dostawa 2 szt samochodów, fabrycznie nowych spełniających funkcję mobilnego laboratorium, umożliwiających transport aparatury oraz próbek środowiskowych w terenie o trudnych warunkach jezdnych ZP/2932/D/15

Dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - 2 Partie 907/PN/12/15

Zakup i dostawa podręczników i literartury anglojęzycznej w ramach projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89 a w Poznaniu ZP/2998/D/D15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Kołobrzegu, Storkowie i Obrzycku. ZP/1031/U/15

Wymiana drzwi na pożarowe w pomieszczeniach III piętra Domu Studenckiego UAm w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28/30 ZP/42/B/15

Malowanie ścian w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach dydaktycznych w Budynku Collegium Mathematicum i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/35/B/15

naprawy i drobne remonty związane z utrzymaniem budynku Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ZP/36/B/15

Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego sprzętu do prowadzenia wideokonferencji - II Partie. 907/PN/30/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 1. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych ZP/36/D/15

sukcesywna dostawa 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji 907/PN/10/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/17/15

Dostawa i instalacja aparatury analityczno-badawczej 907/PN/25/15

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), czyszczenie kocy, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie ZP/1004/U/2015

Dostawa książek na potrzeby projektu Laboratorium poezji kobiecej XX wieku ZP/2676/D/15

Remont segmentów mieszkalnych i korytarza 9 piętra oraz wybranych segmentów mieszkalnych wraz z korytarzem i klatką schodową na pozostałych piętrach w Domu Studenckim Jowita położonym przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu ZP/33/B/15

Dostawa książek naukowych na potrzeby projektu MPD The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology ZP/3103/D/15

dostawa systemu do hodowli mikroorganizmów 907/PN/23/15

Usługa aktualizacji, utrzymania i rozbudowy strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM oraz wprowadzania nowych pozycji do Księgarni Internetowej ZP/1002/U/15

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita ZP/772/U/2015

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przegladami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/24/15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - II Partie (czujniki przepływu, CTD Divery, bezzałogowa niskopułapowa jednostka latająca) 907/PN/21/15

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku z prawem opcji - VI partii 907/PN/07/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM przez okres jednego roku wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń 907/PN/20/15

Usługa wydawnicza i drukarska 8 numerów kwartalnika Geologos dla Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/775/U/15

Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku Wydziału Chemii ZP/23/B/15

Roboty remontowe w budynku Collegium Novum związane z wydzieleniem pomieszczenia na I piętrze przy salach 109-110 i remontem pomieszczeń 3, 017, 015 w budynku B ZP/30/B/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego argonu w okresie 2 lat. 907/PN22/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/11/15

Transport lotniczy dla stypendystów programu Erasmus Mundus z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, na trasach między krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja) a Polską, Portugalią, Włochami, Szwecją i Francją wraz z transportem naziemnym do/z miejsca wylotu/przylotu (pociąg lub transport grupowy wynajętym busem) ZP/735/U/15

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/657/U/15

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) ZP/1693/D/15

Usługa hotelowa w ramach wyjazdów edukacyjnych do krajów anglojęzycznych - usługa hotelowa w Wielkiej Brytanii dla 18 osób dorosłych ZP/591/U/1/15

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/2033/D/15

Remont świetlika w budynku 'B' Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40 ZP/25/B/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla Studia Fotograficznego 907/PN/13/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/18/B/15

Usługa sprzątania budynku Collegium Mathematicum ZP/399/U/2015

Wymiana 5 szt. okien w budynku A Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/22/B/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku z prawem opcji 907/PN/18/15

Przetarg nieograniczony na dostawę mikrofalowego systemu do prowadzenia syntez 907/PN/15/15

Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Telefonii dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ST-UAM) ZP/108/D/15

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL oraz 5th Summer Symposium on Nanomaterials and their application to Biology and Medicine w Zakopanem w dniach 14-20 czerwca 2015 roku ZP/572/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - II Partie (chromatografy jonowe, czujniki przepływu, CTD Divery) 907/PN/16/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych miedzianych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/1659/D/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IX Partii 907/PN/14/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/05/15

dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - II partie 907/PN/04/15

Usługa sprzątania budynku Hali Sportowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowanym przy ul. Zagajnikowej 9 w Poznaniu ZP/254/U/2015

Sukcesywna dostawa sprzętu elektrycznego ZP/1211/D/15

dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorów 907/PN/09/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. ZP/1045/D/15

Usługi hotelowe w ramach wyjazdów edukacyjnych do krajów anglojęzycznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/591/U/15

Zakup i dostawa materiałów dydaktycznych dla praktykantów i stażystów (zestaw w etui, teczka twarda tekturowa, notatnik, pendrive, zakładka indeksująca, torba płócienna z długim uchem) ZP/685/D/1/15

Wywóz nieczystości stałych z posesji należących do UAM w Kaliszu ZP/416/U/15

Usluga dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/233/U/15

Usługa druku skryptów do nauki języków azjatyckich i słownika karaimskiego na potrzeby projektu Dialog międzykulturowy podstawą społeczeństwa obywatelskiego ZP/462/U/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/297/D/15

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/833/D/15

Usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, koców, kołder i poduszek dla Osiedla Studenckiego w Słubicach, zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 14, 69-100 Słubice ZP/235/U/2015

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/1/U/2015

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/234/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej - II Partie ZP/473/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/08/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji 907/PN/06/15

