Szczegóły zamawiającego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kod pocztowy: 61-712

Miejscowość: Poznań

Telefon: (61 ) 829 44 40

Fax: (61 ) 829 40 12

E-mail: dzpuam@amu.edu.pl

WWW: www.amu.edu.pl


Ogłoszenia (574)

Roboty (109)

Temat Sygnatura
Remont pomieszczeń Dziekanatu w budynku Collegium Maius oraz remont gzymsu na budynku Collegium Maius od strony parkingu UAM ZP/18/B/18

instalacja okablowania strukturalnego na potrzeby infrastruktury badawczej w budynku Collegium Biologicum UAM ZP/130/B/17

Wymiana klap dymowych w budynku Collegium Europejskiego UAM w Gnieźnie ZP/131/B/17

Adaptacja sali nr 1 w budynku C dla Wydziału Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/124/B/17

Remont dachów budynków dydaktycznych UAM na Morasku: I.Coll. Biologicum, Coll. Mathematicum, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Coll. Phisicum; II. Uszczelnienie ościeży okiennych w budynku Coll. Geographicum i naprawa dachu nad wejściem do budynku Coll. Geologicum ZP/93/B/17

modernizacja oświetlenia scenicznego w Auli im. prof. J. Rubińskiego w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/79/B/17

remont obiektów UAM [Kampus Morasko] ZP/64/B/17 N

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - Linia zasilająca, Uziemienie instalacji AV, Rozdzielnica Główna RG ZP/81/B/17

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - klatka schodowa K4 ZP/67/B/17

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/71/B/17

Modernizacja pomieszczeń nr 04 w budynku D oraz nr 67, 68 i pomieszczenia socjalnego w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu dla Instytutu Psychologii UAM oraz remont rozdzielni głównej w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/48/B/17/1

Remont pomieszczeń w Domach Studenckich UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części): Część 1 - Malowanie pomieszczeń w DS. Babilon w Poznaniu, Część 2 - Malowanie pokoi i kuchni w DS. Zbyszko i DS. Jagienka z naprawa kratek wentylacyjnych na dachu DS. Zbyszko ZP/69/B/17

remont obiektów UAM [Kampus Morasko] ZP/64/B/17

Remont części pomieszczeń na II piętrze wraz z rozbudową instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/62/B/17

Remont pomieszczeń na II piętrze wraz z wykonaniem instalacji multimedialnej i modernizacją sieci strukturalnej dla Szkoły Językowej w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu - Etap II ZP/63/B/17

Modernizacja pomieszczeń nr 04 w budynku D oraz nr 67, 68 i pomieszczenia socjalnego w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu dla Instytutu Psychologii UAM oraz remont rozdzielni głównej w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/48/B/17

Remont pomieszczeń redakcji Życia Uniwersyteckiego w budynku Collegium Maius ZP/47/B/17

roboty remontowe w obiektach UAM: część 1: modernizacja sali 107 w budynku D dla Instytutu Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu część 2: malowanie wraz z oczyszczeniem konstrukcji stalowej wieży, łącznika, podpory schodów i wejscia głównego w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/45/B/17

Naprawa dachu i więźby dachowej na budynku administracyjnym w Ogrodzie Botanicznym UAM [wymiana pokrycia z dachówki na blachę dachówkową] ZP/44/B/17

Remont pomieszczeń w pionie tzw. ABC-adła wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku po Wydziale Chemii przy ul. Grunwaldzkiej 6 dla jednostek Wydziału Neofilologii przenoszonych z budynku Collegium im. H. Cegielskiego ZP/42/B/17

Remont pomieszczeń w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 dla Wydziału Studiów Edukacyjnych ZP/34/B/17

Malowanie i przystosowanie pomieszczeń VI piętra budynku A Collegium Novum dla potrzeb Instytutu Lingwistyki Stosowanej przenoszonego z budynku Collegium im. H. Cegielskiego. ZP/37/B/17

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - klatki schodowe K4 i K5 ZP/33/B/17

montaż szlabanu wjazdowego do budynku Collegium Chemicum UAM przy bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich ZP/30/B/17

roboty remontowe w pomieszczeniach: 7B, 219B, 403B, 404B, 413B w budynku Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu wraz z montażem klimatyzatora ZP/25/B/17

Remont pomieszczeń III piętra wraz z modernizacją sieci strukturalnych w budynku przy ul. Św. Marcin 78 dla jednostek przenoszonych z Collegium im. Hipolita Cegielskiego - etap IV (Instytut Lingwistyki Stosowanej) Zp/17/B/17

rozbiórka budynków magazynowych wraz z wykonaniem nawierzchni pod parking przy Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/29/B/17

Dostawa i montaż 2 kpl. wiat rowerowych na terenie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/23/B/17

kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/21/B/17

Remont części pomieszczeń na II piętrze wraz z rozbudową instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/27/B/17

remont pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Medyczny wraz z modernizacją sieci strukturalnej - II piętro od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius ZP/5/B/17

Remont pomieszczeń na II piętrze wraz z wykonaniem instalacji multimedialnej i modernizacją sieci strukturalnej dla Szkoły Językowej w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/7/B/17

remont pomieszczeń II piętra wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78 dla jednostek przenoszonych z Colelgium Minus - etap III ZP/148/B/16

Roboty w zakresie modernizacji wentylacji awaryjnej na budynku zwierzętarni WCZT ZP/128/B/16

wymiana 25 szt. drzwi wewnętrznych w Domu Akademickim UAM przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/111/B/16

remont nawierzchni dojścia do budynku akademika Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 ZP/110/B/16

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki na parterze oraz I piętrze budynku Collegium Chemicum UAM - IV Etap ZP/90/B/16

remont pokoi i sanitariatów oraz tarasu i dachu papowego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Kołobrzegu ZP/115/B/16

Dostawa i montaż wiaty rowerowej na terenie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 - wjazd od strony ul. Paszty ZP/116/B/16

Remont pomieszczeń przyziemia Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90 wraz z remontem instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych dla potrzeb Działu Współpracy z Zagranicą ZP/93/B/16

remont pomieszczeń po jednostkach uczelnianych w budynku Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78 - etap II ZP/79/B/16

Remont dachów budynków dydaktycznych UAM na Morasku: Coll. Biologicum, Coll. Mathematicum, Coll. Physicum, Coll. Geographicum, Coll. Geologicum, Hala Sportowa ZP/77/B/16

Adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89c w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych ZP/70/B/16*

Wykonanie chodnika z kostki brukowej łączącego budynek Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z budynkiem Wydziału Historycznego UAM na Morasku ZP/82/B/16

Roboty budowlane w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - Remont klatki schodowej wschodniej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu; Część 2 - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w holu głównym budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu. ZP/85/B/16

wymiana wykładzin w pokojach 325, 328, 329, 331 w budynku Collegium Maius, malowanie pomieszczeń 101A, 107B, 108B w budynku Collegium Novum ZP/74/B/16

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A - winda K3 w części dydaktycznej ZP/60/B/16/1

Instalacja zasilaczy UPS wraz z systemem klimatyzacyjnym dla potrzeb szafy SAW oraz sprężarki NMR na terenie Centrum NanoBioMedycznego UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/73/B/16

Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/65/B/16

Adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89c w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych ZP/70/B/16

Remont i przebudowa dziedzińca wschodniego z bramą od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius ZP/56/B/16/1

Budowa dróg wraz z chodnikami i parkingami na terenie nieruchomości w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 89/91, dz. nr 9/60 i 87 ark. 18 obręb Jeżyce - parking za budynkiem E ZP/66/B/16

wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w pomieszczeniach przeznaczonych na magazyn książek w budynku Collegium Historicum UAM w Poznaniu ZP/67/B/16

"Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A - winda K3 w części dydaktycznej" ZP/60/B/16

Malowanie pokoi i kuchni w DS. Jagienka i DS. Zbyszko ZP/62/B/16

remont pomieszczeń w budynkach AB i D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/57/B/16

Remont i przebudowa dziedzińca wschodniego, instalacji oddymiania klatki schodowej wschodniej, instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w holu głównym, bramy od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius. Zamówienie zostało podzielone na 3 części ZP/56/B/16

Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IA droga dojazdowa i chodnik ZP/47/B/16

Remont dachów i rynien wraz z wymianą rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/40/B/16

Remont pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Medyczny w budynku Collegium Maius - korytarz przy klatce schodowej K5 ZP/44/B/16

Prace remontowe w Auli Uniwersyteckiej i Collegium Minus ZP/43/B/16

Remont pomieszczeń magazynów książek w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/33/D/16

remont pomieszczeń po jednostkach uczelnianych w budynku Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78 i Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/31/B/16

Remont wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku Koszarowca wraz z wykonaniem nowej instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych na potrzeby Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji ZP/26/B/16

Przebudowa wejścia do budynku akademika UAM w Kaliszu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowy Świat 28 w Kaliszu ZP/30/B/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie E budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. ZP/14/B/16/1

remont toalet damskich i męskich [parter, I p. i II p.] w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu ZP/27/B/16

Wykonanie przyłącza sieci cieplnej dla nowych obiektów sportowych wraz ze zmianą węzła cieplnego w budynku pływalni UAM na Morasku ZP/24/B/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie "E" budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/14/B/16

remont magazynku książek w piwnicy w budynku B Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/140/B/15

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/145/B/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/136/B/15

remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu ZP/130/B/15

Roboty remontowe - Osiedle Studenckie w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/125/B/15

malowanie pokoi po zalaniach w DS JAGIENKA i DS ZBYSZKO, malowanie zaplecza kuchennego w DS ZBYSZKO ZP/124/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/2

Remont schodów zewnętrznych w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/117/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/99/B/15

Wykonanie remontu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków zlokalizowanymi na terenie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Zielonagórze na działkach nr 10/1 i 16/1 ZP/92/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/1

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wraz z wyposażeniem i siecią strukturalną - III etap ZP/79/B/15

Remont oświetlenia nad sceną Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/84/B/15

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego "Hanka" przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/85/B/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/70/B/15

Wymiana dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi uzgodnieniami w Budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6 (etap I) wraz z jego 5 letnią konserwacją (etap II) ZP/69/B/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/71/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15/1

Roboty remontowe w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ 1: Remont dachów i rynien wraz z wymiana rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami; CZĘŚĆ 2: Przeniesienie i remont szlabanu wjazdowego ZP/63/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM, część 1 - Malowanie pokoi, remont sanitariatów i kuchni oraz wymiana drzwi do pokoi w budynku DS. BABILON w Poznaniu, częśc 2 - Remont dachu Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/62/B/15

Prace remontowe dekarskie w budynkach DS. Juventa, DS. Gaudium i DS. Forum w Słubicach ZP/61/B/15

Remont holu głównego, portierni, korytarza, szatni i księgarni w budynku D, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/60/B/15

Remont pomieszczeń II p. dla Pracowni Grafiki i Plastyki w budynku dydaktycznym UAM Kaliszu ZP/53/B/15

Przeniesienie urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu do pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu wraz z instalacją wod-kan. ZP/52/B/15

Remont pomieszczeń w budynkach dydaktycznych AB, D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu oraz malowanie ścian i sufitów w Sali 118 Collegium Maius ZP/56/B/15

Remont wejscia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remont wybranych pomieszczeń i części korytarza III p. w budynku Collegium Iuridicum UAM przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/55/B/15

Malowanie pomieszczeń Prorektora, remont wybranych pomieszczeń oraz naprawa izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/54/B/15

Remont dwóch sal dydaktycznych i sześciu pokoi pracowniczych, remont korytarza przy K3 na pracownię komputerową w Collegium Geologicum na Morasku oraz remont dwóch pokoi Zakladu Fizyki Medycznej i Instytutu Akustyki, prace remontowe w pokojach i salach dydaktycznych Pracowni Fizycznej w Collegium Physicum ZP/51/B/15

