Ogłoszenia (3425)

Roboty (317)

Temat Sygnatura
Remont i podział pomieszczenia szatni w paw. B-6 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału IMiC AGH w Krakowie - KC-zp.272-507/23 KC-zp.272-507/23

Remont laboratoriów dydaktycznych nr 109 i 109a w pawilonie A-2 AGH wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - KC-zp.272-471/23 KC-zp.272-471/23

Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 i 145 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji KC-zp.272-479/23 KC-zp.272-479/23

Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 Hajduczek przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23 KC-zp.272-445/23

Przebudowa pomieszczeń 08/10, 08/11 i 026 w paw. A-0 AGH w Krakowie na potrzeby laboratoriów KC-zp.272-457/23 KC-zp.272-457/23

Wykonywanie drobnych prac elektrycznych w obiektach na terenie MS AGH w Krakowie wynikających z konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-434/23 KC-zp.272-434/23

Remont pokrycia dachu w części południowo-zachodniej pawilonu B-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-455/23 KC-zp.272-455/23

Remont instalacji kanalizacji w pawilonie B-3, łączniku P-B3-B4, oraz pawilonie B-4 AGH w Krakowie. KC-zp.272-451/23

Remont laboratorium przeróbki plastycznej KSW nr 6H i 8H w hali H-B3B4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-453/23 KC-zp.272-453/23

dostosowanie do przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku hali sportowej AGH przy ul.Piastowskiej 26a w Krakowie - KC-zp.272-438/23 KC-zp.272-438/23

Remont laboratorium nr 110 w pawilonie B-1 AGH w Krakowie - KC.zp.272-433/23 KC.zp.272-433/23

Remont wymiennikowni ciepła i hydrofornii w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-412/23 KC-zp.272-412/23

Remont pomieszczeń nr 311B, 312A, 312B, 313A i 313B WMS w P-A3-A4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-422/23 KC-zp.272-422/23

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-426/23 KC-zp.272-426/23

Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-427/23 KC-zp272-427/23

remont Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku domu studenckiego DS3 Akropol w Krakowie KC-zp.272-388/23 KC-zp.272-388/23

Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową głównej klatki schodowej i schodów zewnętrznych w bud. D-8 AGH w Krakowie KC-zp.272-375/23 KC-zp.272-375/23

wykonanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-244/23 KC-zp.272-244/23

Remont pokrycia dachu Basenu AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej KC-zp.272-314/23 KC-zp.272-314/23

remont toalet w pawilonie D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-292/23 KC-zp.272-292/23

Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-286/23 KC-zp.272-286/23

remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-217/23 KC-zp.272-217/23

Przebudowa pomieszczeń Katedry Automatyzacji Procesów WIMIR w hali H-B1B2 - KC-zp.272-180/23 KC-zp.272-180/23

Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-229/23 KC-zp.272-229/23

Dokończenie poprawy sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz dokończenie przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie KC-zp.272-234/23 KC-zp.272-234/23

Malowanie dachów na domkach typu Brda w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym AGH w Łukęcinie, ul. Leśna 3, (woj. zachodniopomorskie) - KC-zp.272-177/23. KC-zp.272-177/23

remont konserwatorski bramy św. Floriana w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młoszowej - KC-zp.272-157/23 KC-zp.272-157/23

Rozbiórka budynku U-8 wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Budryka 6 na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-168/23 KC-zp.272-168/23

Dokończenie poprawy sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz dokończenie przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie KC-zp.272-126/23 KC-zp.272-126/23

Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-49/23 KC-zp.272-49/23

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-51/23 KC-zp.272-51/23

Wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej w domu studenckim DS6 Bratek przy ul. Józefa Rostafińskiego 6 w Krakowie, ETAP 1 - wydzielenie pożarowe - KC-zp.272-40/23 KC-zp.272-40/23

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do Ośrodka AGH w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) KC-zp.272-29/23 KC-zp.272-29/23

Modernizacja Systemu Alarmu Przeciwpożarowego w budynku Centrum Energetyki AGH w Krakowie - KC-zp.272-744/22 KC-zp.272-744/22

Wykonanie ścianki wspinaczkowej w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-746/22 KC-zp.272-746/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-688/22 KC-zp.272-688/22

budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-501/22 KC-zp.272-501/22

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-650/22 KC-zp.272-650/22

Modernizacja windy dla OzN w budynku U-2 AGH w Krakowie w ramach projektu Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-639/22 KC-zp.272-639/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-637/22 KC-zp.272-637/22

Wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/22 KC-zp.272-593/22

Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego DS11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie KC-zp.272-551/22 KC-zp.272-551/22

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu nawigacji dla osób z niepełnosprawnością na terenie i w zespole budynków AGH z wykorzystaniem urządzeń mobilnych - KC-zp.272-576/22 KC-zp.272-576/22

Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 Zaścianek i DS8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-553/22 KC-zp.272-553/22

Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-552/22 KC-zp.272-552/22

Rozbudowa z przebudową i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa klubu Zaścianek - KC-zp.272-511/22 KC-zp.272-511/22

Remont pomieszczeń laboratoryjnych nr 03a, 03b, 05 na potrzeby zestawu do elektronowej mikroskopii skaningowej wraz z remontem i wykonaniem systemu wentylacji pomieszczeń piwnic w pawilonie B-6 AGH w Krakowie KC-zp.272-515/22 KC-zp.272-515/22

Wymiana opraw oświetleniowych w budynku DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-507/22 KC-zp.272-507/22

Rozbudowa systemu SSP w paw. A-0 AGH w Krakowie w zakresie sterowania klapami ppoż. na kanałach wentylacyjnych wraz z ich wymianą KC-zp.272-508/22 KC-zp.272-508/22

Dostosowanie Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS7 "Zaścianek" i DS8 "Stokrotka" przy ul. Rostafińskiego w Krakowie do aktualnych przepisów - KC-zp.272-499/22 KC-zp.272-499/22

remont instalacji kanalizacji w budynku DS Alfa, blok IV orzy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-464/22 KC-zp.272-464/22

Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji laboratoriów nr 220, 221, 302-303b w pawilonie C-2 AGH w Krakowie KC-zp.272-475/22 KC-zp.272-475/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie (woj. zachodniopomorskie) w sąsiedztwie Ośrodka AGH w Krakowie KC-zp.272-460/22 KC-zp.272-460/22

Przebudowa pomieszczeń nr 06 i 07 na potrzeby rozdzielnicy elektrycznej wraz z wykonaniem przebudowy instalacji hydrantowej w pawilonie B-6 AGH w Krakowie - KC-zp.272-455/22 KC-zp.272-455/22

Rozbudowa z przebudowa i remont kapitalny budynku studenckiego DS7 Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie, Etap I - Rozbudowa Klubu Zaścianek - KC-zp.272-395/22 KC-zp.272-395/22

Remont oświetlenia awaryjnego w pawilonie A-0 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-437/22 KC-zp.272-437/22

Remont laboratorium badań wytrzymałościowych w podwyższonych temperaturach nr 03-04 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-433/22 KC-zp.272-433/22

Remont sali wykładowej nr 07 w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie KC-zp.272-418/22 KC-zp.272-418/22

Budowa windy dla OzN w przewiązce P-A1-A2 AGH w Krakowie w ramach projektu Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-380/22 KC-zp.272-380/22

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-408/22 KC-zp.272-408/22

Remont oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w pawilonach B-1÷B-4 oraz S-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-401/22 KC-zp.272-401/22

Dokończenie przystosowania pawilonu D-13 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych KC-zp.272-398/22 KC-zp.272-398/22

Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-377/22 KC-zp.272-377/22

Remont pomieszczenia piecowni Katedry Chemii Nieorganicznej nr 131 w paw. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-368/22 KC-zp.272-368/22

Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach pomieszczeń przyziemia pawilonu A-1 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-359/22 KC-zp.272-359/22

Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku domu studenckiego I DS Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie KC-zp.272-358/22 KC-zp.272-358/22