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: Część 1 - Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa, Część 2 - Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/86/U/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- meble biurowe, fotele audytoryjne, katedry pulpity, regały biblioteczne. ZP/6730/D/14

Zakup i dostawa podręczników do UAM w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności - 2 części. ZP/238/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/48/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/49/14

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/22/D/2015

usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita ZP/2388/U/14

Sukcesywna dostawa projektorów, z prawem opcji 907/PN/03/15

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci: część 1 - usługa sprzątania budynku Collegium Novum, część 2 - usługa sprzątania budynku Collegium Chemicum ZP/2268/U/2014

Wykonywanie przeglądów serwisowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonywanie prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu węzłów cieplnych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2001/U/14

Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego - V Partii 907/PN/02/15

przeprowadzenie zajęć warsztatowych IT w zarządzaniu ZP/11/U/15

Dostawa wraz z montażem rolet dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6273/D/14

Sukcesywna dostawa do jednsotek organizacyjnych UAM w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciążeniu, Obrzycku i Białej Górze nośników danych wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/7048/D/14

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2133/U/14

Zakup energii elektrycznej w grupie taryfowej B21 dla Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89D oraz obiektów Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89C ZP/6030/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa, instalacja zasilacza UPS do spektrometru MRI wraz z uruchomieniem ZP/6202/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja probe stadion (stacja do pomiarów prądowych z oprzyrządowaniem) wraz ze szkoleniem i uruchomieniem ZP/6200/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 : Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Wydziału Nauk Społecznych Część 2: Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: Dostawa wraz z montażem siedzisk do Wydziału Nauk Społecznych ZP/3616/D/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywna dostawę aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 licencji w okresie od 31/01/2015 do 30/01/2016 roku 907/PN/01/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację serwera dla Wydziału Biologii UAM wraz z uruchomieniem i instruktażem 907/PN/29/14

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie. ZP/2183/U2014

Usługa w zakresie autokarowego przewozu osób dla UAM w Poznaniu ZP/2055/U/14

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/5823/D/14

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2014 ZP/2023/U/14

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X partii 907/PN/38/14

Wykonanie projektu wybranych pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu na potrzeby przychodni lekarskiej oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/1710/U/14

Dostawa książek i podręczników (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/6160/D/14

Usługa w zakresie specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych dla UAM w Poznaniu ZP/2052/U/14

Usługa administracji elektronicznymi usługami Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/2128/U/14

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/1977/U/1/2014

Usługa audytu zewnętrznego projektu: POKL.03.03.02-00-072/10-00 Nowa jakość praktyk pedagogicznych na WPA w Kaliszu Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZP/1981/U/2014

dostawa sprzętu laboratoryjnego - II partie 907/PN/45/14

Roboty budowlane: magazyn ziemi oraz wiata gospodarcza ZP/137/B/14

Zakup i dostawa podręczników do UAM w Poznaniu w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Startegia Spójności - 2 CZĘŚCI ZP/6207/D/14

Opracowanie i wydruk publikacji podsumowującej spotkania i szkolenia dla projektu Kreator Innowacyjności realizowanego przez Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2144/U/14

Dostawa polskich czasopism 2015 ZP/5960/D/14

Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części ZP/1808/U/14

przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu Starter Kariery realizowanego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. ZP/2045/U/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja komory rękawicowej - element systemu CVD, wraz z uruchomieniem. ZP/5350/D/14

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. ZP/4963/D/14

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/1977/U/2014

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/5351/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli do Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/4934/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej ZP/5857/D/14

dostawa chromatografu gazowego z instalacją i szkoleniem 907/PN/46/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 3 Partie 907/PN/43/14

Dostawa książek dla Wydziału Biologii ZP/5152/D/14

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres 1 roku 907/PN/44/14

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację wraz z uruchomieniem zestawu spektrometru promieniowania gamma 907/PN/42/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej - Chromatograf 907/PN/41/14

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników - V partii. 907/PN/40/14

Przeprowadzenie audytu projektów finansowanych przez narodowe Centrum Nauki, których dofinansowanie jest powyżej 2 mln zł, obejmujące sprawdzenie wydatkowania środków zgodnie z zapisem par. 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowanych na naukę ( Dz. U. 207, poz. 1237, 2011) ZP/1766/U14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z uruchomieniem ZP/4460/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/4607/D/14

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE wg . zał. nr 1 do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4675/D/14

Dostawa książek i podręczników (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4590/D/14

opracowanie graficzne, oznakowanie i dostarczenie kalendarzy reklamowych dla Wydziału Chemii UAM ZP/1596/I/U/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1522/U/2014

dostawa wyposażenia nowej pracowni studenckiej 907/PN/36/14

Dostawa czasopism i baz danych 2015 ZP/4153/D/2014

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizayjncych UAM w Poznaniu ZP/4674/D/14

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konsweracyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4559/D/14

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VIII Partii 907/PN/31/14

Przeniesienie systemów analitycznych GCMS ZP/1699/U/14

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania do zarządzania posiadanymi urzadzeniami CISCO lokalnej sieci komputerowej 907/PN/39/14

Przeprowadzenie audytu finansowego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL (konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego) ZP/1256/U/2014

Dostawa sprzętu laboratoryjnego - 2 Partie 907/PN/35/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja elementów wstępnego przygotowania systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/4477/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/34/14