Zmiana lokalizacji wjazdu od ul. Paszty oraz budowa parkingu i portierni dla Kampusu Ogrody UAM, Poznań,ul. Szamarzewskiego 89/91: - etap I: droga wewnętrzna, portiernia, sieci podziemne, opłotowanie; - etap II: parking wewnętrzny. ZP/43/B/15

Remont pomieszczeń na parterze oraz sieci strukturalnej dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/39/B/15

Naprawa schodów zewnętrznych i wymiana płytek ściennych w budynku Collegium Mathematicum i Collegium Biologicum na Morasku oraz naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Collegium Biologicum ZP/45/B/15

Remont korytarza w przyziemiu budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu. ZP/49/B/15

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wrz z wyposażeniem i siecia strukturalną - etap II ZP/38/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15

Malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Jagienka; malowanie 15 pokoi studenckich w DS. Jagienka; malowanie 25 pokoi studenckich w DS. Zbyszko; malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Zbyszko ZP/40/B/15

Malowanie ścian w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach dydaktycznych w Budynku Collegium Mathematicum i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/35/B/15

Wymiana drzwi na pożarowe w pomieszczeniach III piętra Domu Studenckiego UAm w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28/30 ZP/42/B/15

naprawy i drobne remonty związane z utrzymaniem budynku Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ZP/36/B/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E. ZP/10/B/15/1

Dostawy (329)

Temat Sygnatura
system do ilościowej oceny poziomu kwasów nukleinowych QX200 ddPCR System 907/4043/18

Dostawa kubków, filizanek i kubków termicznych z logo UAM ZP/2045/D/18

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1610/D/18

wykonanie instalacji multimedialnej w Sali Kameralnej w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/1491/D/18

zakup aparatu HPLC z wyposażeniem 907/3912/18

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/15/18

dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/10/18

dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem 907/PN/12/18

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł do Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1119/D/18

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/1485/D/18

Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów 907/PN/11/18

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/09/18

sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/1378/D/18

dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/D/18/1

Dostawa mikroskopu Nanoimager X 907/3829/18

Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu PRZETESTUJ RYNEK PRACY! POWR.03.01.00-00-S156/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ZP/1028/D/18

dostawa wraz z montażem mebli do gabinetów rektorskich oraz do działu organizacyjno-prawnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1114/D/18

dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/08/18

dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem 907/PN/05/18

sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/2/17

Dostawa urzadzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki - IV Partie 907/PN/07/18

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II partie. 907/PN/06/18

sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem z dwóch stron, parasole z logo UAM ZP/444/D/18

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dostawa długopisów, kredek, zakreślaczy, ołówków, wskaźników laserowych z logo UAM ZP/445/D/18

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz do jednostek organizacyjnych UAM ZP/271/D/18

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/162/D/18

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/174/D/18

Dostawa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/D/18

Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6554/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/04/18

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7440/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (serwerów, półek dyskowych) 907/PN/03/18

dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli gabinetowych do budynku Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/D/18

sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic ochronnych ZP/7398/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/01/18

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku- II partie 907/PN/02/18

Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych, pokoi wykładowców oraz biur pracowników administracyjnych Katedry Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7307/D/17

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wyposażenie mieszkania studenckiego w DS2 Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/6593/D/17

dostawa skomputeryzowanego systemu do badań trójosiowego ściskania gruntu 907/PN/41/17

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/7175/D/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/40/17

sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/1/17

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/6868/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/39/17

Wykonanie pracowni językowej z rejestracją kanałów wszystkich stanowisk w segmencie tzw. Abecadła w budynku Collegium Chemicum UAM na potrzeby Katedry Orientalistyki ZP/6151/D/17/1

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/6175/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/38/17

zakup spektrometru FTIR Nicolet iS5 wraz z wyposażeniem 907/4768/17

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/5505/D/1/2017

dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz dostawę foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5456/D/17

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/17

Wykonanie pracowni językowej z rejestracją kanałów wszystkich stanowisk w segmencie tzw. "Abecadła" w budynku Collegium Chemicum UAM na potrzeby Katedry Orientalistyki ZP/6151/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/37/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VI partii. 907/PN/35/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli. 907/PN/36/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/34/17

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/5505/D/2017

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/32/17

Sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. ZP/5440/D/2017

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych, do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych ZP/5309/D/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/4488/D/17

dostawę wraz z montażem zabudowy kuchennej i sprzętu AGD do pomieszczeń Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5375/D/17

dostawa systemu do badań cieczowych in-situ w mikroskopie HR-TEM JEOL ARM 200F 907/PN/31/17

spektrometr Shamrock 500 wraz z wyposażeniem 907/4500/17

dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczeń Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3453/D/17

Sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów biologii molekularnej przez okres 4 lat 907/PN/27/17

Zakup wraz z dostawą poszew, poszewek, prześcieradeł, pokrowców na materac, kołder, poduszek, ręczników, dywaników łazienkowych i kocy dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/5069/D/2017

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/29/17

sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4744/D/17

Dostawa czasopism i baz danych 2018. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. ZP/4204/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/30/17

Wyposażenie wraz z modernizacją pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych z systemem dyskusyjnym i audiowizualnym (Etap I) oraz wyposażenie pracowni komputerowej z systemem audiowizualnym (Etap II) w budynku Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby Instytutu Lingwistyki Stosowanej ZP/4586/D/17

Dostawa chromatografu gazowego Agilent 907/4436/17

Dostawa zestawu do chromatografii Flash 907/4441/17

dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/4203/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej - V partii 907/PN/21/17

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji RFID dla Biblioteki Wydziału Historycznego UAM ZP/4130/D/17

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy. ZP/4361/D/2017

dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3969/D/17

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy. ZP/4495/D/2017

Sukcesywna dostawa środków czystości do obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz Domu Studenta Rubin w Kaliszu ZP/3980/D/2017

Dostawa podręczników akademickich na potrzeby studentów WPA w Kaliszu ZP/4352/D/17

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. ZP/2925/D/1/2017

sukcesywna dostawa chemikaliów i odczynnikó chemicznych przez okres 1 roku 907/PN/28/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/25/17

dostawę mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej w pomieszceniu Collegium Polonicum w Słubicach Część 2: dostaw wraz z montażem mebli i sprzętu AGD do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Część 3: dostawa siedzisk korytarzowych i krzeseł do jednotek organizacyjnych Uniwersytetu ZP/3963/D/17

dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego z polem magnetycznym 907/PN/26/17

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/3822/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/24/17

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/3598/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę cieplarek laboratoryjnych i chłodziarek - II partie. 907/PN/23/17

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/22/17

sukcesywna dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym 907/PN/19/17

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/2925/D/2017

Zakup oraz dostawa bluz z logotypem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3492/D/2017

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/20/17

Dostawa książek dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) ZP/3117/D/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2428/D/17

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/18/17

Sukcesywna dostawa koksu grubego i węgla kamiennego do obiektów dydaktycznych Ubiwersytetu iom. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2683/D/17

Sukcesywną dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2682/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/16/17

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu przez okres 3 lat, z prawem opcji 907/PN/17/17

Dostawa mikroskopu sił atomowych XE7 907/121/17

Zakup oraz sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych oraz jednostek UAM ZP/2520/D/2017

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem z dwóch stron, parasole z logo UAM ZP/2807/D/17

modernizacja systemu audiowizualnego w aulach wykładowych Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu 907/PN/15/17

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/110/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę mikrofonów bezprzewodowych z akcesoriami. 907/PN/14/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/13/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/12/17

dostawę mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do pomieszczeń w Collegium Minus. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli do gabinetów rektorskich w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, II piętro Część 2: dostaw wraz z montażem mebli do sekretariatów, na korytarz i do działu kadr w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, II piętro Część 3: dostawa mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do pomieszczenia kuchennego w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, II piętro ZP/2134/D/17

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia zostal podzielony na 3 części) ZP/1251/D/17

Zakup i dostawa podręczników do realizacji projektu Geocentrum Doskonałości - autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy POWR.03.01.00-00-K187/15 ZP/2164/D/2017

dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem dwóch systemów chromatografii cieczowej z wyposażeniem oraz systemu do obrazowania z wyposażeniem 907/PN/10/17

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/11/17

Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1690/D/2017

chromatograf cieczowy 907/3896/17

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych miedzianych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1689/D/17

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: pendrivy reklamowe ZP/1823/D/17

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części ZP/1688/D/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części ZP/1279/D/17

zakup wraz z dostawą literatury naukowej do Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/918/D/17

Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach piwnicznych Wydziału Historycznego UAM na Morasku, ul. Umultowska 89D w Poznaniu ZP/1440/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/08/17

Dostawa spektrometru mas amaZon SL 907/3785/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych przez okres jednego roku 907/PN/09/17

Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Partie 907/PN/06/17

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/07/17

chromatograf cieczowy 907/3666/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/04/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie. 907/PN/05/17

Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres do jednostek UAM w Poznaniu i zamiejscowych ZP/280/D/17

dostawa analizatora wielkości cząstek z wyposażeniem 907/3645/17

Zakup i dostawa podręczników akademickich na potrzeby studentów studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. ZP/253/D/2017

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/02/17

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: pendrivy reklamowe, podkładki pod mysz ZP/109/D/17

sukcesywna dostawa źródeł światła przez okres 12 miesięcy ZP/281/D/17

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/106/D/17

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem osprzętu elektrycznego ZP/6835/D/16

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/17/D/17

Dostawa wraz z montażem mebli do Collegium Historicum Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. ZP/6216/D/16

sukcesywna dostawa projektorów z prawem opcji 907/PN/01/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. 907/PN/03/17

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/54/16

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych - przyborów do pisania do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/6647/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Partie 907/PN/53/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II partie. 907/PN/52/16

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/5893/D/16

dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/51/16

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/5941/D/16

Dostawa czasopism i baz danych 2017 ZP/5807/D/16

Sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/5590/D/16

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/5283/D/16

dostawa sprzętu audiowizualnego - II partie 907/PN/50/16

Dostawa sprzetu komputerowego - IV Partie 907/PN/49/16

Dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pomieszczeń projektu NAMO ZP/4599/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli dla administracji centralnej UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/5458/D/16

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3008/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/4856/D/16

dostawa chromatografu Agilent z wyposażeniem 907/4478/16

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/4630/D/1/2016

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej ZP/5210/D/16

zakup wirówki laboratoryjnej MPW-352R z chłodzeniem 907/4476/16

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy ZP/5164/D2016

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/48/16

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/4818/D/16

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy ZP/5045/D/2016

Dostawa wraz z montażem dygestorium laminowanego na potrzeby Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/4546/D/16

dostawa sprzetu komputerowego - V partii 907/Pn/45/16

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/4630/D/2016

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4435/D/16

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/47/16

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/40/16

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4360/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/38/16

dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/44/16

Dostawa sprzętu komputerowego- V Partii 907/PN/46/16

dostawa samolotu czteroosobowego lotnictwa powszechnego dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ZP/3945/D/16

Sukcesywna dostawa koprt i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4037/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - IV partie. 907/PN/43/16

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu tłumaczeń do centrum konferencyjnego w Słubicach 907/PN/42/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrofotometru UV-VIS wraz z wyposażeniem 907/PN/41/16

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/39/16

Dostawa sprzetu komputerowego - IV Partie 907/PN/37/16

sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz rekawic ochronnych do Magazynu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/16

Dostawa czasopism i baz danych 2017 ZP/3636/D/16

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i części do opraw do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3399/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/36/16

dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/1710/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - II partie 907/PN/33/16

dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1779/D/16/I

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/1964/D/I/16

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2339/D/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji 907/PN/35/16

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - V partii. 907/PN/34/16

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/32/16

zakup paliw silnikowych ZP/2200/D/16

dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem 3 komór do hodowli roślin z wyposażeniem 907/PN/31/16

Dostawa sprzętu komputerowego - VI Partii 907/PN/27/16

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku z prawem opcji - II partie 907/PN/28/16

dostawa sprzętu biurowego- II partie 907/PN/30/16

dostawa wyposażenia pracowni audiowizualnej 907/PN/29/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/24/16

Dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - II Partie 907/PN/26/16

Dostawa książek na potrzeby projektu Geocentrum Doskonałości ZP/2427/D/16

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2304/D/16

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/1964/D/16

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2493/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/25/16

dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1779/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację klastra obliczeniowego dla Wydziału Biologii UAM wraz z uruchomieniem i instruktażem 907/PN/19/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów, odczynników chemicznych, i materiałów filtracyjnych przez okres 1 roku, z prawem opcji - II partie. 907/PN/21/16

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/23/16

Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1801/D/16

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypozyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiajacego przez okres 1 roku 907/PN/22/16

Dostawa podręczników akademickich dla Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ZP/1361/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/20/16

sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [2 części] ZP/1846/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1201/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/17/16

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1081/D/16

Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części). ZP/217/D/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/18/16

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części ZP/1003/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UAM, segment G ZP/1118/D/16

Dostawa krzeseł do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/781/D/16

sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, Kaset DVCAM oraz akcesoriów do wskazanego pokoju dla jednostek UAM ZP/866/D/16

dostawa i instalacja analizatora tlenku azotu 907/PN/15/16

Dostawa i instalacja spektrometru CD 907/PN/16/16

Dostawa sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/13/16

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesiecy ZP/391/D/16

sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/11/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/14/16

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/310/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/10/16

wykonanie, dostawa i instalacja modułu do detekcji multiharmonicznych do tomografu EPR i zasilaczy gradientowych 907/PN/06/16

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/07/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników do eksperymentów biologii molekularnej. 907/PN/12/16

Dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/09/16

Sukcesywna dostawa wody w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7226/D/15

dostawa i uruchomienie analizatora zanieczyszczenia powietrza oraz optycznego systemu monitoringu skażenia powietrza 907/PN/08/16

Dostawa wyposazenia serwerowego 907/PN/03/16

Przetarg nieograniczony na dostawę enkodera - dekodera. 907/PN/04/16

zestaw do anestezy wziewnej wraz zwyposażeniem 907/PN/05/16

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dwuwiązkowego ze zmieniaczem kuwet 907/PN/02/16

Sukcesywna dostawa nośników danych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/6997/D/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 2. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Prahistorii 3. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Wschodniego ZP/7125/D/15

Sukcesywna dostawa aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET ENDpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 w okresie od 31/01/2016 do 30/01/2017 907/PN/01/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/63/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/6000/D/15

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (pendrive'y, podkładki pod myszy) dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6853/D/15

Dostawa czsopism 2016 ZP/6569/D/15

dostawa systemu do badań SAXS oraz przystawki AFM 907/PN/44/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6359/D/15

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15/1

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/61/15

Dostawa regałów służących do mycia klatek dla zwierząt laboratoryjnych kompatybilnych ze zmywarką IWT serii GP, czteropoziomowych, dwustronnych ZP/5914/U/15

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - dostawa lamp UV - sufitowych (50 szt.) o właściwościach biobójczych, gwarantujących niszczenie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych form drobnoustrojów; Część 2 - dostawa lampy zabiegowej bezcieniowej LED ściennej L21-25P i lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej LED przejezdnej L21-25R; Część 3 - dostawa systemu do eutanazji małych zwierząt (myszy, szczury) - 1 szt.; Część 4 - dostawa źródła jonów typu ESI do wysokorozdzielczego spektrometru mas wraz z dodatkowym wyposażeniem. ZP/5913/D/15

Dostawa wyposażenia dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5915/D/15

Dostawa książek na potrzeby studiów podyplomowych Wydziału Anglistyki ZP/6177/D/2015

Dostawa sprzetu komputerowego 907/PN/60/15

sukcesywna dostawa rur i kształtek PCW do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/6268/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/6224/D/15

Dostawa stanowiska do preparatyki próbek dla SEM i nanoindentacji z wyposażeniem 907/PN/62/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/56/15

sukcesywna dostawa galanterii biurowej dla jednostek UAM ZP/5736/D/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/58/15

Dostawa i instalacja skanera wielkoformatowego rolkowego 907/PN/57/15

dostawa foteli obrotowych do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5794/D/15

Dostawa książek dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/5617/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego i wyparki próżniowej 907/PN/51/15

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch kontenerów do magazynowania substancji niebezpiecznych. 907/PN/55/15

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/5078/D/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dygestoriów oraz ramion odciągowych. 907/PN/53/15

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/54/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - IV Partie. 907/PN/52/15

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/50/15

Dostawa sprzetu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4929/D/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Sala Rady Wydziału i Gabinet Dziekana. Część 2: Biurka studenta. zp/4528/d/1/15

dostawa sprzętu biurowego -II partie 907/PN/49/15

Dostawa zestawu do prowadzenia reakcji w podwyższonym ciśnieniu 907/4249/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/45/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/37/15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/41/15

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP4967D15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/4968/D/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/47/15

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konserwacyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4710/D/15

dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4648/D/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/46/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/4565/D/15

Zakup i dostawa podręczników i literatury anglojęzycznej w ramach Projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu ZP/4580/D/15

dostawa krzeseł do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4736/D/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do Sali Rady Wydziału i Gabinetu Dziekana w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4528/d/15

Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu audiowizualnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwie UAM 907/PN/43/15

Dostawa czasopism i baz danych 2016 ZP/4435/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/42/15

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4262/D/2015

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/40/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/4380/D/15

Dostawa serwerów dla Wydziału Fizyki 907/PN/39/15

Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego do auli Collegium Europaeum w Gnieźnie ZP/4105/D/15

sukcesywna dostawa kopert i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4052/D/15

sukcesywna dostawa oryginalnych, nieregenerowanych artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do wwszystkich jednostek UAM wraz z wniesieniem do podanego w zamówieniu pokoju oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach ZP/4199/D/15

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/38/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/15

dostawa urządzeń sieciowych 907/PN/36/15

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3325/D/15

Dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3712/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/35/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3121/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3752/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę bezzałogowej niskopułapowej jednostki latającej 907/PN/31/15

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/34/15

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/27/15

Sukcesywna dostawa przez 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu źródeł światła ZP/3242/D/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/32/15

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/3359/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - VII Partii 907/PN/33/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/29/15

Wymiana opraw oświetleniowych w ramach remontu oświetlenia nad sceną w Auli Uniwersyteckiej UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/3092/D/15

Zakup i dostawa 2 szt samochodów, fabrycznie nowych spełniających funkcję mobilnego laboratorium, umożliwiających transport aparatury oraz próbek środowiskowych w terenie o trudnych warunkach jezdnych ZP/2932/D/15

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/28/15

Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego sprzętu do prowadzenia wideokonferencji - II Partie. 907/PN/30/15

Zakup i dostawa podręczników i literartury anglojęzycznej w ramach projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89 a w Poznaniu ZP/2998/D/D15

Dostawa książek naukowych na potrzeby projektu MPD The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology ZP/3103/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/26/15

Usługi (136)

Temat Sygnatura
usługi poligraficzne dla Wydawnictwa "Poznańskie Studia Polonistyczne" Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przetarg został podzielony na dwie części: Część 1: Usługa poligraficzna w zakresie druku cyfrowego książek. Część 2: Usługa poligraficzna w zakresie druku offsetowego książek. ZP/900/U/18

Usługa wywozu nieczystości stałych z kampusu Kolegium Europejskiego UAM w Gnieźnie ZP/953/U/18

Usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, kołder, poduszek oraz koców dla Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/640/U/2018

usługi autokarowego przewozu osób ZP/790/U/18

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/325/U/18

czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/496/U/18

Usługa wywozu nieczystości stałych z posesji należących do UAM w Kaliszu. ZP/255/U/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 10-16 czerwca 2018 r. ZP/185/U/18

Realizacja prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu "Service for Archival NEO Orbital and Rotational Data Analysis (SANORDA)" ZP/334/U/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/2/17

czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjunych i elementów składowych systemów wentylacji mechanicznej wraz z badaniem jakości powietrza w budynku Collegium Biologicum przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu ZP/237/U/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/2973/U/1/17

Usługa ubezpieczenia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/27/U/18

Usługa dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/42/U/2018

Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy ZP/140/U/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/I/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/2973/U/17

Usługi serwisowe Systemu Informatycznego Axapta v. 3.0 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3003/U/17

grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków [NNW] dla 1962 studentów/studentek podczas odbywania staży studenckich w kraju oraz za granicą ZP/3145/U/17

Wykonanie pracy badawczej nt. "Opracowanie metod zagospodarowania pozostałości oraz produktów ubocznych z procesów produkcji kwasów humusowych z węgla brunatnego" ZP/2328/U/17

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM obejmujące: druk offsetowy, oprawę twardą i broszurową. ZP/2867/U/2017

zamówienie na usługi społeczne na dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/3064/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOłECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/17

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1582/U/17/1

Usługa w zakresie specjalistycznego transportu dla studentów UAM z niepełnosprawnością narządu ruchu na zajęcia objęte planem studiów. ZP/2595/U/2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro na zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci ZP/2650/U/17

usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2553/U/17

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, koców anilanowych oraz czyszczenie chemiczne koców wełnianych w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym UAM w Kołobrzegu ZP/2574/U/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Histoczycznego UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części ZP/2336/U/17

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń telefonicznych i przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej ZP/2149/U/17

Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części ZP/2291/U/17

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2179/U/17

wykonywanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów, wody lodowej, klimakonwektorów i nawilżaczy w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2199/U/17

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/2142/U/2017

Usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewidzianych w ramach budżetu sekcji promocji, redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie, Działu Nauczania oraz budżetu ogólnouniwersyteckiego ze wskazaniem jednostki kupującej wraz z dostawą sukcesywną do UAM ZP/1662/U/2017

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo). ZP/1477/U/1/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1762/U/17

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1928/U/17

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1582/U/17

Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 ZP/1709/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: ochrona budynków Collegium Polonicum w Słubicach - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/989/U/17

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu i Obrzycku z wykorzystaniem urządzeń nadawczych typu LES, będących wlasnością Zamawiającego ZP/1485/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora dronów dla studentów Wydziału Historycznego UAM ZP/1184/U/17

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM ZP/615/U/1/2017

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1477/U/2017

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1266/U/17

Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/933/U/1/17

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1221/U/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1160/U/17

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM ZP/615/U/2017

Usługa aktualizacji (w tym sprawdzania i korekty wprowadzonych danych), utrzymania i rozbudowy strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM oraz wprowadzania nowych do księgarni internetowej. ZP/1193/U/2017

Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/933/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: na Przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe studentów Wydziału Historycznego UAM ZP/973/U/17

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/822/u/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL ZP/515/U/17

świadczenie usług autokarowego przewozu osób ZP/520/U/17

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych, wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach słuzbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/363/U/17

Usługa poligraficzna- druk offsetowy 1200 egzemplarzy Składu osobowego UAM zp/423/u/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje studentów Wydziału Historycznego UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/297/U/17

Usługa utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/232/U/2017

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/2454/U/1/2016

Usługa sprzątania budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/75/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2795/U/16

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2717/U/2016

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2706/U/2016

okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (5 części) ZP/2842/U/16

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/2714/U/2016

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. ZP/2478/U/2016

Usługi poligraficzne - naświetlanie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2530/U/16

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ZP/2290/U/2016

wykonywanie przeglądów serwisowych w obiektach UAM [2 części] ZP/2338/U/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/2454/U/2016

usługa specjalistycznego transportu dla studentów UAM z niepełnosprawnością narządu ruchu na zajęcia objęte planem studiów ZP/2433/U/16

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 ZP/2299/U/16

świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych (zwanych dalej osobami uprawnionymi) oraz ich dzieci przez Wykonawcę oraz jego partnerów ZP/2095/U16

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie Nr 1: Obiekty w Poznaniu Zadanie Nr 2: Obiekty w Słubicach Zadanie Nr 3: Obiekty w Kaliszu, Pile, Gnieźnie, Gułtowach i Obrzycku ZP/1639/U/16