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22 KC-zp.272-342/22

Remont, wymiana dźwigów osobowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w budynku domu studenckiego DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-304/22 KC-zp.272-304/22

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/22 KC-zp.272-333/22

Remont laboratoriów nr 521 i 523 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-325/22 KC-zp.272-325/22

Malowanie laboratorium nr 311 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/22 KC-zp.272-323/22

Remont poziomów kanalizacyjnych w poziomie piwnic A-0 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-324/22 KC-zp.272-324/22

Remont laboratorium konstrukcji budowlanych nr 012, 013 i 015 w pawilonie H-A1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-305/22 KC-zp.272-305/22

Wykonanie instalacji wraz z dostawa i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-263/22 KC-zp.272-263/22

wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/22 KC-zp.272-234/22

Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-15 w H-A1 na ternie AGH w Krakowie - KC-zp.272-236/22 KC-zp.272-236/22

Remont laboratoriów Katedry Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów nr 010 i 011 w pawilonie B-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-239/22 KC-zp.272-239/22

Modernizacja rozdzielnicy średniego napięcia SN 15kV nr 4462 w budynku Z-11 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-238/22 KC-zp.272-238/22

Wykonanie robót wykończeniowych po zalaniach wraz z remontem oświetlenia podstawowego laboratoriów piwnic pawilonu A-2 AGH w Krakowie - Etap II KC-zp.272-237/22 KC-zp.272-237/22

Remont pomieszczenia piecowni Katedry Chemii Nieorganicznej nr 131 w paw. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-221/22 KC-zp.272-221/22

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów CAGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-224/22 KC-zp.272-224/22

fragmentaryczne wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej w obrębie strefy wejścia pawilonu U-11 Basenu AGH przy ul. Buszka w Krakowie - KC-zp.272-171/22 KC-zp.272-171/22

remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-144/22 KC-zp.272-144/22

Wykonanie instalacji elektrycznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem zespołu prądotwórczego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-75/22 KC-zp.272-75/22

Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-162/22 KC-zp.272-162/22

Wykonywanie drobnych prac budowlanych i instalacyjnych w obiektach AGH w Krakowie wynikających z bieżących potrzeb remontowych, zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-103/22 KC-zp.272-103/22

Remont laboratorium konstrukcji pojazdów nr 05 WIMIR w przewiązce P-B2-B3 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-143/22 KC-zp.272-143/22

Wymiana świetlików i pokrycia dachowego nad salami wykładowymi B-7 na terenie AGH - KC-zp.272-142/22 KC-zp.272-142/22

Remont strefy wyjścia ewakuacyjnego od strony wschodniej pawilonu D-14 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-131/22 KC-zp.272-131/22

Budowa nowego zejścia na plażę w Łukęcinie przy Ośrodku AGH w Krakowie (woj. Zachodniopomorskie) - KC-zp.272-130/22 KC-zp.272-130/22

Wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie wraz z dokończeniem robót dociepleniowych - WM-1/22 WM-1/22

Wymiana instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku przy ul. Staszczyka 3 w Krakowie - WM-zp.2/22 WM-zp.2/22

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na 2 piętrze w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-94/22 KC-zp.272-94/22

Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-88/22 KC-zp.272-88/22

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na 2 piętrze w hali H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-45/22 KC-zp.272-45/22

remont instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach siłowni i holu w budynku basenu AGH w Krakowie KC-zp.272-689/21 KC-zp.272-689/21

Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab. 03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-712/21 KC-zp.272-712/21

Budowa infrastruktury technicznej budynków AGH w Miękini (woj.Małopolskie) w postaci zbiornika przeciwpożarowego otwartego oraz zbiornika retencyjnego. - KC-zp.272-713/21 KC-zp.272-713/21

Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini (woj. małopolskie) wraz z infrastrukturą techniczną tj. stacją transformatorową i linią zasilającą SN - KC-zp.272-714/21 KC-zp.272-714/21

Wykonanie węzła cieplnego dla budynku C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-688/21 KC-zp.272-688/21

Remont wraz z wykonaniem klimatyzacji w laboratorium nr 303 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-683/21 KC-zp.272-683/21

Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21 KC-zp.272-629/21

Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia przyszłej rozdzielni elektrycznej nN w budynku B-1 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-648/21 KC-zp.272-648/21

remont instalacji oświetlenia podstawowego korytarza oraz przebudowa instalacji elektrycznej na II piętrze pawilonu A-0 AGH w Krakowie KC-zp.272-609/21 KC-zp.272-609/21

Prace remontowe w pomieszczeniach 103, 109, 114, 116, 208, 305, 306, 307, 308, 315 w pawilonie D-1 na terenie AGH w Krakowie KC-zp.272-600/21 KC-zp.272-600/21

Remont pracowni nr 08 wraz z zapleczem 08a w pawilonie C-1, pom. nr 202, 203, 203a w pawilonie C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-576/21 KC-zp.272-576/21

Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-567/21 KC-zp.272-567/21

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka w halach B1-B2 AGH w Krakowie - etap I - KC-zp.272-568/21 KC-zp.272-568/21

Remont fragmentów elewacji pawilonów D-5 i D-6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/21 KC-zp.272-553/21

Remont sali ćwiczeniowej KSW nr 203 w pawilonie B-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-542/21 KC-zp.272-542/21

Wydzielenie przestrzeni dla studentów w holu na 1 i 2 piętrze w budynku D-1 AGH - KC-zp.272-556/21 KC-zp.272-556/21

Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej - KC-zp.272-517/21 KC-zp.272-517/21

Remont pomieszczenia 912 i 912A w pawilonie B-5 AGH - KC-zp.272-524/21 KC-zp.272-524/21

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21 KC-zp.272-508/21

Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab.03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ - KC-zp.272-494/21 KC-zp.272-494/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) oraz 1 etap przystosowania do aktualnych przepisów przeciwpożarowych budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-506/21 KC-zp.272-506/21

Remont laboratorium BHP nr 214 w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-492/21 KC-zp.272-492/21

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 oraz Skarbińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-493/21 KC-zp.272-493/21

Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH w Krakowie - KC-zp.272-475/21 KC-zp.272-475/21

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH w Krakowie przy ul. Gramatyka 7 i 7A - KC-zp.272-461/21 KC-zp.272-461/21

Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-453/21 KC-zp.272-453/21

Remont pomieszczeń po WFiIS dla potrzeb Działów Administracji Centralnej na II piętrze pawilonu C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-444/21 KK-zp.272-444/21

Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini wraz z infrastrukturą techniczną - KC-zp.272-438/21 KC-zp.272-438/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-431/21 KC-zp.272-431/21

Wykonanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-382/21 KC-zp.272-382/21

Remont sal ćwiczeniowych nr 517,518 WIMiC w pawilonie A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-425/21 KC-zp.272-425/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-398/21 KC-zp.272-398/21

Wyburzenie budynku D-12 oraz części budynku D-9 celem przygotowania terenu pod budowę Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-376/21 KC-zp.272-376/21

Przystosowanie schodów do obowiązujących przepisów poprzez przebudowę balustrad w bud. D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/21 KC-zp.272-367/21

Remont kompleksu pomieszczeń nr 08a, 112, 113, 116 w pawilonie C-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-365/21 KC-zp.272-365/21

Remont schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami od strony północnej pawilonu D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/21 KC-zp.272-364/21

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń we wschodnim skrzydle pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-366/21 KC-zp.272-366/21

Modernizacja układu wody lodowej dla centrali wentylacyjnej obsługującej sale 103 i 104 w budynku D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-360/21 KC-zp.272-360/21

przebudowa toalet dla osób z niepełnosprawnościami w bud. C-3 AGH w Krakowie w ramach POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-332/21 KC-zp.272-332/21

Modernizacja instalacji klimatyzacji Sali wykładowej nr 100 w hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-341/21 KC-zp272-341/21

Budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-330/21 KC-zp.272-330/21

Remont instalacji odgromowej pawilonu D-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-315/21 KC-zp.272-315/21