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1487/U/14

dostawa pojemników do segregacji odpadów dla jednostek UAM ZP/3487/1/D/14

sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i faksów dla jednostek UAM oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach ZP/4351/D/14

Sukcesywna dostawa środków czystości do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4467/d/14

Wymiana sprężarki w agregacie chłodniczym obsługującym pomieszczenia dydaktyczne w budynku Collegium Polonicum w Słubicach ZP/3358/D/1/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów dyfraktometru elektronów niskiej energii (LEED) wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/3735/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń sieciowych, serwerów i oprogramowania do zarządzania posiadanymi urzadzeniami lokalnej sieci komputerowej - II Partie 907/PN/30/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa, instalacja i konfiguracja filtru Rayleigha do spektrometru Ramana wraz z przeszkoleniem pracowników ZP/4169/D/14

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowycyh ZP/3778/D/14

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/27/14

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/4310/D/14

dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST 907/PN/33/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 - Hala Sportowa ZP/1127/U/1/2014

dostawa aparatu do pomiaru izoterm adsorpcji gazów oraz analizy powierzchni właściwej adsorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro i mezoporów z oprogramowaniem 907/PN/32/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/3734/D/14

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki oraz remont sanitariatów w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/101/B/14

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części: -cześć 1: dostawa kubków i filiżanek oraz kubków termicznych - cześć 2: dostawa wskaźników laserowych, kredek, kredy dla dzieci, długopisów, zakreślaczy - cześć 3: dostawa pendrivów, podkładek pod myszy - cześć 4: dostawa toreb na zakupy, parasoli automatycznych, wizytowników - cześć 5: dostawa smyczy, breloczków, uchwytów na torby, czyścików do ekranu - cześć 6: dostawa balonów, przypinek typu badge, opasek silikonowych - cześć 7: dostawa koszulek t-shirtów, polo ZP/3718/D/1/14

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej - II partie 907/PN/28/14

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystosci dla obiektów UAM w Słubicach i kaliszu ZP/3392/D/14/1

Klaster obliczeniowy wraz z infrastrukturą sieciową, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem: rozbudowa i instalacja okablowania strukturalnego ZP/79/B/14

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3981/D/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: Część 1 - Wymiana 10 okien w pokojach w części noclegowej w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach; Część 2 - Prace remontowe w budynkach DS. Arkadia, DS. Sapientia, DS. Juventa wraz z malowaniem elewacji na budynkach DS. Arkadia i DS. Sapientia w Słubicach; Część 3 - Malowanie pokoi, wymiana drzwi, remont sanitariatów i klatki schodowej w budynku DS. Babilon w Poznaniu. ZP/88/B/14

dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Etap I, zad.2, Blok E ZP/3959/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/21/14

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red w ilości 150.000 litrów do kotłowni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Domu Pracy Twórczej w Ciążeniu przy ul. Wolności 13, Domu Pracy Twórczej w Obrzycku przy ul. Zamkowej 27 i Stacji Geoekologicznej Storkowo 32, gmina Grzmiąca ZP/3697/D/14

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu - 3 części. ZP/3711/D/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/1389/U/2014

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: -częśc 1: dostawa artykułów promocyjnych wg zestawienia - częśc 2: dostawa koszulek , t-shirtów, polo - częśc 3: dosatwa cukierków Krówki ZP/3718/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do pomieszceń laboratoryjnych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4174/D/14

dostawa kserokopiarek - 3 partie 907/PN/23/14

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2014/2015 dla studentów UAM ZP/1375/U/2014

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1156/U/2014

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/3695/D/14

Dostawa pojemników do segregacji odpadów dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/3487/D/14

sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego do Magazynu 02 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2856/I/D/14

Organizacja warsztatów dla uczestników projektu Szkoła i Uniwersytet - wspólne działania na rzecz podniesienia jakości studenckich praktyk pedagogicznych ZP/1140/U/14

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji wewnętrznych, natężenie oświetlenia awaryjnego oraz rezystancji uzimów instalacji odgromowych w budynkach Uniwreystetu w Poznaniu, Jeziorach, Gułtowach i Ciążeniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/1281/U/14

Wywóz nieczystości stałych z posesji budynków Collegium Polonicum oraz Osiedla Studenckiego przy ul. Piłsudskiego 14 i Domu Doktoranta UAM w Słubicach ZP/1145/U/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/2975/D/14

Ochrona budynków w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: ZP/1199/U/14

Sukcesywna dostawa galanterii biurowej do jednostek organizacyjnych UAM ZP2974/D/14

Wykonanie przeglądów technicznych i czynnosci konserwacyjnych instalacji Ppoż na obiekatch DS-ów w Słubicach. Zamówienie obejmuje: 1. okresowe przeglądy i konserwacja instalacji oddymiania klatek schodowych 2. okresowe przeglądy i konserwacja instalacji alarmu pozaru 3. okresowe przeglądy i konserwacja przewietrzania klatek schodowych 4. pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ZP/1215/U/14

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Zagajnikowej 9 - Hala Sportowa ZP/1127/U/2014

Usługa prania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, kitli, obrusów, serwetek, ścierek dom., firan, zasłon, flag, czyszczenie koców, kołder i poduszek, dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu i Stacji Ekologicznej w Jeziorach ZP/1271/U/2014

Usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań rekrutacyjno-promocyjnych przewidzianych w ramach budżetu Działu Promocji i Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z dostawą sukcesywną do UAM ZP/1265/U/14

Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM ZP/1137/U/14

remont wybranych pomieszczeń 1p. przy ul. Międzychodzkiej dla WSE ZP/77/B/14

Wymiana windy na przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z demontażem starej i obróbkami budowlanymi w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/75/B/14

Klaster obliczeniowy wraz z infrastrukturą sieciową, oprogramowaniem i oprzyrządowaniem: przyłącze światłowodowe (zaprojektowanie i wykonanie wraz z dopełnieniem wymogów prawnych) ZP/55/B/14

Dostawa książek i podręczników dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/3485/D/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja wobulatora wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/2819/D/14

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych oraz częśći do opraw dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/3454/D/14

sprzęt laboratoryjny - II partie 907/PN/24/14

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja elementów systemu CVD (chemicznego osadzania z fazy gazowej) do produkcji nanostruktur wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/2933/D/14

Remont piętra dziesiątego wraz z wyposażeniem - dom Studencki Jowita ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu ZP/69/B/14

Przeprowadzenie rocznej kontroli kominiarskiej w budynkach UAM w Kaliszu w okresie kolejnych 3 lat - 2014, 2015, 2016 ZP/1030/U/14

remont pracowni i pomieszczeń dydaktycznych na Wydziale Fizyki, Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu [część 1] uszczelnienie nadproży okien fasadowych, opierzeń na tarasie z wymianą posadzki w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wymiana płytek posadzkowych i izolacji poziomej na tarasie w budynku Wydziału Biologii UAM w Poznaniu [część 2] ZP/61/B/14

rozbudowa systemu audiowizualnego sal wykładowych A, B, C, Sali Rady Wydziału i klubu studenckiego obejmująca integrację z istniejącym wyposażeniem w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowska 87 w Poznaniu ZP/6280/I/D/13

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/22/14

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/16/14

Roboty budowlane w jednostach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: część 1 Remont gabinetu i sekretariatu dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej; część 2 - roboty budowlane w DS Jagienka i DS Zbyszko ZP/37/B/14

naprawa dachu budynku dydaktycznego Wydziału Fizyki przy ul. Umultowskiej oraz naprawa dachu budynku dydaktycznego Collegium Geographicum i uszczelneinie przeszklonej konstrukcji na klatce K3 budynku Geologii [część 1] remont dachu nad częścią niską budynku Collegium HCP UAM w Poznaniu [część 2] remont dachów i rynien, wymiana rur spustowych w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu [część 3] ZP/51/B/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej 907/PN/25/14

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Centrum Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w obiektach UAM w Poznaniu i Kaliszu ZP/876/U/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie. 907/PN/15/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/50/B/14

Zakup podręczników/publikacji dla uczestników studiów podyplomowych Zaawansowane materiały i nanotechnologia w praktyce ZP/2895/D/14

remont korytarza wraz z dokończeniem remontu zaplecza sanitarnego SWFiS - budynek D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu [część 1] remont ogrodzenia przy Collegium Maius od strony ul. Fredry [część 2] ZP/45/B/14

Dostawa paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej PB 98 i oleju napędowego ON dla pojazdów UAM na terenie całej Polski ZP/2502/D/14

Ubezpieczenie stypendystów projektu EMINENCE II, Erasmus Mundus, Akcja 2 na czas od 1 do 36 miesięcy, w zależności od trwania mobilności, razem: 1886 miesięcy, 155 osób na warunkach zgodnych z minimalnymi wymaganiami programu Erasmus Mundus. ZP/817/U/14

dostawa serwera przestrzeni dyskowej wraz z gwarancją i wsparciem serwisowym w okresie 5 lat 907/PN/11/14

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/31/B/14

Zakup materiałów promocyjnych projektu nr POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. Część 1 - materiały promocyjne: foldery, teczki, zeszyty, notatniki, długopisy, zegary ścienne, torby, smycze, ołówki, parasole, maty wizerunkowe, linijki, roll-up, ściana POP, wizytówki; Część 2 - materiały promocyjne: plecak na laptopa ZP/1063/U/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu audiowizualnego i komputerowego - VII Partii 907/PN/19/14

dostawa chromatografów gazowych 907/PN/14/14

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/575/U/2014

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja systemu litografii elektronowej do skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL JSM-7001F TTLS wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/2219/D/14

remont pomieszczeń piwnicy budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w zakresie wykonania robót budowlanych, wykonania przebudowy sieci strukturalnych, zaprojektowania i wykonania instalacji sanitarnych ZP/29/B/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja systemu do anestezji wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/1056/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu serwerów kasetowych wraz z infrastrukturą sieciową oraz platformą wirtualizacyjną z 5-letnim wsparciem serwisowym ww. produktów. 907/PN/12/14

Wybór podmiotu obsługujacego realizacje umowy ramowej Academic Select Plus nr S1015362 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2013 r. wraz z sukcesywną dostawą licencji na oprogramowa nie firmy Microsoft Corporation oraz sukcesywną dostawą nośników tego oprogramowania ZP/2006/D/14

remont pomieszczeń piwnicznych, malowanie pomieszczeń dydaktycznych i zabudowa pionów instalacji wod-kan na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89 [część 1] remont 15 pokoi w części noclegowej w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach [część 2] ZP/40/B/14

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia laboratoryjnego dla projektu WCZT - suszarki laboratoryjne ZP/1680/D/14

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - dostawa wyposażenia warsztatów; Część 2 - dostawa mobilnego olejowego kompresora tłokowego - 100 l ZP/1662/D/14