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX 4112 oraz XEROX 7328 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1472/U/16/I

opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy auli oraz holu głównego z komunikacją w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po Wydziale Chemii UAM na laboratoria dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Cheminum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/1327/U/16-1

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX 4112 oraz XEROX 7328 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1472/U/16

opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczeń w budynku Coll. Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu [2 części] ZP/1326/U/16

Usługa sprzatania Ośrodka Zamiejscowego w Pile ZP/1508/U/2016

Usługa prania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, kitli, odzieży porządkowych, obrusów, serwetek, ścierek dom., firan, zasłon, flag, czyszczenie koców, kołder i poduszek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw w Poznaniu i Stacji Ekologicznej w Jeziorach. zp/1164/U/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1184/U/2016

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/1300/U/2016

Usługa sprzątania budynku Collegium Maius ZP/1301/U/2016

Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM ZP/1163/U/16

Dozorowanie terenu kampusu uniwersyteckiego na Morasku ZP/1120/U/2016

Usługa sprzatania Auli Uniwersyteckiej ZP/1147/U/2016

Usługa sprzątania budynku Hali Sportowej UAM ZP/1240/U/2016

Sukcesywna dostawa opraw elektrycznych przez okres 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2213/D/2016

wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji obwodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia awaryjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubicach i Białej Górze. Zamówienie zostało podzielone na 4 Partie: Partia I- Obiekty dydaktyczne i domy akademickie w Poznaniu, Partia II- Obiekty dydaktyczne- Poznań Morasko, Partia III- Obiekt dydaktyczny w Słubicach, Partia IV- Obiekt dydaktyczny - Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze ZP/781/u/16

Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonanie prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : obiekty w Słubicach - Domy Studenckie oraz Collegium Polonicum. ZP/709/U/2016

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/1/2016

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa naukowego Uniwersytetu im. Adam a mickiewcza w Poznaniu ZP/570/U/16

Usługa wdrożenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/564/U/16

Usługi poligraficzne na wydruki dla potrzeb realizacji zadań prowadzonych przez Dział Promocji i Marketingu oraz Dział Nauczania przez okres 12 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą do UAM. ZP/395/U/16

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 12 - 18 czerwca 2016r. ZP/342/U/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/2016

Usługa sprzatania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/390/U/2016

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części ZP/312/U/2016

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/U/16

Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/25/U/2016

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/68/U/16

Usługa Ubezpieczenia: Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety: Pakiet I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pakiet II: grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób delegowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjazdy zagraniczne ZP/77/U/16

Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/2517/U/15

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ZP/2566/U/2015

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2436/U/15

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2240/U/15

Usługa sprzatania budynku Collegium Geographicum ZP/2325/U/2015

usługi w zakresie autokarowego przewozu osób ZP/2293/U/15

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/2273/U/2015

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2192/U/2015

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2183/U/15

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres od 02-12-2015r. do 31-12-2017r. 907/PN/59/15

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2000/U/2015

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1925/U/2015

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/1867/U/15

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2015 zp/1808/u/15

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1848/U/15

Świadczenie usług serwisowych urządzeń mikrofilmowych i skanerów dla Biblioteki uniwersyteckiej przez okres 3 lat 907/PN/48/15

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1697/U/15

Projekt remontu zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/1498/U/15

transport lotniczy dla stypendystów programu Erasmus Mundus z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, na trasach między krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja) a Polską, Portugalią, Włochami, Szwecją i Francją wraz z transportem naziemnym do/z miejsca wylotu/przylotu (pociąg lub transport grupowy wynajętym busem) - bilety powrotne. ZP/1413/U/15

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1619/U/2015

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1552/U/15

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2015/2016 dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1541/U/15

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń stacjonarnych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1520/U/15

Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju pt. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców ZP/927/U/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1442/U/2015

Usługa hotelowa podczas wyjazdu studyjnego do Starsburga dla 47 osób ZP/1410/U/15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu, Pile i Storkowie. ZP/1031/U/I/15

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1302/U/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanyc w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1268/U/2015

Wdrożenie modyfikacji i uzupełnień elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/1188/U/15

Usługa sprzątania budynku Collegium Historicum Morasko ZP/1117/U/2015

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Kołobrzegu, Storkowie i Obrzycku. ZP/1031/U/15

Wyniki (513)

Temat Sygnatura
dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/10/18

Usługa w zakresie prania bielizny pościelowej, kołder, poduszek oraz koców dla Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/640/U/2018

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/15/18

Dostawa mikroskopu Nanoimager X 907/3829/18

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/325/U/18

usługi autokarowego przewozu osób ZP/790/U/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/2/17

dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem 907/PN/12/18

sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu przez okres 12 miesięcy ZP/1378/D/18

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych gospodarstwa domowego do jednostek organizacyjnych UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/1485/D/18

Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów 907/PN/11/18

Usługa wywozu nieczystości stałych z posesji należących do UAM w Kaliszu. ZP/255/U/2018

czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/496/U/18

dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/D/18/1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/2973/U/1/17

dostawa wraz z montażem mebli do gabinetów rektorskich oraz do działu organizacyjno-prawnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1114/D/18

Dostawa testów psychologicznych na potrzeby projektu PRZETESTUJ RYNEK PRACY! POWR.03.01.00-00-S156/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ZP/1028/D/18

Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6554/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/08/18

czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej, central wentylacyjunych i elementów składowych systemów wentylacji mechanicznej wraz z badaniem jakości powietrza w budynku Collegium Biologicum przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu ZP/237/U/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 10-16 czerwca 2018 r. ZP/185/U/18

sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/2/17

Usługa ubezpieczenia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/27/U/18

dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli gabinetowych do budynku Instytutu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/77/D/18

sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem z dwóch stron, parasole z logo UAM ZP/444/D/18

Usługa dezynsekcji i deratyzacji w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/42/U/2018

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/174/D/18

Dostawa urzadzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarki - IV Partie 907/PN/07/18

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/04/18

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz do jednostek organizacyjnych UAM ZP/271/D/18

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dostawa długopisów, kredek, zakreślaczy, ołówków, wskaźników laserowych z logo UAM ZP/445/D/18

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II partie. 907/PN/06/18

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/162/D/18

Wymiana klap dymowych w budynku Collegium Europejskiego UAM w Gnieźnie ZP/131/B/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/01/18

Dostawa wraz z montażem mebli do sal dydaktycznych, pokoi wykładowców oraz biur pracowników administracyjnych Katedry Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7307/D/17

dostawa skomputeryzowanego systemu do badań trójosiowego ściskania gruntu 907/PN/41/17

Dostawa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/15/D/18

Usługa dostarczania, przygotowania i wydawania śniadań gościom zamieszkującym w pokojach gościnnych Domu Studenckiego Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu w okresie 24 miesięcy ZP/140/U/2018

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/40/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (serwerów, półek dyskowych) 907/PN/03/18

Sukcesywna dostawa wody źródlanej w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7440/D/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/38/17

sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic ochronnych ZP/7398/D/17

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM obejmujące: druk offsetowy, oprawę twardą i broszurową. ZP/2867/U/2017

instalacja okablowania strukturalnego na potrzeby infrastruktury badawczej w budynku Collegium Biologicum UAM ZP/130/B/17

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na wyposażenie mieszkania studenckiego w DS2 Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/6593/D/17

Usługi serwisowe Systemu Informatycznego Axapta v. 3.0 w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3003/U/17

grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków [NNW] dla 1962 studentów/studentek podczas odbywania staży studenckich w kraju oraz za granicą ZP/3145/U/17

Wykonanie pracowni językowej z rejestracją kanałów wszystkich stanowisk w segmencie tzw. Abecadła w budynku Collegium Chemicum UAM na potrzeby Katedry Orientalistyki ZP/6151/D/17/1

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/6868/D/17

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1582/U/17/1

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/7175/D/2017

zamówienie na usługi społeczne na dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/3064/U/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/39/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/32/17

Adaptacja sali nr 1 w budynku C dla Wydziału Nauk Społecznych UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/124/B/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/6175/D/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VI partii. 907/PN/35/17

dostawę mebli biurowych wraz z montażem oraz dostawę foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa foteli biurowych i krzeseł konferencyjnych do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5456/D/17

Usługa w zakresie specjalistycznego transportu dla studentów UAM z niepełnosprawnością narządu ruchu na zajęcia objęte planem studiów. ZP/2595/U/2017

Wykonywanie miesięcznych konserwacji i przeglądów dźwigów osobowych, towarowych, elektrowciągów, platform przyschodowych i pionowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części ZP/2291/U/17

dostawę wraz z montażem zabudowy kuchennej i sprzętu AGD do pomieszczeń Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5375/D/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Histoczycznego UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części ZP/2336/U/17

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/37/17

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych, do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do jednostek zamiejscowych ZP/5309/D/17

Sukcesywna dostawa odczynników do eksperymentów biologii molekularnej przez okres 4 lat 907/PN/27/17

usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2553/U/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli. 907/PN/36/17

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń telefonicznych i przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej ZP/2149/U/17

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, ścierek, koców anilanowych oraz czyszczenie chemiczne koców wełnianych w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym UAM w Kołobrzegu ZP/2574/U/2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro na zapewnienie dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych oraz ich dzieci ZP/2650/U/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/34/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/4488/D/17

dostawę mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 2: dostawa wraz z montażem mebli do pomieszczeń Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Część 3: dostawa wraz z montażem mebli biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3453/D/17

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/29/17

Remont dachów budynków dydaktycznych UAM na Morasku: I.Coll. Biologicum, Coll. Mathematicum, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Coll. Phisicum; II. Uszczelnienie ościeży okiennych w budynku Coll. Geographicum i naprawa dachu nad wejściem do budynku Coll. Geologicum ZP/93/B/17

dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3969/D/17

wykonywanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów, wody lodowej, klimakonwektorów i nawilżaczy w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2199/U/17

Sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych. ZP/5440/D/2017

Przetarg nieograniczony na dostawę przełączników lokalnej sieci komputerowej - V partii 907/PN/21/17

Usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego dla Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2179/U/17

dostawa systemu do badań cieczowych in-situ w mikroskopie HR-TEM JEOL ARM 200F 907/PN/31/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/25/17

sukcesywna dostawa kopert i kartonów do jednostek organizacyjnych UAM ZP/4744/D/17

dostawę mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw w Poznaniu Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem zabudowy kuchennej w pomieszceniu Collegium Polonicum w Słubicach Część 2: dostaw wraz z montażem mebli i sprzętu AGD do pomieszczeń jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Część 3: dostawa siedzisk korytarzowych i krzeseł do jednotek organizacyjnych Uniwersytetu ZP/3963/D/17

remont obiektów UAM [Kampus Morasko] ZP/64/B/17 N

Dostawa czasopism i baz danych 2018. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. ZP/4204/D/17

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - Linia zasilająca, Uziemienie instalacji AV, Rozdzielnica Główna RG ZP/81/B/17

Wyposażenie wraz z modernizacją pracowni do nauki tłumaczeń symultanicznych z systemem dyskusyjnym i audiowizualnym (Etap I) oraz wyposażenie pracowni komputerowej z systemem audiowizualnym (Etap II) w budynku Collegium Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby Instytutu Lingwistyki Stosowanej ZP/4586/D/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz przesyłek rejestrowanych niedoręczonych po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1762/U/17

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji RFID dla Biblioteki Wydziału Historycznego UAM ZP/4130/D/17

sukcesywna dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym 907/PN/19/17

Dostawa chromatografu gazowego Agilent 907/4436/17

Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/22/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/30/17

Dostawa podręczników akademickich na potrzeby studentów WPA w Kaliszu ZP/4352/D/17

sukcesywna dostawa chemikaliów i odczynnikó chemicznych przez okres 1 roku 907/PN/28/17