Dostawa 5 szt. Regulatorów przepływu gazów z zasilaczem, z oprogramowaniem dla instalacji metanizacji - KC-zp.272-278/21 KC-zp.272-278/21

Remont wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pokojach biurowych 1 piętra pawilonu A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-323/21 KC-zp.272-323/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-312/21 KC-zp.272-312/21

Przebudowa budynku gospodarczego przy ul. Reymonta 37 w Krakowie na cele wózkowni - KC-zp.272-306/21 KC-zp.272-306/21

Przebudowa części pomieszczeń dla potrzeb wydziałów wraz z przebudową północnej klatki schodowej i modernizacją dwóch wind w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-314/21 KC-zp.272-314/21

Przebudowa pomieszczeń Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej WGGiOŚ w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-311/21 KC-zp.272-311/21

Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-299/21 KC-zp.272-299/21

Remont kompleksu laboratoriów dydaktycznych nr: 104, 104a, 104b w pawilonie A-2 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-300/21 KC-zp.272-300/2021

Wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-246/21 KC-zp.272-246/21

Remont pomieszczeń w przewiązce P-A4-C4 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-254/21 KC-zp.272-254/21

Remont korytarzy w poziomie I piętra pawilonów C-1 i C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-247/21 KC-zp.272-247/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-245/21 KC-zp.272-245/21

Remont schodów zewnętrznych wraz z remontem nawierzchni oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami od strony północnej pawilonu D-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-237/21 KC-zp.272-237/21

Przebudowa toalet dla osób niepołnosprawnych w bud. C-3 AGH w Krakowie w ramach POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-221/21 KC-zp.272-221/21

Remont nawierzchni przed pawilonami A-1, A-2 i A-4 na terenie AGH - KC-zp.272-206/21 KC-zp.272-206/21

Remont strefy wolnego dostępu Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp.272-197/21 KC-zp.272-197/21

Modernizacja pomieszczeń Sekcji Dokumentów Publicznych w łączniku P-A0-A1 i pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/21 KC-zp.272-215/21

Remont laboratorium komputerowego 518 i sali wykładowej nr 508 w paw. A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-194/21 KC-zp.272-194/21

Przebudowa sieci cieplej na potrzeby rozbudowy pawilonu S-1 o zachodnie skrzydło na terenie AGH - KC-zp.272-201/21 KC-zp.272-201/21

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-166/21 KC-zp.272-166/21

Remont podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynku Biblioteki Głównej i pawilonie D-8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-186/21 KC-zp.272-186/21

Wykonanie instalacji klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń we wschodnim skrzydle pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/21 KC-zp.272-172/21

Budowa systemu wentylacji mechanicznej na parterze w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-161/21 KC-zp.272-161/21

przebudowa laboratorium Badań Materiłów i Procesów Wytwarzania wraz z remontem laboratorium nr 11Hb i 9 Ha w hali H-B3B4 - KC-zp.272-162/21 KC-zp.272-162/21

budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV relacji stacja nr 4558 - stacja nr 44089 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-130/21 KC-zp.272-130/21

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-137/21 KC-zp.272-137/21

konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów, suwnic, urządzeń dla osób niepełnosprawnych i zurawi zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-115/21 KC-zp.272-115/21

Poprawa sprawności energetycznej (termomodernizacja) wraz z remontem strefy wejściowej budynku D-13 AGH przy ul. Gramatyka 8a w Krakowie - KC-zp.272-141/21 KC-zp.272-141/21

Remont instalacji oświetlenia zewnętrznego Uczelni AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-133/21 KC-zp.272-133/21

remont fasady szklanej zachodniej klatki schodowej w budynku S-2 AGH przy ul. Reymonta 15 w Krakowie - KCzp.272-109/21 KCzp.272-109/21

remont toalet trzeciego piętra w południowej części pawilonu A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-110/21 KC-zp.272-110/21

Przebudowa dachu wraz z remontem kominów w budynku przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-111/21 KC-zp.272-111/21

wykonanie układu zasilania i samoczynnego załączenia rezerwy dla serwerowni wydziałowej pawilonu D-10 AGH w Krakowie - KC-zp.272-56/21 KC-zp.272-56/21

remont mostu nad suchą fosą i schodów od strony wschodniej Pałacu w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-73/21 KC-zp.272-73/21

Remont ośrodka AGH w Łukęcinie woj. zachodniopomorskie - etap II - KC-zp.272-78/21 KC-zp.272-78/21

remont tarasu od strony ulicy Reymonta wraz z odtworzeniem izolacji w budynku S-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-68/21 KC-zp.272-68/21

Remont laboratorium Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska nr 06 i 08 w pawilonie B 4 AGH w Krakowie wraz z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji - KC-zp.272-59/21 KC-zp.272-59/21

remont toalet w południowej części pawilonu A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/21 KC-zp.272-52/21

Przebudowa laboratorium 018 w pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-32/21 KC-zp.275-32/21

Przebudowa drogi pożarowej oraz remont parkingu przy pawilonie D-10 - KC-zp.272-21/21 KC-zp.272-21/21

rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory głosowe - KC-zp.272-744/20 KC-zp.272-744/20

Usługa malowania wszystkich pomieszczeń oraz wymianę opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-734/20 KC-zp.272-734/20

modernizacja instalacji elektrycznych w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 - WM-zp.2/20 WM-zp.2/20

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z remontem laboratorium nr 3Ha w hali H-B3B4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/20 KC-zp.272-737/20

remont instalacji elektrycznych w budynku Klubu Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - część 3 - KC-zp.272-733/20 KC-zp.272-733/20

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-671/20 KC-zp.272-671/20

remont instalacji wentylacji w budynkach domów studenckich DS16 Itaka i DS17 Arkadia przy ulicy Tokarskiego w Krakowie - etap 1 - KC-zp.272-596/20 KC-zp272-596/20

adaptacja pomieszczeń Open Space na 2 piętrze budynku C-5.1 dla potrzeb Centrum Energetyki - KC-zp.272-620/20 KC-zp.272-620/20

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasteczka Studenckiego AGH KC-zp.272-401/20 KC-zp.272-401/20

Przebudowa pomieszczenia technicznego 06 na pomieszczenie przyszłej rozdzielni elektrycznej nN wraz z budowa części WLZ oraz rozdzielnic kondygnacyjnych w budynku B-5 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-566/20 KC-zp.272-566/20

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych w kompleksie pawilonów D, DGŚ, M, MK, MŁ, RE oraz w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH - KC-zp.272-577/20 KC-zp.272-577/20

wydzielenie odpływów sieciowych z rozdzielni głównej niskiego napięcia (RG-nN) stacji nr 44089 w pawilonie U-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-562/20 KC-zp.272-562/20

przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-11 Bonus przy ul. Budryka 5 w Krakowie - KC-zp.272-431/20 KC-zp.272-431/20

Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-549/20 KC-zp.272-549/20

przebudowa Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-519/20 KC-zp.272-519/20

Remont pionów instalacji wod.-kan. i hydrantowej wraz z remontem korytarzy pawilonu D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-522/20 KC-zp.272-522/20

dostosowanie Klubu Gwarek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez: 1. Przebudowę dojścia do sali w Klubie Gwarek przy ul. Reymonta 17 w Krakowie; 2. Przebudowę toalet w Klubie Gwarek przy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-502/20 KC-zp.272-502/20

awaryjny remont dachu budynku wraz z remontem przewodów kominowych przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-523/20 KC-zp.272-523/20

remont pokrycia dachu wraz z montażem świetlików i klap dymowych na łączniku P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-520/20 KC-zp.272-520/20

rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru w paw. D-17 o dodatkowe sygnalizatory optyczno-akustyczne - KC-zp.272-487/20 KC-zp.272-487/20

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-457/20 KC-zp.272-457/20

modernizacja systemu SAP w pawilonie A-4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-388/20 KC-zp.272-388/20

remont sali wykładowej nr 320 paw. B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-427/20 KC-zp.272-427/20