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. ZP/687/D/14

Remont krużganków i remont kabin w sanitariatach w Collegium Maius ZP/28/B/14

Dostawa sprzętu laboratoryjnego 907/PN/18/14

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, koców anilanowych oraz czyszczenie chemiczne koców wełnianych znajdujących się w Ośrodku Sanatoryjno - Wypoczynkowym UAM w Kołobrzegu ZP/629/U/2014

Wdrożenie modyfikacji elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/559/U/14

Okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych UAM w Poznaniu - systemy sygnalizacji pożaru, systemy sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu, systemy telewizji dozorowej CCTV, pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego ZP/620/U/14

Remont mieszkań Lektorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/16/B/14

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX DCi700 ZP/103/U/14/II

Przetarg nieograniczony na wyposażenie zwierzętarni - system do monitorowania zwierząt i komórek - III Partie ZP/1209/D/14

podejmowanie czynności z zakresu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości ZP/343/U/14

Sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu ZP/2307/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z wyposażeniem 907/PN/17/14

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek UAM w Poznaniu ZP/1660/D/14

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego, z prawem opcji 907/PN/10/14

przebudowa budynku A/B UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu wraz z dostawą i montażem wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz ich 5 letnią obsługą eksploatacyjną ZP/25/B/14

Usługa hotelowa oraz wyżywienie (śniadania) dla uczestników konferencji 4th Summer Symposium on Nanomaterials and their Application to Biology and Medicine w ramach projektu The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology w terminie 15 - 18 czerwca 2014 r. ZP/700/U/14

Dostawa termocyklerów: do prowadzenia ilościowych reakcji PCR (1 szt.) i 96-dołkowy (2 szt.) ZP/1208/D/14

przebudowa budynku C przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu w zakresie budowy szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz jej 5 letnią obsługą eksploatacyjną ZP/5/B/14

dostawa autoklawów przelotowych o pojemności komory 800L z zewnętrzną wytwornicą pary i wyposażeniem - 2 zest. ZP/2461/D/13

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/13/14

Okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2014 i 2015 ZP/475/U/14

Czyszczenie kanałów wentylacji nawiewno-wywiewnej, central wentylacyjnych w obiektach UAM - Collegium Mathematicum, Collegium Biologicum w Poznaniu, Kolegium Europejskie w Gnieźnie ZP/461/U/14

Usługi introligatorskie - oprawa książek oraz czasopism o różnych formatach (zszywanie i oprawa z napisami) w płótno i inne tworzywa oraz wykonanie galanterii introligatorskiej dla Bibliotek sieci UAM ZP/626/U/2014

Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni hematologiczno-biochemicznej i pokoju operacyjnego - III Partie ZP/132/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury do transfekcji komórek prokariotycznych i eukariotycznych ZP/281/D/14

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja spektrofluorymetru wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników ZP/1055/D/14

dostawa wyposażenia pracowni komórek ssaczych ZP/333/D/14

Dostawa i instalacja aparatury naukowo-badawczej - 2 Partie ZP/450/D/14

Dostawa i instalacja spektrometru NMR ZP/1210/D/14

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych oraz artykułów gospodarstwa domowego do magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części) ZP/1568/D/14

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/1709/D/2014

Dostawa bezigłowego urządzenia laboratoryjnego do elektroprzędzenia nanowłókien ze stopionych polimerów. ZP/999/D/14

Organizacja miedzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 22-28 czerwca 2014 r ZP/507/U/14

Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej w zakresie 20 linii telefonicznych z przydzielonymi numerami zewnętrznymi w budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile ZP/129/U/14

Zakup i dostawa kosiarek dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2 części ZP/1224/D/14

Dostawa i instalacja aparatury naukowo-badawczej - 2 Partie ZP/280/D/14

Remont parteru i piwnic Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/121/B/13

usługi związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę. ZP/131/U/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/06/14

Usunięcie wad i usterek w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Blok E ZP/128/B/13

wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia tablicy informacyjnej na Morasku w obrębie skrzyżowania ulic Umultowskiej i Dzięgielowej w Poznaniu ZP/19/B/14

Dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5000/D/13

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. ZP/1031/D/14

sukcesywna dostawa do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciążeniu, Obrzycku i Białej Górze nośników danych wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Część 1 : sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, kaset DVCAM Część 2: sukcesywna dostawa pamięci USBdrive Część 3: sukcesywna dysków zewnętrznych Część 4: sukcesywna dostawa kart pamięci SDHC, SDXC, MS.CF Część 5: sukcesywna dostaw akcesoriów (pudełka, portfele, koperty) ZP/1258/D/14

system do trawienia jonowego i nanoszenia cienkich warstw ZP/5338a/D/13

Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonania prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych i olejowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/270/U/14

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków ZP/902/D/14

Dostawa blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej dla UAM w Poznaniu ZP/1545/D/14

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - usługa sprzątania w budynku dydaktycznym przy ul. Słowackiego 20 w Poznaniu, Cześć 2 - usługa sprzątania budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/136/U/2014

Czyszczenie przewodów kominowych, czopuchów, kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/189/U/14

Dostawa walcarki mieszającej laboratoryjnej. ZP/5260/D/13/1

Przetarg nieograniczony na dzierżawę spektrometru FT-IR. 907/PN/08/14

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/711/D/14

Okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - systemy sygnalizacji pożaru, - systemy sygnalizacji włamania, napadu i kontroli dostępu, - systemy telewizji dozorowej CCTV, - pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego. ZP/120/U/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie. 907/PN/01/14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4/U/14