Usługi poligraficzne dla potrzeb realizacji działań promocyjnych i rekrutacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewidzianych w ramach budżetu sekcji promocji, redakcji miesięcznika Życie Uniwersyteckie, Działu Nauczania oraz budżetu ogólnouniwersyteckiego ze wskazaniem jednostki kupującej wraz z dostawą sukcesywną do UAM ZP/1662/U/2017

dostawa niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu tunelowego z polem magnetycznym 907/PN/26/17

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/2142/U/2017

Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/71/B/17

Remont części pomieszczeń na II piętrze wraz z rozbudową instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/62/B/17

Remont pomieszczeń na II piętrze wraz z wykonaniem instalacji multimedialnej i modernizacją sieci strukturalnej dla Szkoły Językowej w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu - Etap II ZP/63/B/17

Sukcesywna dostawa środków czystości do obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego oraz Domu Studenta Rubin w Kaliszu ZP/3980/D/2017

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy. ZP/4361/D/2017

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy. ZP/4495/D/2017

Remont pomieszczeń w Domach Studenckich UAM (przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części): Część 1 - Malowanie pomieszczeń w DS. Babilon w Poznaniu, Część 2 - Malowanie pokoi i kuchni w DS. Zbyszko i DS. Jagienka z naprawa kratek wentylacyjnych na dachu DS. Zbyszko ZP/69/B/17

Usługa przygotowania, wdrożenia i serwisowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 ZP/1709/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: ochrona budynków Collegium Polonicum w Słubicach - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/989/U/17

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo). ZP/1477/U/1/2017

Dostawa zestawu do chromatografii Flash 907/4441/17

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/3822/D/17

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM ZP/615/U/1/2017

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1928/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora dronów dla studentów Wydziału Historycznego UAM ZP/1184/U/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/24/17

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i srodków czystości dla Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/3598/D/17

roboty remontowe w obiektach UAM: część 1: modernizacja sali 107 w budynku D dla Instytutu Socjologii UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu część 2: malowanie wraz z oczyszczeniem konstrukcji stalowej wieży, łącznika, podpory schodów i wejscia głównego w budynku Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/45/B/17

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu i Obrzycku z wykorzystaniem urządzeń nadawczych typu LES, będących wlasnością Zamawiającego ZP/1485/U/17

Remont pomieszczeń w pionie tzw. ABC-adła wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku po Wydziale Chemii przy ul. Grunwaldzkiej 6 dla jednostek Wydziału Neofilologii przenoszonych z budynku Collegium im. H. Cegielskiego ZP/42/B/17

Zakup oraz dostawa bluz z logotypem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3492/D/2017

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/20/17

Remont pomieszczeń redakcji Życia Uniwersyteckiego w budynku Collegium Maius ZP/47/B/17

Przetarg nieograniczony na dostawę cieplarek laboratoryjnych i chłodziarek - II partie. 907/PN/23/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/16/17

Naprawa dachu i więźby dachowej na budynku administracyjnym w Ogrodzie Botanicznym UAM [wymiana pokrycia z dachówki na blachę dachówkową] ZP/44/B/17

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów/ routerów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1266/U/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2428/D/17

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/110/D/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i międzynarodowym dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1160/U/17

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1221/U/2017

dostawę mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do pomieszczeń w Collegium Minus. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli do gabinetów rektorskich w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, II piętro Część 2: dostaw wraz z montażem mebli do sekretariatów, na korytarz i do działu kadr w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, II piętro Część 3: dostawa mebli i sprzętu AGD wraz z montażem do pomieszczenia kuchennego w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu, II piętro ZP/2134/D/17

Sukcesywną dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2682/D/17

modernizacja systemu audiowizualnego w aulach wykładowych Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu 907/PN/15/17

Sukcesywna dostawa koksu grubego i węgla kamiennego do obiektów dydaktycznych Ubiwersytetu iom. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2683/D/17

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/18/17

Dostawa książek dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części) ZP/3117/D/17

kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/21/B/17

Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/933/U/1/17

Remont pomieszczeń w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 dla Wydziału Studiów Edukacyjnych ZP/34/B/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: na Przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe studentów Wydziału Historycznego UAM ZP/973/U/17

roboty remontowe w pomieszczeniach: 7B, 219B, 403B, 404B, 413B w budynku Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu wraz z montażem klimatyzatora ZP/25/B/17

dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem dwóch systemów chromatografii cieczowej z wyposażeniem oraz systemu do obrazowania z wyposażeniem 907/PN/10/17

Malowanie i przystosowanie pomieszczeń VI piętra budynku A Collegium Novum dla potrzeb Instytutu Lingwistyki Stosowanej przenoszonego z budynku Collegium im. H. Cegielskiego. ZP/37/B/17

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia zostal podzielony na 3 części) ZP/1251/D/17

Zakup oraz sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych oraz jednostek UAM ZP/2520/D/2017

Usługa aktualizacji (w tym sprawdzania i korekty wprowadzonych danych), utrzymania i rozbudowy strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM oraz wprowadzania nowych do księgarni internetowej. ZP/1193/U/2017

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/11/17

Remont pomieszczeń III piętra wraz z modernizacją sieci strukturalnych w budynku przy ul. Św. Marcin 78 dla jednostek przenoszonych z Collegium im. Hipolita Cegielskiego - etap IV (Instytut Lingwistyki Stosowanej) Zp/17/B/17

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita UAM ZP/615/U/2017

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu przez okres 3 lat, z prawem opcji 907/PN/17/17

Dostawa i montaż 2 kpl. wiat rowerowych na terenie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/23/B/17

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: torby bawełniane z nadrukiem z dwóch stron, parasole z logo UAM ZP/2807/D/17

rozbiórka budynków magazynowych wraz z wykonaniem nawierzchni pod parking przy Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/29/B/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL ZP/515/U/17

Przetarg nieograniczony na dostawę mikrofonów bezprzewodowych z akcesoriami. 907/PN/14/17

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/12/17

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/822/u/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/08/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego helu, wypożyczenie i transport dewarów przez okres 1 roku z prawem opcji. 907/PN/13/17

Zakup i dostawa podręczników do realizacji projektu Geocentrum Doskonałości - autorski program dostosowania studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy POWR.03.01.00-00-K187/15 ZP/2164/D/2017

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części ZP/1279/D/17

Usługa utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/232/U/2017

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części ZP/1688/D/17

Dostawa sprzętu komputerowego - 3 Partie 907/PN/06/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/04/17

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: pendrivy reklamowe ZP/1823/D/17

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych miedzianych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1689/D/17

Zakup oraz sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1690/D/2017

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych, wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach słuzbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/363/U/17

Dostawa i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach piwnicznych Wydziału Historycznego UAM na Morasku, ul. Umultowska 89D w Poznaniu ZP/1440/D/17

Usługa sprzątania budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/75/U/17

remont pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Medyczny wraz z modernizacją sieci strukturalnej - II piętro od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius ZP/5/B/17

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/02/17

świadczenie usług autokarowego przewozu osób ZP/520/U/17

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych przez okres jednego roku 907/PN/09/17

Usługa poligraficzna- druk offsetowy 1200 egzemplarzy Składu osobowego UAM zp/423/u/17

zakup wraz z dostawą literatury naukowej do Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/918/D/17

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/2454/U/1/2016

Remont pomieszczeń na II piętrze wraz z wykonaniem instalacji multimedialnej i modernizacją sieci strukturalnej dla Szkoły Językowej w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/7/B/17

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. ZP/2478/U/2016

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/106/D/17

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem osprzętu elektrycznego ZP/6835/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/07/17

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2717/U/2016

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV Partie. 907/PN/05/17

Dostawa wraz z montażem mebli do Collegium Historicum Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części. ZP/6216/D/16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów rozwijających kompetencje studentów Wydziału Historycznego UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/297/U/17

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/17/D/17

Sukcesywna dostawa płyt CD i DVD oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres do jednostek UAM w Poznaniu i zamiejscowych ZP/280/D/17

chromatograf cieczowy 907/3666/17

Zakup i dostawa podręczników akademickich na potrzeby studentów studiów niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. ZP/253/D/2017

remont pomieszczeń II piętra wraz z modernizacją sieci strukturalnej w budynku Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78 dla jednostek przenoszonych z Colelgium Minus - etap III ZP/148/B/16

sukcesywna dostawa źródeł światła przez okres 12 miesięcy ZP/281/D/17

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 cześci. ZP/2714/U/2016

Dostawa sprzętu komputerowego - 4 Partie 907/PN/53/16

okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (5 części) ZP/2842/U/16

sukcesywna dostawa projektorów z prawem opcji 907/PN/01/17

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. 907/PN/03/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2795/U/16

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. ZP/5893/D/16

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem materiałów biurowych - przyborów do pisania do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/6647/D/16

Dostawa sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/54/16

Dostawa sprzetu komputerowego - IV Partie 907/PN/49/16

Usługi poligraficzne - naświetlanie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2530/U/16

Roboty w zakresie modernizacji wentylacji awaryjnej na budynku zwierzętarni WCZT ZP/128/B/16

Dostawa wraz z montażem mebli dla administracji centralnej UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części ZP/5458/D/16

wykonywanie przeglądów serwisowych w obiektach UAM [2 części] ZP/2338/U/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - II partie. 907/PN/52/16

Sukcesywna dostawa wraz z transportem i wniesieniem galanterii biurowej do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/5941/D/16

usługa specjalistycznego transportu dla studentów UAM z niepełnosprawnością narządu ruchu na zajęcia objęte planem studiów ZP/2433/U/16

Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/4856/D/16

Dostawa wraz z montażem mebli do wyposażenia pomieszczeń projektu NAMO ZP/4599/D/16

dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/51/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/2454/U/2016

dostawa sprzętu audiowizualnego - II partie 907/PN/50/16

Remont pomieszczeń dla Wydziału Anglistyki na parterze oraz I piętrze budynku Collegium Chemicum UAM - IV Etap ZP/90/B/16

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/5283/D/16

Sukcesywna dostawa nośników danych oraz akcesoriów wraz z transportem i wniesieniem do jednostek UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/5590/D/16

dostawa sprzetu komputerowego - V partii 907/Pn/45/16

świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników, emerytów i rencistów, osób przebywających na świadczeniach rehabilitacyjnych (zwanych dalej osobami uprawnionymi) oraz ich dzieci przez Wykonawcę oraz jego partnerów ZP/2095/U16

wymiana 25 szt. drzwi wewnętrznych w Domu Akademickim UAM przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/111/B/16

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 ZP/2299/U/16

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3008/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/38/16

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/48/16

remont pokoi i sanitariatów oraz tarasu i dachu papowego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Kołobrzegu ZP/115/B/16

Sukcesywna dostawa artykułów branży drzewnej ZP/5210/D/16

Dostawa papieru offsetowego przeznaczonego do druku cyfrowego dla Zakładu Graficznego UAM. ZP/4818/D/16

sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i innych urządzeń peryferyjnych dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4435/D/16

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/4630/D/1/2016

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy ZP/5164/D2016

Dostawa wraz z montażem dygestorium laminowanego na potrzeby Pracowni Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/4546/D/16

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Zadanie Nr 1: Obiekty w Poznaniu Zadanie Nr 2: Obiekty w Słubicach Zadanie Nr 3: Obiekty w Kaliszu, Pile, Gnieźnie, Gułtowach i Obrzycku ZP/1639/U/16

Dostawa czasopism i baz danych 2017 ZP/3636/D/16

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego lub jednostek organizacyjnych UAM przez okres 12 miesięcy ZP/5045/D/2016

remont pomieszczeń po jednostkach uczelnianych w budynku Collegium Historicum przy ul. Święty Marcin 78 - etap II ZP/79/B/16

Adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89c w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych ZP/70/B/16*

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4360/D/16

Wykonanie chodnika z kostki brukowej łączącego budynek Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z budynkiem Wydziału Historycznego UAM na Morasku ZP/82/B/16