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-397/20 KC-zp.272-397/20

wykonanie instalacji elektrycznej dla podłączenia UPS w UCI AGH w pawilonie C1 - KC-zp.272-387/20 KC-zp.272-387/20

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczenia -1.10 oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej w pawilonie B-8 pod montaż UPS - KC-zp.272-386/20 KC-zp.272-386/20

Budowa budynku C-7 AGH w Krakowie. KC-zp.272-358/20 KC-zp.272-358/20

Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 9 Omega (DS-9) przy ul Budryka 9 w Krakowie KC-zp.272-343/20 KC-zp.272-343/20

malowanie wszystkich pomieszczeń oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku domu studenckiego DS-6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-315/20 KC-zp.272-315/20

Remont instalacji elektrycznych w budynkach wspólnotowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność AGH - KC-zp.272-337/20 KC-zp.272-337/20

Remont laboratorium komputerowego nr 206 w pawilonie D-14 WZ, na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-322/20 KC-zp.272-322/20

remont instalacji oświetleniowej Domu Studenckiego DS-14 - Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowi - KC-zp.272-306/20 KC-zp.272-306/20

wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach na I piętrze w budynku D-11- KC-zp.272-308/20 KC-zp.272-308/20

wymiana windy w budynku mieszkalnym w Krakowie przy ulicy Skarbińskiego 2 - WM-zp.1/20 WM-zp.1/20

remont kapitalny wymiennikowni ciepła w Domu Studenckim DS-17 Arkadia przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-268/20 KC-zp.272-268/20

remont korytarzy pawilonu D-14 - etap III - KC-zp.272-284/20 KC-zp.272-284/20

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-307/20 KC-zp272-307/20

wykonanie remontu instalacji wentylacji w Domu Studenckim DS-1 przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-270/20 KC-zp.272-270/20

Wykonywanie drobnych prac budowlanych w obiektach MS AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej. KC-zp.272-272/20 KC-zp.272-272/20

Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20 KCzp.272-255/20

utwardzenie terenu MS AGH przy ulicy Rostafińskiego 37 w Krakowie - KC-zp.272-254/20 KC-zp.272-254/20

Przebudowa i podział mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż., w ramach zadania pn.: Przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. Gramatyka 7 wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na cele mieszkaniowe - KC-zp.272-262/20 KC-zp.272-262/20

Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-258/20 KC-zp.272-258/20

Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-251/20 KC-zp.272-251/20

remont instalacji c.o. w pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych hali H-B1B2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-242/20 KC-zp.272-242/20

remont sali 327 w budynku P-A4C4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-229/20 KC-zp.272-229/20

Remont izolacji piwnic od strony północnej pawilonu S-2 na ternie AGH wraz z remontem rur spustowych - KC-zp.272-223/20 KC-zp.272-223/20

Przebudowa sieci wodociągowych i ciepłowniczych będących w kolizji z budową wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie - KC-zp.272-239/20 KC-zp.272-239/20

wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-225/20 KC-zp.272-225/20

wykonanie wewnętrznej izolacji przeciwwodnej ścian od strony południowej pawilonów B-1, B-2 oraz łączników P-B1-B2, P-B2-B3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-208/20 KC-zp.272-208/20

Remont strefy wejścia holu głównego i korytarzy pawilonu D-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-209/20 KC-zp.272-209/20

Wymiana stolarki okiennej w południowej części hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/20 KC-zp.272-210/20

wykonywanie bieżących napraw kanalizacji zewnętrznej w części instalacyjnej i drogowej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/20 KC-zp.272-189/20

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-188/20 KC-zp.272-188/20

Remont sali wykładowej nr 203 w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-169/20 KC-zp.272-169/20

Przebudowa północnej części budynku w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz przebudowa części pomieszczeń, dachu oraz terenu dla potrzeb wydziałów w bud. D-8 AGH w Krakowie- KC-zp.272-177/20 KC-zp.272-177/20

Remont laboratorium wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej - Laboratorium Energetyki Jądrowej nr 015 w budynku C-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-158/20 KC-zp.272-158/20

Przebudowa klatki schodowej nr 2 w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-140/20 KC-zp.272-140/20

Wykonywanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych dachów w obiektach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-134/20 KC-zp.272-134/20

Modernizacja rozdzielni zasilania i sterowania urządzeń uzdatniania wody oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego w Basenie AGH w Krakowie - Etap I - KC-zp.272-90/20 KC-zp.272-90/20

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii MIĘKINIA” Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-1/20 KC-zp.272-1/20

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-778/19 KC-zp.272-778/19

Modernizacja windy w pawilonie D-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-801/19 KC-zp.272-801/19

Przebudowa i remont kapitalny Domu Studenckiego DS-13 Straszny Dwór przy ul. Budryka 1 w Krakowie - KC-zp.272-755/19 KC-zp.272-755/19

Przekształcenie i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych WGGiOŚ AGH do realizacji nowych zadań w ramach projektu Restrukturyzacja Centrum Miękinia - KC-zp.272-697/19 KC-zp.272-697/19

Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19 KC-zp.272-651/19

Modernizacja sieci teletechniczno-komputerowej w bud. B-5 - KC-zp.272-604/19 KC-zp.272-604/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II- KC-zp.272-607/19 KC-zp.272-607/19

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-572/19 KC-zp.272-572/19

Remont wybranych pomieszczeń w hali H-D8 dla potrzeb Katedry AŚKiGG Wydziału GGiOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-558/19 KC-zp.272-558/19

Budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/19 KC-zp.272-553/19

Modernizacja rozdzielni głównej w budynku hali H-A2 - sektor 4 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-549/19 KC-zp.272-549/19

Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych w pawilonach na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-518/19 KC-zp.272-518/19

Remont laboratoriów nr 01, 131 i 345 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-481/19 KC-zp.272-481/19

Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej w paw. A-2; Częśc II: Remont laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 - KC-zp.272-482/19 KC-zp.272-482/19

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19 KC-zp.272-480/19

Przebudowa zasilania elektrycznego Pawilonu D-13 AGH w Krakowie ul. Gramatyka 8a - KC-zp.272-471/19 KC-zp.272-471/19

Przebudowa oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji w sali wykładowej nr 31 w pawilonie A-0 AGH w Krakowie-KC-zp.272-408/19 KC-zp.272-408/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-455/19 KC-zp.272-455/19

Remont stolarki okiennej połaciowej w ramach zadania remont dachu hali H-A1, H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-462/19 KC-zp.272-462/19

remont korytarza paw. A-2 w poziomie parteru na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-458/19 KC-zp.272-458/19

remont instalacji oświetleniowej w I Domu Studenckim Alfa przy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-zp.272-450/19 KC-zp.272-450/19

Remont korytarza i pokoi IV piętra wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a w pawilonie A-4 AGH w Krakowie. Część I: Remont korytarza IV piętra pawilonu A-4 wraz z remontem laboratoriów nr: 413 i 424a; Część II: Remont pokoi IV piętra pawilonu A-4 - KC-zp.272-438/19 KC-zp.272-438/19

Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-428/19 KC-zp.272-428/19

remont instalacji oświetleniowej w DS nr 1 Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-418/19 KC-zp.272-418/19

malowanie wszystkich pomieszczeń i korytarzy wraz z remontem instalacji oświetleniowej w DS nr 8 Stokrotka przy ul. Rostafińskiego 2 w Krakowie - KC-zp.272-406/19 KC-zp.272-406/19

Remont instalacji oświetleniowej w Domu Studenckim nr 3 Akropol (DS-3) przy ul. Tokarskiego 1 w Krakowie - KC-zp.272-425/19 KC-zp.272-425/19

Remont kabin prysznicowych i brodzików w Domu Studenckim nr 17 Arkadia (DS-17) przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-417/19 KC-zp.272-417/19

wykonanie remontu pracowni przemian fazowych nr 6,7,8 w pawilonie A-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-409/19 KC-zp.272-409/19

malowanie wszystkich pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej w budynku Domu Studenckiego (DS-7) Zaścianek przy ul. Rostafińskiego 4 w Krakowie - KC-zp.272-411/19 KC-zp.272-411/19