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM, Część 1 - Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa, Część 2 - Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/157/U/14

Usługa sprzątania budynku Collegium Minus i Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej 15 w Poznaniu ZP/2195/U/2013

Dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Narodowa Startegia Spójności ZP/686/D/14

dostawa sprzętu laboratoryjnego -III partie 907/PN/07/14

wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej n.n. stacji transformatorowej w budynku Domu Akademickiego UAM przy ul. Nieszawskiej 3 w Poznaniu ZP/178/D/14

Usługa zaprojektowania, przygotowania i wdrozenia zintegrowanych systemów zdalnej obsługi uzytkowników systemu biblioteczno - informacyjnego UAM ZP/172/U/14

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/481/D/14

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego azotu, z prawem opcji 907/PN/09/14

dostawa kserokopiarek - 5 partii wraz z przeglądami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/02/14

Sukcesywna dostawa zaworów, baterii i osprzętu instalacyjnego do Warsztatów Konserwacyjno - Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu ZP/500/D/14

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją - 4 Partie ZP/6200/D/13

dostawa wyposażenia budynku zwierzętarni - II partie ZP/5180/D/13

Dostawa i instalacja urzadzeń stanowiących wyposażenie zwierzętarni ZP/6493/D/13

Wykonanie 60 sztuk zdjęć, w tym 10 sztuk z lotu ptaka do projektu POIG.02.01.00-30-169/08-07 pt. Budowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu. ZP/2158/U/13

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - VI partii 907/PN/69/13

Transport i program krajoznawczy dla uczestników kursu organizowanego przez UAM i Uniwersytet w Babes-Bolyai (Cluj, Rumunia) dla stypendystów z krajów Partnerstwa Wschodniego i kadry szkoleniowej ZP/152/U/14

Dostawa wraz z montażem mebli do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. ZP/5400/D/13

stanowisko do optycznej litografii bezmaskowej ZP/6284/D/13

Sukcesywna dostawa etykiet białych z folii winylowej na potrzeby Działu Ewidencji Majątku UAM ZP/6954/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej wraz z instalacja i szkoleniem - 3 Partie ZP/1842/D/13

Usługa wymiany wraz z dostawą filtrów powietrza dla central wentylacyjnych firmy SWEGON obsługujących pomieszczenia budynku dydaktycznego Wydziału Prawa i Administracji al. Niepodległości 53 ZP/48/U/14

Dostawa i instalacja autoklawów ZP/ 2460a/D/2013

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89c. ZP/5986/D/13

dostawa wyposażenia budynku zwierzętarni , dostawa autoklawów przelotowych o pojemności komory sterylizacyjnej 800L - 2 szt. i stacji uzdatniania wody dla wytwornic pary - 1 szt. - II partie ZP/4057/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników - II partie. 907/PN/05/14

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - dostawa zestawu chromatografów do preparatyki: chromatograf cieczowy z autosamplerem i detektorem diodowym UV-Vis oraz chromatograf żelowy GPC; Część 2 - dostawa, uruchomienie i szkolenie: wysokosprawne chromatografy cieczowe (3 szt.) oraz chromatograf gazowy (1 szt.). ZP/6400/D/13

przeprowadzenie zajęć warsztatowych realizowanych w ramach kursu dokształcającego pod nazwą Zarządzanie ICT - laboratorium z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w ramach projektu. ZP/2087/U/13

Usługi w zakresie naświetlania, montażu i duku miesięcznika 'Życie Uniwersyteckie ZP/2173/U/13

Dostawa podręczników dla uczestników bloku szkoleń Zarządzanie ICT - wykłady kursu Kuźnia specjalistów o numerze POKL.08.01.01-30-265/12, realizowanego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. ZP/6952/D/13

Usługa dostarczania, przygotowywania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 12 miesięcy ZP/2144/U/13

Dostawa i instalacja aparatury stanowiącej wyposażenie laboratoriów biotechnologicznych budynku A ZP/6116/D/13

Druk , wydanie i dystrybucja książki - łącznie 334 stron/17 arkuszy wydawniczych - z przygotowaniem redakcyjnym. Nakład tytułu 300 egz. Książka prof. dr hab. Eugenii Potulickiej, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych od Ronalda Regana do Baraka Obamy. ZP/2134/U/1/2013

Przetarg nieograniczony na dostawę georadaru. 907/PN/04/14

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. ZP/5485/D/13

Remont segmentów mieszkalnych i korytarzy w DS. Gaudium przy ul. Piłsudskiego 14 w Słubicach po kontroli Sanepidu ZP/104/B/13/1

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus NOD32 Suite w ilości 7000 licencji na okres 1 roku 907/PN/03/14

Przetarg nieograniczony na dostawe aparatury laboratoryjnej - 2 Partie ZP/4463/D/13

Ochrona Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach 62 - 025 Kostrzyń Wlkp. przez okres 12 miesięcy ZP/2048/U/13

Usługi drukarskie dla jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/2103/U/13

Modernizacja systemu sterowania w Aulach A, B, C oraz sali A1-33; urządzenia do transmisji Audio-Video w standardzie IP; rozbudowa infrastruktury sieciowej budynku Wydziału Matematyki i Informatyki ZP/6280/D/13