Usługa sprzatania Ośrodka Zamiejscowego w Pile ZP/1508/U/2016

Remont pomieszczeń przyziemia Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90 wraz z remontem instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych dla potrzeb Działu Współpracy z Zagranicą ZP/93/B/16

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX 4112 oraz XEROX 7328 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1472/U/16/I

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/4630/D/2016

Dostawa sprzętu komputerowego- V Partii 907/PN/46/16

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/40/16

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/47/16

Remont dachów budynków dydaktycznych UAM na Morasku: Coll. Biologicum, Coll. Mathematicum, Coll. Physicum, Coll. Geographicum, Coll. Geologicum, Hala Sportowa ZP/77/B/16

opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy auli oraz holu głównego z komunikacją w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po Wydziale Chemii UAM na laboratoria dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Cheminum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/1327/U/16-1

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - IV partie. 907/PN/43/16

Sukcesywna dostawa koprt i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4037/D/16

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu tłumaczeń do centrum konferencyjnego w Słubicach 907/PN/42/16

Roboty budowlane w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - Remont klatki schodowej wschodniej wraz z wykonaniem instalacji oddymiania w budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu; Część 2 - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w holu głównym budynku Collegium Maius UAM w Poznaniu. ZP/85/B/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację spektrofotometru UV-VIS wraz z wyposażeniem 907/PN/41/16

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/36/16

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A - winda K3 w części dydaktycznej ZP/60/B/16/1

dostawa sprzętu komputerowego - II partie 907/PN/33/16

Usługa sprzątania budynku Hali Sportowej UAM ZP/1240/U/2016

Instalacja zasilaczy UPS wraz z systemem klimatyzacyjnym dla potrzeb szafy SAW oraz sprężarki NMR na terenie Centrum NanoBioMedycznego UAM przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/73/B/16

Usługa sprzątania budynku Collegium Iuridicum Novum ZP/1300/U/2016

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2339/D/16

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku z prawem opcji - II partie 907/PN/28/16

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i części do opraw do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3399/D/16

sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz rekawic ochronnych do Magazynu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/16

Remont tarasu przed Biblioteką Collegium Polonicum UAM w Słubicach ZP/65/B/16

Usługa sprzątania budynku Collegium Maius ZP/1301/U/2016

Budowa dróg wraz z chodnikami i parkingami na terenie nieruchomości w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 89/91, dz. nr 9/60 i 87 ark. 18 obręb Jeżyce - parking za budynkiem E ZP/66/B/16

Dostawa sprzetu komputerowego - IV Partie 907/PN/37/16

dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/1710/D/16

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/3850/D/16

wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w pomieszczeniach przeznaczonych na magazyn książek w budynku Collegium Historicum UAM w Poznaniu ZP/67/B/16

Remont i przebudowa dziedzińca wschodniego z bramą od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius ZP/56/B/16/1

Usługa sprzatania Auli Uniwersyteckiej ZP/1147/U/2016

dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1779/D/16/I

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/24/16

Dozorowanie terenu kampusu uniwersyteckiego na Morasku ZP/1120/U/2016

Usługa prania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, kitli, odzieży porządkowych, obrusów, serwetek, ścierek dom., firan, zasłon, flag, czyszczenie koców, kołder i poduszek dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw w Poznaniu i Stacji Ekologicznej w Jeziorach. zp/1164/U/16

Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego w obiektach UAM ZP/1163/U/16

Malowanie pokoi i kuchni w DS. Jagienka i DS. Zbyszko ZP/62/B/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1184/U/2016

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów i odczynników chemicznych przez okres 1 roku, z prawem opcji 907/PN/35/16

Dostawa sprzętu komputerowego - VI Partii 907/PN/27/16

remont pomieszczeń w budynkach AB i D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/57/B/16

Dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - II Partie 907/PN/26/16

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację klastra obliczeniowego dla Wydziału Biologii UAM wraz z uruchomieniem i instruktażem 907/PN/19/16

dostawa sprzętu biurowego- II partie 907/PN/30/16

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2493/D/16

dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem 3 komór do hodowli roślin z wyposażeniem 907/PN/31/16

Remont zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu - Etap IA droga dojazdowa i chodnik ZP/47/B/16

Remont dachów i rynien wraz z wymianą rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/40/B/16

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/32/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/20/16

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - V partii. 907/PN/34/16

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/1964/D/I/16

zakup paliw silnikowych ZP/2200/D/16

wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji obwodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia awaryjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych i uziemiających w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Słubicach i Białej Górze. Zamówienie zostało podzielone na 4 Partie: Partia I- Obiekty dydaktyczne i domy akademickie w Poznaniu, Partia II- Obiekty dydaktyczne- Poznań Morasko, Partia III- Obiekt dydaktyczny w Słubicach, Partia IV- Obiekt dydaktyczny - Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze ZP/781/u/16

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sanitariatów dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2304/D/16

dostawa wyposażenia pracowni audiowizualnej 907/PN/29/16

Prace remontowe w Auli Uniwersyteckiej i Collegium Minus ZP/43/B/16

Remont pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Medyczny w budynku Collegium Maius - korytarz przy klatce schodowej K5 ZP/44/B/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie E budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. ZP/14/B/16/1

Sukcesywna dostawa opraw elektrycznych przez okres 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2213/D/2016

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Wydziału Chemii UAM, segment G ZP/1118/D/16

Dostawa książek na potrzeby projektu Geocentrum Doskonałości ZP/2427/D/16

Remont pomieszczeń magazynów książek w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka 38/40 w Poznaniu ZP/33/D/16

remont pomieszczeń po jednostkach uczelnianych w budynku Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78 i Collegium Iuridicum przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/31/B/16

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/25/16

Przebudowa wejścia do budynku akademika UAM w Kaliszu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Nowy Świat 28 w Kaliszu ZP/30/B/16

Remont wybranych pomieszczeń na I piętrze budynku Koszarowca wraz z wykonaniem nowej instalacji strukturalnej oraz zakupem urządzeń aktywnych na potrzeby Czytelni Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji ZP/26/B/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę chemikaliów, odczynników chemicznych, i materiałów filtracyjnych przez okres 1 roku, z prawem opcji - II partie. 907/PN/21/16

Wykonywanie przeglądów serwisowych oraz wykonanie prac niezbędnych w celu utrzymania w ruchu serwisowanych urządzeń w kotłowniach gazowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : obiekty w Słubicach - Domy Studenckie oraz Collegium Polonicum. ZP/709/U/2016

remont toalet damskich i męskich [parter, I p. i II p.] w budynku UAM przy ul. Międzychodzkiej 5 w Poznaniu ZP/27/B/16

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Wydawnictwa naukowego Uniwersytetu im. Adam a mickiewcza w Poznaniu ZP/570/U/16

Dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersyetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1201/D/16

Sukcesywna dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1801/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/23/16

Sukcesywna dostawa ciekłego helu, wypożyczenie dewarów Wykonawcy oraz transport wypozyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiajacego przez okres 1 roku 907/PN/22/16

Usługa sprzatania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/390/U/2016

sukcesywna dostawa wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych do jednostek organizacyjnych UAM [2 części] ZP/1846/D/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/1/2016

Dostawa podręczników akademickich dla Biblioteki Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ZP/1361/D/16

Dostawa sprzetu komputerowego - VI Partii 907/PN/13/16

Dostawa sprzętu komputerowego - V Partii 907/PN/17/16

Dostawa krzeseł do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/781/D/16

Wykonanie przyłącza sieci cieplnej dla nowych obiektów sportowych wraz ze zmianą węzła cieplnego w budynku pływalni UAM na Morasku ZP/24/B/16

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części ZP/312/U/2016

opracowanie projektu architektonicznego zespołu obiektów sportowych (w tym stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, kortów tenisowych otwartych, sali sportowej wielofunkcyjnej wraz z boiskiem do piłki plażowej i kortami tenisowymi) ZP/2458/U/16

Dostawę sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ( przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części). ZP/217/D/16

sukcesywna dostawa rur i kształtek TECE do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/1081/D/16

sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego z prawem opcji 907/PN/11/16

Organizacja międzynarodowej szkoły letniej AMPERE NMR SCHOOL w Zakopanem w dniach 12 - 18 czerwca 2016r. ZP/342/U/16

Usługi poligraficzne na wydruki dla potrzeb realizacji zadań prowadzonych przez Dział Promocji i Marketingu oraz Dział Nauczania przez okres 12 miesięcy wraz z sukcesywną dostawą do UAM. ZP/395/U/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/18/16

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), ręczników, ścierek lnianych, koców, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/407/U/2016

okresowy przegląd i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/150/U/16

dostawa i instalacja analizatora tlenku azotu 907/PN/15/16

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części ZP/1003/D/16

dostawa sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/07/16

dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 2. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Prahistorii 3. Dostawa wraz z montażem wyposażenia do Instytutu Wschodniego ZP/7125/D/15

Dostawa wyposazenia serwerowego 907/PN/03/16

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę odczynników do eksperymentów biologii molekularnej. 907/PN/12/16

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/68/U/16

Usługa Ubezpieczenia: Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety: Pakiet I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pakiet II: grupowe ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków osób delegowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjazdy zagraniczne ZP/77/U/16

sukcesywna dostawa płyt CD, DVD, Kaset DVCAM oraz akcesoriów do wskazanego pokoju dla jednostek UAM ZP/866/D/16

Sukcesywna dostawa druków szkolnictwa wyższego dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesiecy ZP/391/D/16

Dostawa i instalacja spektrometru CD 907/PN/16/16

Czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/25/U/2016

wykonanie, dostawa i instalacja modułu do detekcji multiharmonicznych do tomografu EPR i zasilaczy gradientowych 907/PN/06/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii. 907/PN/63/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - V partii 907/PN/10/16

Sukcesywna dostawa wody w butlach 19l wraz z urządzeniami do jej podawania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/7226/D/15

sukcesywna dostawa materiałów biurowych - przyborów do pisania dla jednostek UAM ZP/310/D/16

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego Hanka przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/145/B/15

Usługa w zakresie włączenia do systemu telewizji kablowej lokali mieszkalnych Osiedla Studenckiego w Słubicach ZP/2517/U/15

remont magazynku książek w piwnicy w budynku B Biblioteki Uniwersyteckiej ZP/140/B/15

dostawa systemu do badań SAXS oraz przystawki AFM 907/PN/44/15

Dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/09/16

Usługa sprzatania budynku Collegium Geographicum ZP/2325/U/2015

dostawa i uruchomienie analizatora zanieczyszczenia powietrza oraz optycznego systemu monitoringu skażenia powietrza 907/PN/08/16

Przetarg nieograniczony na dostawę enkodera - dekodera. 907/PN/04/16

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6359/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru dwuwiązkowego ze zmieniaczem kuwet 907/PN/02/16

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/136/B/15

Dozorowanie fizyczne obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Gułtowach ZP/2436/U/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/6000/D/15

usługi w zakresie autokarowego przewozu osób ZP/2293/U/15

Sukcesywna dostawa nośników danych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z transportem i wniesieniem pod wskazany adres ZP/6997/D/15

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk cyfrowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2240/U/15

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych (pendrive'y, podkładki pod myszy) dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/6853/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/6224/D/15

Sukcesywna dostawa aktualizacji baz sygnatur wirusów dla posiadanego i wdrożonego w latach ubiegłych programu antywirusowego ESET ENDpoint Antivirus NOD32 Suite w ilosci 7000 w okresie od 31/01/2016 do 30/01/2017 907/PN/01/16

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - III Partie 907/PN/56/15

remont pomieszczeń w Collegium Maius na potrzeby jednostki E-learningu ZP/130/B/15

Usługa prania bielizny pościelowej, ręczników, poduszek, podkładów pod materac, kołder oraz czyszczenia chemicznego narzut dla Zespołu Pałacowo - Parkowego w Gułtowach, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski ZP/2273/U/2015