Remont pomieszczeń w pawilonie D-5 wraz z infrastrukturą - I etap w ramach zadania pn.: Remont pomieszczeń parteru wraz z remontem strefy wejścia do pawilonu D-5 - KC-zp.272-407/19 KC-zp.272-407/19

Wykonywanie drobnych prac elektrycznych w obiektach i na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie wynikających z zaistniałych awarii oraz konieczności utrzymania obiektów i infrastruktury w pełnej sprawności technicznej KC-zp.272-394/19 KC-zp.272-394/19

Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19 KC-zp272-400/19

Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian łączników pawilonów P-B3-B4 od strony południowej - Etap II - KC-zp.272-396/19 KC-zp272-396/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-395/19 KC-zp.272-395/19

Remont kapitalny wymiennikowni ciepła wraz z montażem zaworów regulacyjnych c.w.u. w Domu Studenckim nr 1 (DS-1)- Olimp przy ul. Rostafińskiego 9 w Krakowie - KC-zp.272-391/19 KC-zp.272-391/19

Remont pomieszczeń dla potrzeb Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką oraz Centrum Transferu Technologii w H-A2 na terenie AGH w Krakowie -KC-zp.272-386/19 KC-zp.272-386/19

Dostosowanie do przepisów ppoż. (w zakresie budowlanym) klatki schodowej nr 4 w paw. C-2 na terenie AGH w Krakowie - KC.zp.272-378/19 KC.zp.272-378/19

przebudowę południowej części bud. D-8 w zakresie budowy instalacji wentylacji oraz dostosowania korytarza do aktualnych przepisów ppoż. oraz podniesienie izolacyjności ogniowej pokrycia dachu i elewacji w budynku przylegającym hali H-D8 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-383/19 KC-zp.272-383/19

Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie - KC-zp.272-367/19 KC-zp.272-367/19

Przebudowa pomieszczeń oraz budowa linii zasilającej dla potrzeb głównej rozdzielni elektrycznej w pawilonie B-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-363/19 KC-zp272-363/19

Termomodernizacja przewiązki P-A4-C4-etap IV: modernizacja stolarki sali amfiteatralnej nr 327 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-364/19 KC-zp.272-364/19

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-339/19 KC-zp.272-339/19

przebudowa stacji transformatorowej nr 4079 w bud. H-B6 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-346/19 KC-zp.272-346/19

Remont korytarzy pawilonu D-14 - I etap -KC.zp.272-320/19 KC-zp.272-320/19

Budowa linii kablowej między RS AGH nr 2 z GPZ Kampus Tauron - KC-zp.272-328/19 KC-zp.272-328/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-333/19 KC-zp.272-333/19

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-319/19 KC-zp.272-319/19

Przebudowa głównej klatki schodowej w paw. B-5 - KC-zp.272-304/19 KC-zp.272-304/19

Remont laboratorium procesów wielkopiecowych nr 05 w pawilonie B-5 - KC-zp.272-303/19 KC-zp.272-303/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-309/19 KC-zp.272-309/19

malowanie korytarzy pawilonu B-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-291/19 KC-zp.272-291/19

Wykonanie bieżących robót budowlanych i instalacyjnych na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-284/19 KC-zp.272-284/19

Remont instalacji wodnej w poziomie piwnic pawilonu A-1 - KC-zp.272-265/19 KC-zp.272-265/19

Remont poziomów kanalizacji w poziomie piwnic części północnej pawilonu D-10 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-266/19 KC-zp.272-266/19

Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19 KC-zp.272-210/19

remont i utwardzanie dróg, chodników i parkingu w rejonie budynku ACK Cyfronet na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-234/19 KC-zp.272-234/19

Remont sanitariatów w pawilonie B-5 wraz z budową szachtu kablowego dla WLZ-tów w pawilonie B-5 AGH w Krakowie - KC-zp.272-244/19 KC-zp.272-244/19

Remont sali wykładowej nr 3 wraz z remontem stolarki okiennej w przewiązce pawilonów P A3 A4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-222/19 KC-zp.272-222/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-225/19 KC-zp.272-225/19

Przeprowadzenie analizy dorobku naukowego AGH w kontekście międzynarodowym, mającej na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów badawczych dla uczelni KC-zp.272-228/19

Przebudowa pomieszczeń nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia dla tych pomieszczeń w bud. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-212/19 KC-zp.272-212/19

wykonanie prac malarskich w laboratoriach budynku D-17 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/19 KC-zp.272-215/19

Remont dachu hali H-A1A2 na terenie AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-152/19 KC.zp.272-152/19

Remont świetlików dachowych pawilonu A-4 AGH w Krakowie - KC-zp.272-131/19 KC-zp.272-131/19

Przebudowa toalet w budynku D-8 AGH w Krakowie -KC-zp.272-138/19 KC-zp.272-138/19

Remont lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie - KC-zp.272-139/19 KC-zp.272-139/19

Przebudowa pomieszczeń nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia wraz z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia dla tych pomieszczeń w bud. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-132/19 KC-zp.272-132/19

Dokończenie budowy części WLZ oraz rozdzielni kondygnacyjnych w bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-119/19 KC-zp.272-119/19

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skarbińskiego 2 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: ciepłej wody, centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/19 WM-zp.1/19

Przebudowa pomieszczeń nr 406 i 406a w pawilonie C-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-112/19 KC-zp.272-112/19

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-113/19 KC-zp.272-113/19

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej KC-zp.272-79/19

Wykonanie remontu łazienek po robotach instalacyjnych w mieszkaniach będących własnością AGH w budynku przy. ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie. KC-zp. 272-25/19 KC-zp.272-25/19

Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-654/18 KC-zp.272-654/18

Przebudowa Oficyny Zegarowej na potrzeby kotłowni gazowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej - KC-zp.272-623/18 KC-zp.272-623/18

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-602/18 KC-zp.272-602/18

Przebudowa sali wykładowej 501 wraz z dostosowaniem paw. C-3 do aktualnych przepisów ppoż. na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-593/18 KC-zp.272-593/18

Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Cyberbezpieczeństwa w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-548/18 KC-zp.272-548/18

Dokończenie wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w paw. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-513/18 KC-zp.272-513/18

Dostawy (2108)

Temat Sygnatura
dostawa zautomatyzowanego układu do otrzymywania szkieł o wysokiej jednorodności optycznej dla WIMiC - KC-zp.272-545/23 KC-zp.272-545/23

Dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: wycinarka laserowa - KC-zp.272-563/23 KC-zp.272-563/23

zakup i dostawa systemów bezprzewodowych z mikrofonami nagłownymi oraz mikrofonów - KC-zp.272-538/23 KC-zp.272-538/23

Dostawa bezzałogowego systemu latajacego (BSL) do monitoringu roślinności na potrzeby WGGiŚ KC-zp.272-528/23

dostawa i montaż systemu regałów do Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini - KC-zp.272-516/23 KC-zp.272-516/23

dostawa gazów technicznych oraz mieszanin gazowych z certyfikatami i bez certyfikatów dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-511/23 KC-zp.272-511/23

Dostawa i zainstalowanie 1 szt. serwera typu rack na potrzeby Basenu AGH KC-zp.272-514/23

zakup i dostawa odtwarzacza dźwięku przestrzennego dla COP AGH - KC-zp.272-480/23 KC-zp.272-480/23

dostawa stanowiska do identyfikacji wizulanej i druku 3D dla WO AGH- KC-zp.272-544/23 KC-zp.272-544/23

Dostawa przetworników cyfrowo-analogowych - KC-zp.272-534/23 KC-zp.272-534/23

Dostawa Zintegrowanego modułu do analizy składu pierwiastkowego w technologii LIBS lub równoważnej z oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-540/23 KC-zp.272-540/23