Dostawa i montaż zestawu: aparatury specjalnej wraz z doposażeniem dla Zakładu Botaniki Ogólnej ZP/6777/D/13

Usługa w zakresie autokarowego przewozu osób dla UAM w Poznaniu ZP/1905/U/13

Usługa w zakresie przewozu wykładowców na trasie Słubice - Rzepin, Rzepin - Słubice ZP/1930/U/13

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania jakością ZP/1947/U/13

Sukcesywna dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz pomoce naukowe dla Wydziału Chemii UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89b oraz szkółpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania przez okres 1,5 roku. z prawem opcji 907/PN/67a/13

Sukcesywna dostawa dla jednostek UAM w Poznaniu, Kaliszu, Gnieźnie, Słubicach, Pile, Ciażeniu, Obrzycku i Białej Górze wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń biurowych oryginalnych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek , kopiarek i faksów oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach i tonerach ZP/5527/D/13

sukcesywna dostawa 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji 907/PN/61/13

Usługa sprzątania budynków Collegium Iuridicum Novum - koszarowiec i portiernia wjazdowa ZP/1816/U/2013

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części. ZP/5260/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do masowego sekwencjonowania DNA 907/PN/73/13

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w projekcie: Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia. Przyroda w praktyce szkolnej ZP/2032/U/2013

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku z prawem opcji 907/PN/70/13

Dostawa wraz z montażem mebli oraz wyposażenia dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/5022/D/13

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - 10 Partii 907/PN/65/13

Usługa w zakresie specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych dla UAM w Poznaniu ZP/1985/U/13

Wyposażenie pracowni projektu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne dostawa i instalacja wyposażenia laboratorium biologicznego wraz z uruchomieniem ZP/5450/D/13

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i montaż komory rękawicowej z doposażeniem do przygotowania próbek ZP/5171/D/13

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa mebli, dygestorium i wyposażenia - 2 części ZP/4822/D/13

Dostawa i instalacja systemu kriogenicznego zasilanego cierkłym azotem ZP/3869/D/13

Zakup kalendarzy oraz broszur - Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. ZP/6516/D/13

Usługa administracji elektronicznymi usługami Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/1928/U/13

Dostawa i instalacja modułowego zestawu urzadzeń przetwórczo-pomiarowych do wytłaczania tworzyw termoplastycznych ZP/5041/D/13

dostawa, instalacja, uruchomienie wraz ze szkoleniem użytkowników zestawu 2 dyfraktometrów dla WCZT ZP/4117/D/13

dostawa kompletnej linii technologicznej służącej do przygotowywania preparatów histopatologicznych ZP/4465/D/13

Dostawa wraz z montażem mebli do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część I : Dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Neofilologii, Wydziału Fizyki, Biblioteki Głównej i Działu Głównego Inżyniera. Część II: Dostawa wraz z montażem mebli do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część III: Dostawa wraz z montażem mebli do Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/4602/D/13

Prace remontowe w Domach Studenckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ZP/104/B/13

wybór wykonawcy zajęć warsztatowych z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w trakcie Studiów podyplomowych Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem w ramach projektu pt. Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UDA-POKL.04.03.00-00-152/12-00) ZP/1657/U/13

Dostawa wielkolaboratoryjnej aparatury technologicznej oraz aparatury do obróbki termicznej i przygotowania prób ZP/5132/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - II partie (waga laboratoryjna, myjka ultradźwiękowa). 907/PN/71/13

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz architektury wnętrz dla budynków Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii - budynki A, B, C, D, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - Architektura wnętrz budynki A, B, C, D, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia; Część 2 - Technologia Meble laboratoryjne budynek A, A1-Szklarnia, A2-Zwierzętarnia; Część 3 - Technologia Meble laboratoryjne budynek B; Część 4 - Technologia Meble laboratoryjne budynek C. ZP/4773/D/13

Usługa projektu graficznego oraz druku i korekty publikacji podsumowującej projekt: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim nowym typem studiów zawodowych na WPA UAM POKL. 03.03.02-00-015/09-00 ZP/1868/U/2013

remont pomieszczeń po Czytelni Niemieckiej w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/88/B/13

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek UAM w Poznaniu ZP/4510/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawe sprzętu laboratoryjnego - 4 Partie 907/PN/68/13

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury naukowo-badawczej wraz z instalacją i szkoleniem - 3 Partie ZP/4195/D/13

Dostawa wraz z montażem rolet i żaluzji do budynków Uniwersytetu im. Adama mickiewicza w Poznaniu ZP/5028/D/13

Druk książki Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi - publikacja po konferencji ZP/1593/U/2/2013

dostawa aparatury naukowo badawczej dla WCZT - IV partie ZP/3159/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - 2 Partie 907/PN/66/13

Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z oznakowaniem obiektów A, B i wejścia głównego Collegium Novum ZP/757/U/13

Wyposażenie laboratoriów mikroskopii optycznej ZP/4194/D/13

Dostawa elementów systemu audiowizualnego dla Instytutu Filologii Germańskiej ZP/5103/D/13/1

Część 1 - dostawa przełączników budynkowych firmy CISCO oraz urządzeń dostępowych komputerowej sieci bezprzewodowej w standardzie IEEE 802.11a/g/n firmy CISCO dla budynku WCZTw Kampusie Morasko w Poznaniu; Część 2 - dostawa przełączników lokalnej sieci komputerowej firmy HEWLETT-PACKARD dla budynku WCZT w Kampusie Morasko w Poznaniu. ZP/2066/D/13