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15/1

Dostawa sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/50/15

Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2000/U/2015

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/2

Usługi poligraficzne : naświetlenie, montaż i druk miesięcznika Życie Uniwersyteckie ZP/2192/U/2015

sukcesywna dostawa rur i kształtek PCW do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/6268/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/61/15

sukcesywna dostawa galanterii biurowej dla jednostek UAM ZP/5736/D/15

usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM:Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/2183/U/15

dostawa foteli obrotowych do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/5794/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż dygestoriów oraz ramion odciągowych. 907/PN/53/15

usługa sprzątania w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1848/U/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/45/15

Dostawa regałów służących do mycia klatek dla zwierząt laboratoryjnych kompatybilnych ze zmywarką IWT serii GP, czteropoziomowych, dwustronnych ZP/5914/U/15

Dostawa i instalacja skanera wielkoformatowego rolkowego 907/PN/57/15

Dostawa stanowiska do preparatyki próbek dla SEM i nanoindentacji z wyposażeniem 907/PN/62/15

Dostawa książek na potrzeby studiów podyplomowych Wydziału Anglistyki ZP/6177/D/2015

Dostawa wyposażenia dla Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/5915/D/15

Dostawa wyposażenia Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część 1 - dostawa lamp UV - sufitowych (50 szt.) o właściwościach biobójczych, gwarantujących niszczenie bakterii, wirusów, pleśni, grzybów oraz innych form drobnoustrojów; Część 2 - dostawa lampy zabiegowej bezcieniowej LED ściennej L21-25P i lampy bezcieniowej zabiegowo-diagnostycznej LED przejezdnej L21-25R; Część 3 - dostawa systemu do eutanazji małych zwierząt (myszy, szczury) - 1 szt.; Część 4 - dostawa źródła jonów typu ESI do wysokorozdzielczego spektrometru mas wraz z dodatkowym wyposażeniem. ZP/5913/D/15

Roboty remontowe - Osiedle Studenckie w Słubicach. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. ZP/125/B/15

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP/5078/D/2015

Dostawa sprzetu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/4929/D/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych konieczna dla utrzymania porządku i czystości na terenie obiektu Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 w Poznaniu ZP/1925/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego i wyparki próżniowej 907/PN/51/15

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych UAM (Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części) ZP/4565/D/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/58/15

malowanie pokoi po zalaniach w DS JAGIENKA i DS ZBYSZKO, malowanie zaplecza kuchennego w DS ZBYSZKO ZP/124/B/15

Remont schodów zewnętrznych w Collegium Polonicum w Słubicach ZP/117/B/15

wykonywanie usługi serwisowej systemu Axapta v. 3.0 z modułem Honoraria i formularze oraz funkcjonalnościami autorskimi dla UAM na okres od 02-12-2015r. do 31-12-2017r. 907/PN/59/15

Dostawa wraz z montażem wyposażenia do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1: Sala Rady Wydziału i Gabinet Dziekana. Część 2: Biurka studenta. zp/4528/d/1/15

Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch kontenerów do magazynowania substancji niebezpiecznych. 907/PN/55/15

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1697/U/15

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/41/15

Usługa przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2015 zp/1808/u/15

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - IV Partie. 907/PN/52/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/54/15

Dostawa książek dla Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej ZP/5617/D/15

Dostawa czasopism i baz danych 2016 ZP/4435/D/15

Wykonanie remontu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków zlokalizowanymi na terenie Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku w Zielonagórze na działkach nr 10/1 i 16/1 ZP/92/B/15

Dostawa zestawu do prowadzenia reakcji w podwyższonym ciśnieniu 907/4249/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych stalowych do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM. ZP/4968/D/15

Świadczenie usług serwisowych urządzeń mikrofilmowych i skanerów dla Biblioteki uniwersyteckiej przez okres 3 lat 907/PN/48/15

dostawa sprzętu biurowego -II partie 907/PN/49/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/99/B/15

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy do magazynu głównego UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 oraz warsztatów konserwacyjno-naprawczych przy ul. Grunwaldzkiej 6 ZP/4710/D/15

Projekt remontu zagospodarowania terenu - otoczenie zespołu budynków WSE i WNS przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu ZP/1498/U/15

dostawa wraz z montażem mebli i foteli biurowych do Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/4648/D/15

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem papieru kserograficznego i galanterii papierniczej do wszystkich jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz jednostek zamiejscowych ZP/4262/D/2015

Dostawa serwerów dla Wydziału Fizyki 907/PN/39/15

sukcesywna dostawa oryginalnych, nieregenerowanych artykułów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do wwszystkich jednostek UAM wraz z wniesieniem do podanego w zamówieniu pokoju oraz odbiór zużytych pojemników po tuszach ZP/4199/D/15

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wraz z wyposażeniem i siecią strukturalną - III etap ZP/79/B/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia do Sali Rady Wydziału i Gabinetu Dziekana w budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4528/d/15

dostawa krzeseł do budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zp/4736/D/15

Serwis central wentylacyjnych, agregatów wody lodowej, klimakonwektorów, klimatyzatorów w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części) ZP/1552/U/15

sukcesywna dostawa materiałów instalacyjnych do Warsztatów Konserwacyjno-Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/4380/D/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/35/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - IV partie. 907/PN/42/15

Świadczenie usług operatora telekomunikacyjnego w zakresie połączeń stacjonarnych dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1520/U/15

Zakup i dostawa podręczników i literatury anglojęzycznej w ramach Projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu ZP/4580/D/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3782/D/15

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/28/15

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo oraz Fenestra ZP/1619/U/2015

Przetarg nieograniczony na rozbudowę systemu audiowizualnego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwie UAM 907/PN/43/15

dostawa urządzeń sieciowych 907/PN/36/15

Przeprowadzenie audytu projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i rozwoju pt. Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców ZP/927/U/15

Dostawa wraz z montażem dygestoriów dla Wydziału chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, segment G ZP/3712/D/15

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej, w skład której wchodzą obiekty należące do: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu ZP/3359/D/15

Dostawa wraz z montażem sprzętu audiowizualnego do auli Collegium Europaeum w Gnieźnie ZP/4105/D/15

Remont oświetlenia nad sceną Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/84/B/15

sukcesywna dostawa kopert i kartonów dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/4052/D/15

transport lotniczy dla stypendystów programu Erasmus Mundus z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, na trasach między krajami Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja) a Polską, Portugalią, Włochami, Szwecją i Francją wraz z transportem naziemnym do/z miejsca wylotu/przylotu (pociąg lub transport grupowy wynajętym busem) - bilety powrotne. ZP/1413/U/15

Usługa w zakresie druku Kalendarza Uniwersyteckiego 2015/2016 dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/1541/U/15

Wymiana dźwigu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wszystkimi uzgodnieniami w Budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6 (etap I) wraz z jego 5 letnią konserwacją (etap II) ZP/69/B/15

Sukcesywna dostawa przez 12 miesięcy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu źródeł światła ZP/3242/D/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/1442/U/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego - VII Partii 907/PN/33/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/70/B/15

Usługa sprzątania budynku Collegium Historicum Morasko ZP/1117/U/2015

dostawa sprzętu komputerowego - IV partie 907/PN/26/15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kołobrzegu, Pile i Storkowie. ZP/1031/U/I/15

Roboty remontowe w jednostkach organizacyjnych UAM. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/71/B/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - IV Partie 907/PN/29/15

Zmiana lokalizacji wjazdu od ul. Paszty oraz budowa parkingu i portierni dla Kampusu Ogrody UAM, Poznań,ul. Szamarzewskiego 89/91: - etap I: droga wewnętrzna, portiernia, sieci podziemne, opłotowanie; - etap II: parking wewnętrzny. ZP/43/B/15

Dostawa koksu oraz węgla kamiennego do kotłowni jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3325/D/15

Przetarg nieograniczony na dostawę bezzałogowej niskopułapowej jednostki latającej 907/PN/31/15

Roboty remontowe w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ 1: Remont dachów i rynien wraz z wymiana rur spustowych nad remontowanymi pomieszczeniami; CZĘŚĆ 2: Przeniesienie i remont szlabanu wjazdowego ZP/63/B/15

Remont dwóch sal dydaktycznych i sześciu pokoi pracowniczych, remont korytarza przy K3 na pracownię komputerową w Collegium Geologicum na Morasku oraz remont dwóch pokoi Zakladu Fizyki Medycznej i Instytutu Akustyki, prace remontowe w pokojach i salach dydaktycznych Pracowni Fizycznej w Collegium Physicum ZP/51/B/15

Roboty budowlane w jednostkach organizacyjnych UAM, część 1 - Malowanie pokoi, remont sanitariatów i kuchni oraz wymiana drzwi do pokoi w budynku DS. BABILON w Poznaniu, częśc 2 - Remont dachu Domu Akademickiego przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu ZP/62/B/15

Remont pomieszczeń II p. dla Pracowni Grafiki i Plastyki w budynku dydaktycznym UAM Kaliszu ZP/53/B/15

Prace remontowe dekarskie w budynkach DS. Juventa, DS. Gaudium i DS. Forum w Słubicach ZP/61/B/15

dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- meble biurowe, fotele audytoryjne z pulpitami do pisania, pulpity, krzesła i fotele biurowe. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1. Dostawa wraz z montażem foteli audytoryjnych z pulpitami do pisania oraz pulpitów 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych 3. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych ZP/1742/D/15

Sukcesywna dostawa helu technicznego i helu czystego w butlach oraz najem butli 907/PN/34/15

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do budynku dydaktycznego Wydziału Historycznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3752/D/15

Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/3121/D/15

Usługa hotelowa podczas wyjazdu studyjnego do Starsburga dla 47 osób ZP/1410/U/15

Świadczenie z prawem opcji: usług telefonii komórkowej oraz usług Internetu mobilnego oraz dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami oraz dostawa fabrycznie nowych modemów w ramach świadczonej usługi wraz z niezbędnymi akcesoriami ZP/1302/U/15

Remont holu głównego, portierni, korytarza, szatni i księgarni w budynku D, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/60/B/15

Remont pomieszczeń w budynkach dydaktycznych AB, D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu oraz malowanie ścian i sufitów w Sali 118 Collegium Maius ZP/56/B/15

Remont wejscia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz remont wybranych pomieszczeń i części korytarza III p. w budynku Collegium Iuridicum UAM przy ul. Św. Marcin 90 w Poznaniu ZP/55/B/15

Usługa mycia okien i powierzchni szklanyc w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1268/U/2015

Remont pomieszczeń w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu dla jednostek przenoszonych z budynku DS. Hanka wrz z wyposażeniem i siecia strukturalną - etap II ZP/38/B/15

Przeniesienie urządzeń wentylacyjnych z pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Kaliszu do pomieszczeń dydaktycznych w budynku przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu wraz z instalacją wod-kan. ZP/52/B/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/32/15

Remont pomieszczeń na parterze oraz sieci strukturalnej dla Wydziału Anglistyki w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/39/B/15

Malowanie pomieszczeń Prorektora, remont wybranych pomieszczeń oraz naprawa izolacji fragmentu ściany fundamentowej w budynku Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/54/B/15

Usługa sprzątania budynków należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: część 1 - usługa sprzątania budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, część 2 - usługa sprzątania budynku Collegium Geologicum, część 3 - usługa sprzątania budynku Collegium Geographicum ZP/944/U/2015

Wdrożenie modyfikacji i uzupełnień elementów multimedialnych dostępnych na portalu edukacyjnym projektu Tablit realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL [konkurs nr 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe. Tytuł projektu: Tablit - innowacyjny program wychowania przedszkolnego] ZP/1188/U/15

Malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Jagienka; malowanie 15 pokoi studenckich w DS. Jagienka; malowanie 25 pokoi studenckich w DS. Zbyszko; malowanie korytarzy na dwóch piętrach w DS. Zbyszko ZP/40/B/15

Remont korytarza w przyziemiu budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu. ZP/49/B/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E. ZP/10/B/15/1