Dostawa urządzenia do śledzenia ścieżki wzrokowej (eyetrackera) wraz z oprogramowaniem i szkoleniem - KC-zp.272-510/23 KC-zp.272-510/23

dostawa 22 trzyletnich licencji oprogramowania specjalistycznego Adobe Creative Cloud for figher eductation shared device (urządzenia współdzielone) lub równoważnego - KC-zp.272-508/23 KC-zp.272-508/23

dostawa wolumetrycznej aparatury badawczej do badań sorpcyjnych pracującej w warunkach izobarycznych i izotermicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-501/23 KC-zp.272-501/23

Dostawa 2 szt. laptopów, monitora, elektronicznego notatnika e-ink oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby WGGiOŚ KC-zp.272-473/23

Dostawa dwóch zintegrowanych stacji monitoringu akustycznego z modemem 4G wraz z pakietami opcji firmware, oprogramowaniem, wzorcowaniem mierników, kalibratorem, wzorcowaniem kalibratora i dwoma laptopami zintegrowanymi ze stacjami wraz z oprogramowaniem KC-zp.272-482/23

dostawa 1 sztuki przepływomierza elektromagnetycznego do pomiarów przepływu cieczy dla WGGiOŚ - KC-zp.272-503/23 KC-zp.272-503/23

dostawa pompy z silnikiem 3kW wraz z przetwornikiem różnicy ciśnień i przetwornicą dla WGGiOŚ - KC-zp.272-498/23 Kc-zp.272-498/23

dostawa materiałów konferencyjnych na konferencję POL-VIET 2023 - KC-zp.272-484/233 KC-zp.272-484/23

Dostawa części komputerowych - KC-zp. 272-467/23 KC-zp. 272-467/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-499/23

dostawa zestawu 3 fantomów odwzorowujących właściwości lepko-sprężyste wątroby - KC-zp.272-470/23 KC-zp.272-470/23

dostawa, instalacji i uruchomienie liofilizatora dla WEiP- KC-zp.272-474/23 KC-zp.272-474/23

dostawa akcesoriów do drukarki 3D i materiałów do drukarki 3D dla WIMIiR - KC-zp.272-475/23 Kc-zp.272-475/23

dostawa urządzeń do systemu nagłośnienia Auli Głównej w pawilonie A-0 AGH - KC-zp.272-476/23 KC-zp.272-476/23

Dostawa foteli ergonomicznych dla pracowników AGH - KC-zp.272-380/23 KC-zp.272-380/23

dostawa subwoofera aktywnego i głośników stereo pasywnych dla WIEiT - KC-zp.272-466/23 KC-zp.272-466/23

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-420/23 KC-zp.272-420/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: stanowisko spawalnicze - KC-zp.272-456/23 KC-zp.272-456/23

Dostawa urządzeń sieci Wi-Fi - KC-zp. 272-450/23 KC-zp. 272-450/23

Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-463/23 KC-zp.272-463/23

zakup i dostawa zestawu laboratoryjnego dla testowania sieci 5G opartej na OpenAirInterface- KC-zp.272-452/23 KC-zp.272-452/23

dostawa 2 sztuk telewizorów i 5 sztuk monitorów komputerowych dla WIEiT - KC-zp.272-449/23 KC-zp.272-449/23

dostawa 5 (+10 jako opcja) komputerów PC (stacjonarne stacje przetwarzania danych) - KC-zp.272-446/23 KC-zp.272-446/23

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do druku 3D w technologii FDM dla CSS - KC-zp.272-390/23 KC-zp.272-390/23

Dostawa projektorów multimedialnych dla AGH w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 - KC-zp.272-410/23 KC-zp.272-410/23

dostawa skanera laserowego panaromicznego dla WGGiIŚ- KC-zp.272-407/23 KC-zp.272-407/23

Dostawa elektrometru z adapterem interfejsu dla WIMiP - KC-zp.272-414/23 KC-zp.272-414/23

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla słuchaczy Studiów Podyplomowych: "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy", "Górnictwo Podziemne" - Kc-zp.272-409/23 Kc-zp.272-409/23

dostawa i montaż systemu regałów do Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini - KC-zp.272-454/23 KC-zp.272-454/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-448/23

Dostawa licencji aktywacyjnych (kontynuacja subskrypcji pakietu bezpieczeństwa) FortiGuard dla dwóch urządzeń FortiGate 500E na okres 12 miesięcy na potrzeby CRI AGH KC-zp.272-418/23

System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-361/23 KC-zp.272-361/23

Dostawa 1 szt.laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-425/23 KC-zp.272-425/23

Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego dla WIMiC - KC-zp. 272-417/23 KC-zp. 272-417/23

Dostawa urządzeń drukujących wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Jednostek AGH KC-zp.272-399/23

rozbudowa spektorfluorymetru FS5 (Edinburgh Instruments) o: kriostat helowy i system pomiarów czasów życia fluorescencji metodą TCSPC - KC-zp.272-439/23 KC-zp.272-439/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: tokarka i frezarka CNC - KC-zp.272-432/23 KC-zp.272-432/23

Dostawa 10 szt. switchy sieciowych na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-408/23

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1, do druku 3D z tworzyw sztucznych, z modułem lasera i obróbki CNC dla WMN - KC-zp.272-429/23 KC-zp.272-429/23

dostawa wraz z montażem i podłączeniem projektora multimedialnego laserowego w sali nr 327 paw. A-4. Przegląd systemu AV sali wykładowej nr 3 paw. A-4 wraz z jego modernizacją - KC-zp.272-431/23 KC-zp.272-431/23

Dostawa laptopów/tabletów dla AGH AGH - KC-zp.272-393/23 KC-zp.272-393/23

Dostawa homogenizatora ultradźwiekowego / sonifikatora z wyposażeniem na potrzeby WIMiC KC-zp.272-436/23

dostawa 3 szt. manometrów cyfrowych wraz z filtrem separującym hydraulicznym do przenośnej pompki kalibracyjnej dla WWNiG- KC-zp.272-424/23 KC-zp.272-424/23

Wykonanie, dostawa oraz montaż tabliczek wypukłych z numerami pokoi oraz opisami pomieszczeń w budynkach domów studenckich DS9, DS16, DS17 i DS19 na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - w ramach POWR.03.05.00-00-A076 - Kc-zp.272-376/23 Kc-zp.272-376/23

zakup i dostawa drukarki 3D w technologii DLP/SLA o dużym polu roboczym - KC-zp.272-368/23 KC-zp.272-368/23

Dostawa nanowoltomierza fazoczułego z wyświetlaczem cyfrowym i modułami DSP - Kc-zp.272-392/23 Kc-zp.272-392/23

Dostawa lampy rentgenowskiej do dyfraktometru Empyrean Malvern Panalytical - Kc-zp.272-416/23 Kc-zp.272-416/23

Zakup i dostawa 10 komputerów mobilnych dla WIEiT - Kc-zp.272-403/23 Kc-zp.272-403/23

Zakup i dostawa 25 komputerów mobilnych dla WIEiT - Kc-zp.272-404/23 Kc-zp.272-404/23

Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych (typ A - 10 sztuk; typ B - 4 sztuki, typ C - 6 sztuk; typ D - 6 sztuk; typ E - 6 sztuk; typ F - 2 sztuki; typ G - 6 sztuk; typ H - 4 sztuki; typ I - 4 sztuki) - KC-zp. 272-386/23 KC-zp. 272-386/23

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem drukarki 3D do druku metodą Direct Ink Writing dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-362/23 KC-zp. 272-362/23

dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych (radia programowalnego) - 4 sztuki - KC-zp.272-396/23 KC-zp.272-396/23

Zakup wraz z dostawą 1 sztuki manualnej polerko-szlifierki dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-323/23 Kc-zp.272-323/23

