Szczegóły zamawiającego

INSTYTUT SPAWALNICTWA

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Telefon: (032) 231-00-11

Fax: (032) 231-46-52

E-mail: zbigniew.wiatrowski@is.gliwice.pl

WWW: is.gliwice.pl


Ogłoszenia (12)

Roboty (1)

Dostawy (5)

Usługi (6)

Wyniki (8)

Unieważnienia (2)