Zakup i dostawa 2 szt samochodów, fabrycznie nowych spełniających funkcję mobilnego laboratorium, umożliwiających transport aparatury oraz próbek środowiskowych w terenie o trudnych warunkach jezdnych ZP/2932/D/15

Dostawa urządzeń do budowy sieci komputerowej - 2 Partie 907/PN/12/15

Zakup i dostawa podręczników i literartury anglojęzycznej w ramach projektu UAM ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku dla studentów do Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Umultowskiej 89 a w Poznaniu ZP/2998/D/D15

Wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz rezystancji uziomów instalacji odgromowych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kaliszu, Pile, Kołobrzegu, Storkowie i Obrzycku. ZP/1031/U/15

Wymiana drzwi na pożarowe w pomieszczeniach III piętra Domu Studenckiego UAm w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28/30 ZP/42/B/15

Malowanie ścian w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach dydaktycznych w Budynku Collegium Mathematicum i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ZP/35/B/15

naprawy i drobne remonty związane z utrzymaniem budynku Sali Sportowej przy ul. Młyńskiej w Poznaniu ZP/36/B/15

Przetarg nieograniczony na dostawę multimedialnego sprzętu do prowadzenia wideokonferencji - II Partie. 907/PN/30/15

Dostawa wraz z montażem mebli i krzeseł biurowych do Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 1. Dostawa wraz z montażem mebli biurowych 2. Dostawa krzeseł i foteli biurowych ZP/36/D/15

sukcesywna dostawa 1000 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym, z prawem opcji 907/PN/10/15

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego - VII Partii 907/PN/17/15

Dostawa i instalacja aparatury analityczno-badawczej 907/PN/25/15

Usługa prania bielizny pościelowej (poszwy, poszewki, prześcieradła), czyszczenie kocy, kołder i poduszek dla Domu Studenckiego Collegium Europaeum Gnesnense UAM w Gnieźnie ZP/1004/U/2015

Dostawa książek na potrzeby projektu Laboratorium poezji kobiecej XX wieku ZP/2676/D/15

Remont segmentów mieszkalnych i korytarza 9 piętra oraz wybranych segmentów mieszkalnych wraz z korytarzem i klatką schodową na pozostałych piętrach w Domu Studenckim Jowita położonym przy ul. Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu ZP/33/B/15

Dostawa książek naukowych na potrzeby projektu MPD The PhD Program in Nanoscience and Nanotechnology ZP/3103/D/15

dostawa systemu do hodowli mikroorganizmów 907/PN/23/15

Usługa aktualizacji, utrzymania i rozbudowy strony internetowej Wydawnictwa Naukowego UAM oraz wprowadzania nowych pozycji do Księgarni Internetowej ZP/1002/U/15

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz holu w budynku DS. Jowita ZP/772/U/2015

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z przegladami technicznymi w okresie gwarancji 907/PN/24/15

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury badawczej - II Partie (czujniki przepływu, CTD Divery, bezzałogowa niskopułapowa jednostka latająca) 907/PN/21/15

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku z prawem opcji - VI partii 907/PN/07/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę szkła i materiałów laboratoryjnych do jednostek UAM przez okres jednego roku wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do wskazanych pomieszczeń 907/PN/20/15

Usługa wydawnicza i drukarska 8 numerów kwartalnika Geologos dla Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/775/U/15

Dokończenie zagospodarowania terenu przy budynku Wydziału Chemii ZP/23/B/15

Roboty remontowe w budynku Collegium Novum związane z wydzieleniem pomieszczenia na I piętrze przy salach 109-110 i remontem pomieszczeń 3, 017, 015 w budynku B ZP/30/B/15

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę ciekłego argonu w okresie 2 lat. 907/PN22/15

Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego - X Partii 907/PN/11/15

Unieważnienia (71)

Temat Sygnatura
dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do chromatograficznego oczyszczania białek (FPLC) z wyposażeniem 907/PN/05/18

sukcesywna dostawa komputerów mobilnych na okres 1 roku- II partie 907/PN/02/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/I/17

sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/1/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie zajęć językowych grupowych i indywidualnych dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części ZP/2973/U/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOłECZNE: Przeprowadzenie warsztatów z umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystywania w procesie kształcenia) dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM ZP/2335/U/17

Sukcesywna dostawa zaworów i baterii do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego i jednostek organizacyjnych UAM ZP/5996/D/17

Wykonanie pracowni językowej z rejestracją kanałów wszystkich stanowisk w segmencie tzw. "Abecadła" w budynku Collegium Chemicum UAM na potrzeby Katedry Orientalistyki ZP/6151/D/17

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/5505/D/1/2017

Sukcesywna dostawa kabli, przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych przez okres 12 miesięcy ZP/5505/D/2017

modernizacja oświetlenia scenicznego w Auli im. prof. J. Rubińskiego w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego przy ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu ZP/79/B/17

dostawa, montaż i uruchomienie agregatu wody lodowej w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu ZP/4203/D/17

Zakup wraz z dostawą poszew, poszewek, prześcieradeł, pokrowców na materac, kołder, poduszek, ręczników, dywaników łazienkowych i kocy dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części ZP/5069/D/2017

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - klatka schodowa K4 ZP/67/B/17

Zakup energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji z miejskiej sieci cieplnej do budynku dydaktycznego C i E przy ul. Szamarzewskiego 89, obiekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. ZP/4575/D/17

Modernizacja pomieszczeń nr 04 w budynku D oraz nr 67, 68 i pomieszczenia socjalnego w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu dla Instytutu Psychologii UAM oraz remont rozdzielni głównej w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/48/B/17/1

usługi transportu lotniczego, transportu kolejowego i usługi biur podróży związane z wyjazdami pracowników, doktorantów i studentów UAM za granicę ZP/1582/U/17

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części. ZP/2925/D/1/2017

remont obiektów UAM [Kampus Morasko] ZP/64/B/17

Zakup wraz z dostawą bielizny pościelowej (poszew, poduszek, prześcieradeł), kołder, kocy, poduszek, ręczników, ścierek, dywaników łazienkowych, pokrowców na materac dla jednostek organizacyjnych UAM ZP/2925/D/2017

Modernizacja pomieszczeń nr 04 w budynku D oraz nr 67, 68 i pomieszczenia socjalnego w budynku AB przy ul. Szamarzewskiego 89/91 w Poznaniu dla Instytutu Psychologii UAM oraz remont rozdzielni głównej w budynku D przy ul. Szamarzewskiego 89/91 ZP/48/B/17

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynku Collegium Polonicum w Słubicach (jednorazowo) ZP/1477/U/2017

Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu - klatki schodowe K4 i K5 ZP/33/B/17

montaż szlabanu wjazdowego do budynku Collegium Chemicum UAM przy bramie wjazdowej od ul. Śniadeckich ZP/30/B/17

Remont części pomieszczeń na II piętrze wraz z rozbudową instalacji chłodzenia pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/27/B/17

Usługa kompleksowego serwisowania maszyny XEROX DCI 700 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/933/U/17

Usługa wdrożenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uaktualnienia zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie Microsoft Axapta 3.0 do wersji Microsoft Dynamics AX 2012 - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/564/U/16

Sukcesywna dostawa artykułów promocyjnych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: pendrivy reklamowe, podkładki pod mysz ZP/109/D/17

Usługa mycia okien i powierzchni szklanych w budynkach należących do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części ZP/2706/U/2016

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ZP/2290/U/2016

Dostawa czasopism i baz danych 2017 ZP/5807/D/16

remont nawierzchni dojścia do budynku akademika Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 28-30 ZP/110/B/16

Dostawa i montaż wiaty rowerowej na terenie UAM przy ul. Szamarzewskiego 89/91 - wjazd od strony ul. Paszty ZP/116/B/16

dostawa sprzętu komputerowego 907/PN/44/16

dostawa samolotu czteroosobowego lotnictwa powszechnego dla Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ZP/3945/D/16

Sukcesywna dostawa gazów technicznych i gazów wysokiej czystości w butlach oraz najem butli 907/PN/39/16

Usługa kompleksowego serwisowania maszyn XEROX 4112 oraz XEROX 7328 dla Zakładu Graficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1472/U/16

Adaptacja wybranych pomieszczeń w istniejącym obiekcie WCZT zlokalizowanych w budynku przy ul. Umultowskiej 89c w Poznaniu dla potrzeb laboratoryjnych ZP/70/B/16

opracowanie dokumentacji projektowej pomieszczeń w budynku Coll. Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu [2 części] ZP/1326/U/16

"Przebudowa i remont Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, Etap 1A - winda K3 w części dydaktycznej" ZP/60/B/16

Remont i przebudowa dziedzińca wschodniego, instalacji oddymiania klatki schodowej wschodniej, instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w holu głównym, bramy od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius. Zamówienie zostało podzielone na 3 części ZP/56/B/16

dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1779/D/16

Zakup systemu elektronicznej informacji prawnej ZP/1964/D/16

Usunięcie usterek w zastępstwie firmy NOVUM zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego przed upływem drugiego roku rękojmi na segmencie "E" budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu ZP/14/B/16

dostawa i instalacja zestawu do anestezy wziewnej wraz z wyposażeniem 907/PN/14/16

Obsługa techniczna szkoleń i konferencji oraz realizacja działań promocyjno-informacyjnych związanych z realizacją przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, projektu Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu finansowanego z PROGRAMU OPERACYJNEGO PL03 WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ZP/2566/U/2015

zestaw do anestezy wziewnej wraz zwyposażeniem 907/PN/05/16

Dostawa sprzetu komputerowego 907/PN/60/15

Dostawa czsopism 2016 ZP/6569/D/15

zakup samochodu osobowego fabrycznie nowego w konfiguracji 7 miejsc [łącznie z kierowcą] ZP/5472/D/15

Usługi poligraficzne dla Wydawnictwa Naukowego UAM: Druk offsetowy, oprawa twarda i broszurowa ZP/1867/U/15

dostawa sprzętu komputerowego - III partie 907/PN/37/15

Remont wraz z modernizacją domu studenckiego "Hanka" przy al. Niepodległości 26 w Poznaniu - etap I ZP/85/B/15

Dostawa i instalacja analizatora 907/PN/47/15

Sukcesywna dostawa rur i kształtek PCV do Warsztatów Konserwacyjno Naprawczych, magazynu głównego oraz jednostek organizacyjnych UAM ZP4967D15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15/1

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/46/15

Dostawa i instalacja zestawu multireakcyjnego 907/PN/40/15

Wykonanie zadaszenia istniejących kortów tenisowych wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego - zaprojektowanie i wykonawstwo ZP/76/B/15

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/38/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15/1

wyposażenie sali wykładowej w kompleksowy zestaw aparatury audiowizualnej 907/PN/27/15

Naprawa schodów zewnętrznych i wymiana płytek ściennych w budynku Collegium Mathematicum i Collegium Biologicum na Morasku oraz naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Collegium Biologicum ZP/45/B/15

Wykonanie bezpośredniego wyjścia z klatki schodowej K2 z wymianą stolarki okiennej w Domu Studenckim UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu ZP/48/B/15

Wymiana opraw oświetleniowych w ramach remontu oświetlenia nad sceną w Auli Uniwersyteckiej UAM przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu ZP/3092/D/15

dostawa wyposażenia laboratorium językowego - cyfrowej pracowni językowej 907/PN/19/15

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Lotos Red do kotłowni Domu Wypoczynkowego UAM w Zakopanem ZP/2033/D/I/15

Wymiana kotłowni w Domu Wypoczynkowym w Zakopanem przy ul. Droga do Rojów 21, obiekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/12/B/15

Wykonanie projektu wymiany windy na nową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Chemicum UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu ZP/713/U/15

Projekt modernizacji (rozbudowy) układu chłodzenia dla sal A, B, C oraz pomieszczeń parterowej części Dziekanatu wraz z salą posiedzeń Rady Wydziału w budynku Collegium Mathematicum UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 ZP/607/U/1/15

Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. ZP/10/B/15