Dostawa 2 laptopów do WFiIS - KC-zp.272-373/23 KC-zp.272-373/23

Dostawa urządzeń sieciowych 5G - KC-zp.272-397/23 KC-zp.272-397/23

Dostawa suszarki próżniowej z pompą próżniową na potrzeby WIMiR KC-zp.272-383/23

Dostawa zestawu pomiarowego służącego do monitoringu parametrów konfiguracyjnych oraz wskaźników jakościowych i wydajnościowych sieci radiowych standardów 5G oraz WiFi - KC-zp.272-395/23 KC-zp.272-395/23

dostawa serwerów obliczeniowych - KC-zp.272-382/23 KC-zp.272-382/23

dostawa wyposażenia meblowego i krzeseł do pokoi pracowniczych dla WEAIIIB - KC-zp.272-384/23 KC-zp.272-384/23

Dostawa analizatorów widma z antenami oraz oprogramowaniem na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT KC-zp.272-398/23

Dostawa modemów 5G mmWave dla WIEiT - KC-zp.272-385/23 KC-zp.272-385/23

Dostawa szybkoobrotowego mieszalnika planetarnego dla WIMiC - KC-zp. 272-372/23 KC-zp. 272-372/23

Dostawa energii elektrycznej na 2024 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - KC-zp.272-394/23 KC-zp.272-394/23

zakup i dostawa 2 sztuk drukarek 3D dla Centrum Spraw Studenckich AGH - KC-zp.272-339/23 KC-zp.272-339/23

Dostawa zestawu lotniczego skanera laserowego z modułem nawiagacji GNSS i inercyjnej, do stosowania na bezzałogowych statkach latających wraz z akcesoriami i oprogramowaniem - Kc-zp.272--344/23 Kc-zp.272-344/23

dostawa robota mobilnego z możliwością zdalnego sterowania dla WIEiT - Kc-zp.272-381/23 KC-zp.272-381/23

Dostawa kamer wraz z oprzyrządowaniem dla WIEiT - KC-zp.272-333/23 KC-zp.272-333/23

Dostawa urządzeń w ramach rozbudowy klastra wirtualizacyjnego dla CRI AGH - KC-zp.272-355/23 KC-zp.272-355/23

dostawa spektrofotometru z możliwością pomiaru absorbancji z kropli roztworu dla WIMiC - KC-zp.272-369/23 KC-zp.272-369/23

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego z monitorem i zasilaczem UPS na potrzeby WEAIiIB KC-zp.272-359/23

Dostawa kanału w postaci karty elektronicznej, przystosowanego do montażu w istniejącej obudowie multipotencjostatu VMP-3e marki BioLogic Science Instruments na potrzeby WEiP KC-zp.272-371/23

Dostawa licencji oprogramowań dla jednostek AGH KC-zp.272-338/23

Dostawa lasera pikosekundowego do WFiIS - KC-zp.272-340/23 KC-zp.272-340/23

Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-357/23 KC-zp. 272-357/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-377/23

Dostawa komory klimatycznej dla WIMiR - KC-zp.272-360/23 KC-zp.272-360/23

Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego i 1 szt. monitora - KC-zp. 272-351/23 KC-zp. 272-351/23

dostawa analizatora elektrochemicznego dla WEiP - KC-zp.272-358/23 KC-zp.272-358/23

dostawa pieca z ruchomym trzonem do wytopu szkła dla WIMIC - KC-zp.272-370/23 KC-zp.272-370/23

Zakup 5 szt. monitorów dotykowych wraz z montażem - KC-zp.272-315/23 KC-zp.272-315/23

Dostawa 3 szt. serwerów wraz z wyposażeniem dla WIMiR - KC-zp.272-352/23 KC-zp.272-352/23

Dostawa systemu generowania bodźców i pomiarów aktywności mózgu dla rzeczywistości wirtualnej kompatybilne z posiadanym systemem MP160 - KC-zp. 272-334/23 KC-zp. 272-334/23

dostawa serwerów dla Jednostek AGH - KC-zp.272-343/23 KC-zp.272-343/23

dostawa modułu kamery multispektralnej - KC-zp.272-348/23 KC-zp.272-348/23

dostawa analizatora widma z funkcją analizy sygnałów 4G/5G - KC-zp.272-331/23 KC-zp.272-331/23

Dostawa komputera przenośnego na potrzeby WO KC-zp.272-341/23

Dostawa aspiratora gazowego akumulatorowego z możliwością pracy w terenie dla WEiP - KC-zp. 272-346/23 KC-zp. 272-346/23

Dostawa do siedziby Zamawiających wraz z instalacją elementów infrastruktury międzyregionalnej sieci 5G SA na potrzeby realizacji projektu Krajowego laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem - KC-zp.272-319/23 KC-zp.272-319/23

Dostawa materiałów promocyjnych dot. Programu Erasmus + - KC-zp. 272-328/23 KC-zp. 272-328/23

zakup i dostawa elementów do spektrometru mosbauerowskiego- KC-zp.272-326/23 KC-zp.272-326/23

dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-313/23 KC-zp.272-313/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: stanowisko spawalnicze - KC-zp.272-347/23 KC-zp.272-347/23

zakup i dostawa 3 sztuk kamer głębi (stereowizyjne) wyposażonych dodatkowo w kamerę RGB - KC-zp.272-322/23 KC-zp.272-322/23

dostawa modułu rozszerzeń do robota kroczącego SPOT (Boston Dynamics) - KC-zp.272-325/23 KC-zp.272-325/23

dostawa rolet okiennych 26 szt. oraz żaluzji pionowych 26 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-321/23 KC-zp.272-321/23

Dostawa i montaż aparatury do Laboratorium Wirtualnego ILAB dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-332/23 KC-zp.272-332/23

Zakup specjalistycznych komór ekranujących (tłumiących) sygnały radiowe na potrzeby prowadzenia testów i pomiarów sieci 5G dla WIEiT - KC-zp.272-330/23 KC-zp.272-330/23

Dostawa 1 szt. serwera dla WFiIS - KC-zp.272-311/23 KC-zp.272-311/23

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla rozbudowy prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp. 272-327/23 KC-zp. 272-327/23

zakup i dostawa 6 sztuk skanerów 3D dla WIEiT AGH - KC-zp.272-317/23 KC-zp.272-317/23

kontynuacja rocznej subskrypcji dla ogólnouczelnianej licencji na specjalistyczne oprogramowanie NI Academic Volume License LABVIEW lub równoważne w tym 125 licencji Multisim, LabVIEW 225 Teaching i 25 Research KC-zp.272-320/23

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3D na potrzeby WIMiR KC-zp.272-299/23

dostawa do siedziby Kupującego komputera stacjonarnego - jednostki centralnej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-318/23 KC-zp.272-318/23

na dostawę serwera dwuwęzłowego, składający się z dwóch osobnych jednostek dla Katedry Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-283/23 KC-zp.272-283/23

zakup 2 komputerów stacjonarnych w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-296/23 KC-zp.272-296/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-316/23

Dostawa 2 szt. sond do pomiaru stężenia metanu w powietrzu na potrzeby WFiIS KC-zp.272-304/23

dostawa 3 sztuk laptopów dla WIMiR - KC-zp.272-305/23 KC-zp.272-305/23

dostawa urządzeń sieciowych w ramach rozbudowy infrastruktury sieciowej Uczelni - KC-zp.272-298/23 KC-zp.272-298/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: kompresor - KC-zp.272-324/23 KC-zp.272-324/23

Dostawa mebli do laboratoriów (47 szt. biurek pod komputer, 50 szt. krzeseł ucznowskich0) dla WEAIiIB - KC-zp. 272-301/23 KC-zp. 272-301/23

Dostawa zestawu składającego się z 4 szt. fantomów odwzorowujących właściwości mechaniczne wątroby na potrzeby WIMiR KC-zp.272-309/23

Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni KC-zp.272-268/23

Zestaw elektropneumatycznego kontrolera ciśnienia wodoru w zbiorniku dla WEiP - KC-zp.272-308/23 KC-zp.272-308/23

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego - KC-zp.272-282/23 KC-zp.272-282/23

Dostawa komputerowej stacji przetwarzania danych multimedialnych na potrzeby WZ AGH KC-zp.272-294/23