Zakup wraz z dostawą kołder i poduszek do Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego w Kołobrzegu przy ul. Kościuszki 1 , 78-100 Kołobrzeg ZP/4687/D/2013

Dostawa ksiazek dla Wydziału Anglistyki UAM ZP/5481/D/13

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/4565/D/13

Wykonanie jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, ocenę parametrów instalacji, dostosowania do funkcji jaką ma instalacja spełniać oraz okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1674/U/13

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części ZP/4489/D/13

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki oraz modernizacja sieci strukturalnej w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/84/B/13

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/5221/D/13

Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń 907/PN/64/13

Opracowanie graficzne, oznakowanie i dostarczenie przedmiotów reklamowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1660/U/13

Druk książki Szkolna edukacja historyczna. Historia ludzi. Historia dla ludzi - publikacja po konferencji ZP/1593/U/2013

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2013, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ZP/1591/U/13

dostawa sprzętu audiowizualnego - X partii 907/PN/59/13

Usługa sprzątania budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu, należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1501/U/2013

Dostawa bazy systemu elektronicznej informacji prawnej dla Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM ZP/4521/D/13/2

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę projektorów z prawem opcji. 907/PN/63/13

Sukcesywna dostawa notebooków 907/PN/37/13

część 1 - dostawa materiałów biurowych i dydaktycznych dla praktykantów i stażystów część 2 - opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych Projekt POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno - medialnych) ZP/4816/D/13

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: dostawa rur i kształtek wg załącznika nr 2 do SIWZ Część 2: dostawa materiałów instalacyjnych stalowych wg załącznika 3 do SIWZ ZP/5108/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu komputerowego - VII partii 907/PN/55/13

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1469/U/13/I

Przetarg nieograniczony na stworzenie pracowni programowania systemów iOS 907/PN/62/13

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację analizatorów ZP/3438/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją i szkoleniem aparatury laboratoryjnej - 3 Partie ZP/1843/D/13

dostawa systemu do analizy programów telewizyjnych 907/PN/44/13

dostawa czasopism i baz danych 2014 ZP/3868/D/13

dostawa sprzętu laboratoryjnego 907/PN/58/13

dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV-VIS-NIR z monochromatorem siatkowym i ze zmienną szczeliną, wraz z montażem, uruchomieniem i dwuetapowym szkoleniem użytkowników 907/PN/57/13

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu laboratoryjnego - IV partie. 907/PN/60/13

Dostawa kompatybilnych elementów systemu w sali 104, blok B, Collegium Novum: zestawu dyskusyjnego, wizualizera, projektora multimedialnego z wyposażeniem, systemu do instalacji oraz ekranu ZP/3849/D/13

Sukcesywna dostawa środków czystości do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4250/D/13

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej do obiektów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/4240/D/2013

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalacje sprzetu komputerowego - 11 Partii 907/PN/47/13

Dostawa mikroskopów stereoskopowych 907/PN/52/13

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) ZP/2902/D/13

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego 907/PN/50/13

Prace remontowe w budynkach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ZP/74/B/13

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1470/U/2013

Dostawa baz systemów elektronicznej informacji prawnej dla Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/4521/D/13

dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowego spektrofluorymetru wraz z wyposażeniem oraz dostawa systemu do badania kinetyki reakcji metodą wygaszonego przepływu z wyposażeniem - 2 partie ZP/2463/D/13

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1384/U/13

dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Kapitał Ludzi Narodowa Strategia Spójności . Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu: Dobra szkoła-lepsza praktyka-doskonały nauczyciel Część 2: dostawa podręczników do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu: Nowoczesne strategie wielostronnego przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wspomagane internetowym systemem kształcenia ZP/4442/D/13

naprawa i uszczelnienie stolarki aluminiowej w bibliotece Coll. Mathematicum oraz remont świetlika budynku Coll. Geographicum i Geologicum [częśc 1]; naprawa nawierzchni sportowej na płycie boiska UAM przy Wydziale Fizyk [część 2] ZP/53/2/B/13

Opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych dla Preinkubatora Akademickiego UAM ZP/1241/U/13/I

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzetu audiowizualnego 907/PN/56/13

Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem kompleksu fitotronów systemowych (12 szt.) z wyposażeniem, przeznaczonych do uprawy w różnych warunkach fizjologicznych roślin konwencjonalnych, zainfekowanych patogenami i GMO. ZP/2465/D/13

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. ZP/1151/U/2013

Dostawa sprzętu ADG i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/3121/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta ZP/2464/D/13

Przetarg nieograniczony na dostawę kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS, z komorą reakcyjno-zderzeniową, oraz zestawu do analizy termicznej ZP/2132/D/13

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/43/13

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku zwanych dalej materiałami laboratoryjnymi - 2 Partie 907/PN/51/13

dostawa wraz z montażem wyposażenia dla budynku dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Etap I, zad.2, Blok E ZP/3585/D/13

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1165/U/13

Naprawa systemu instalacji oświetlenia awaryjnego w salach A, B i C budynku dydaktycznego Wydziału Matematyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/987/U/13/1

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1282/U/2013

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu audiowizualnego - 3 Partie 907/PN/48/13

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/70/B/13

Wyposażenie pracowni projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne” dostawa i instalacja urządzenia CVD do produkcji nanorurek węglowych wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. ZP/2640/D/13