Dostawa komputera przenośnego- 2 szt. ze stacją dokujacą dla WIEiT - KC-zp.272-284/23 KC-zp.272-284/23

dostawa 4 sztuk przełączników sieciowych KVM - KC-zp.272-295/23 KC-zp.272-295/23

dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej dla WEiP - KC-zp.272-310/23 KC-zp.272-310/23

Wysokociśnieniowy rozbijacz/homogenizator komórek (High Pressure Cell Crusher / Homogenizer) dla WFIiS KC-zp.272-303/23 KC-zp.272-303/23

Dostawa 3 szt. projektorów z uchwytami oraz 3 szt. ekranów elektrycznych na potrzeby WEAIiIB KC-zp.272-302/23

Dostawa serwera plików (dedykowana przestrzeń dyskowa)wyposażony w 8 dysków twardych HDD 10TB- 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-271/23 KC-zp.272-271/23

dostawa czujnika przepływu o zakresie pomiaru 0.1 l/min, czujnika przepływu o zakresie pomiaru 100 l/min. - KC-zp.272-307/23 KC-zp.272-307/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: kompresor - KC-zp.272-279/23 KC-zp.272-279/23

zakup zestawu składającego się z wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego (BSP) z precyzyjnym układem geolokalizacyjnym, z aparaturą sterującą, kamerą, systemem zdalnej identyfikacji (Remote ID), systemem montażu wyposażenia dodatkowego - KC-zp.272-270/23 KC-zp.272-270/23

Dostawa materiałów promocyjnych dot. Programu Erasmus + - KC-zp. 272-247/23 KC-zp. 272-247/23

Dostawa materiałów promocyjnych na konferencję naukową NUTECH 2023 dla WEiP - KC-zp.272-265/23 KC-zp.272-265/23

Dostawa mikroskopu konfokalnego z wyposażeniem dla WIMiC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-230/23 KC-zp.272-230/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: stanowisko spawalnicze - KC-zp.272-277/23 KC-zp.272-277/23

Dostawa stanowiska do badań nad infradźwiękami - KC-zp. 272-288/23 KC-zp. 272-288/23

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wraz z akcesoriami - Kc-zp.272-253/23 Kc-zp.272-253/23

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla rozbudowy prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp. 272-269/23 KC-zp. 272-269/23

Dostawa laptopa (notebooka) - 2 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-237/23 KC-zp.272-237/23

Dostawa rolet z montażem dla WFiIS - KC-zp.272-245/23 KC-zp.272-245/23

dostawa 2 szt. komputera przenośnego dla WGGiIŚ - KC-zp.272-260/23 KC-zp.272-260/23

dostawa i montaż specjalistycznych urządzeń warsztatowych do budynku SCK AGH przy ul. Kawiory 42 w Krakowie: piec do ceramiki - KC-zp.272-278/23 KC-zp.272-278/23

Zakup drukarki 3D na potrzeby realizacji projektu POIR.04.04.00-00-15E5/18 - KC-zp.272-227/23 KC-zp.272-227/23

Dostawa wraz z montażem mebli kreatywnych do Laboratorium Wirtualnego ILAB dla przedsięwzięcia pn. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” dla WGGiOŚ - KC-zp.272-225/23 KC-zp.272-225/23

dostawa laptopa wraz z wyposażeniem dla WGGiIŚ - KC-zp.272-259/23 KC-zp.272-259/23

dostawa oświetlenia na biurka i oświetlenia do mocowania pod szafkami do wyposażenia pokoi w domach studemckich Miasteczka Studenckiego AGH- KC-zp.272-289/23 KC-zp.272-289/23

dostawa łódek ceramicznych dla WIMiC - KC-zp.272-273/23 KC-zp.272-273/23

dostawa reaktora do badań spektroskopowych wraz z modułem plazmowej aktywacji próbek dla WEiP - KC-zp.272-246/23 KC-zp.272-246/23

dostawa laserowego systemu do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-100/23 KC-zp.272-100/23

Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby WGGiOŚ KC-zp.272-251/23

dostawa analizatora mocy - KC-zp.272-243/23 KC-zp.272-243/23

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego -laptopa dla WFiIS - KC-zp.272-264/23 KC-zp.272-264/23

Dostawa laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-211/23

Dostawa 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego - KC-zp.272-207/23 KC-zp.272-207/23

Dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby projektu - KC-zp. 272-224/23 KC-zp. 272-224/23

Dostawa zestawów komputerowych typu TOWER dla wszystkich Jednostek AGH KC-zp.272-219/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-249/23

Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego (stacji roboczej) na potrzeby WEAIiIB KC-zp.272-236/23

Dostawa wykładziny zabezpieczającej do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie dla ST - KC-zp.272-240/23 KC-zp.272-240/23

dostawa notebooka dla Centrum Karier - KC-zp.272-241/23 KC-zp.272-241/23

dostawa komputera stacjonarnego dla WGGiIŚ - KC-zp.272-252/23 KC-zp.272-252/23

dostawa źródła Mossebauerowskiego dla WFiIS - KC-zp.272-186/23 kc-ZP.272-186/23

Precyzyjny stolik goniometryczny do skaningowego mikroskopu elektronowego dla ACMiN KC-zp.272-176/23 KC-zp.272-176/23

Zestaw elektropneumatycznego kontrolera ciśnienia wodoru w zbiorniku dla WEiP - KC-zp.272-213/23 KC-zp.272-213/23

Dostawa elektrolizera membranowego do wytwarzania wodoru dla WEiP - KC-zp.272-195/23 KC-zp.272-195/23

Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu UNIVERSEH Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości - KC-zp. 272-210/23 KC-zp. 272-210/23

sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości do 5150 litrów dla WIMiC - KC-zp.272-206/23 KC-zp.272-206/23

Dostawa energii elektrycznej na III i IV kwartał 2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - KC-zp.272-235/23 KC-zp.272-235/23

Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-209/23 KC-zp.272-209/23

Dostawa projektora multimedialnego dla WFiIS - KC-zp.272-200/23 KC-zp.272-200/23

Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu UNIVERSEH Extended for Ukraine - KC-zp. 272-208/23 KC-zp. 272-208/23

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH - KC-zp.272-203/23 KC-zp.272-203/23

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.06.2023-30.06.2023 dla Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - KC-zp.272-201/23 KC-zp.272-201/23

Dostawa i montaż aparatury do Laboratorium Wirtualnego ILAB dla przedsięwzięcia pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - KC-zp.272-193/23 KC-zp.272-193/23

dostawa komputera stacjonarnego dla WFiIS - KC-zp.272-197/23 KC-zp.272-197/23

Dostawa licencji aktywacyjnych (kontynuacja subskrypcji pakietu bezpieczeństwa) dla dwóch urządzeń FortiGate 600E (s/n: FG6H0ETB19903434, FG6H0ETB19903366) na okres 36 miesięcy na potrzeby CRI AGH KC-zp.272-173/23

dostawa laserowego analizatora cząstek w postaci suchej dla WIMiC - KC-zp.272-192/23 KC-zp.272-192/23

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego wraz z akcesoriami na potrzeby WEAIiIB KC-zp.272-184/23

Dostawa wraz z montażem 2 sztuk dygestoriów w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp.272-174/23 KC-zp.272-174/23

Dostawa wraz z uruchomieniem 1 zestawu mikroskopu stereoskopowego do obserwacji w świetle przychodzącym w polaryzacji i jasnym polu, wraz z kamerą cyfrową i oprogramowaniem - KC-zp. 272-196/23 KC-zp. 272-196/23

kontynuacja (dostawę) 3 letniej ogólnouczelnianej licencji ESET PROTECT Essential ON-PREM lub równoważny dla 6500 użytkowników dla CRI - KC-zp.272-183/23 KC-zp.272-183/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-194/23

Dostawa laboratoryjnej pompy perystaltycznej dla WEiP - Kc-zp.272-160/23 Kc-zp.272-160/23

przedłużenie wsparcia producenta posiadanych licencji dla sprzętu oraz oprogramowania firmy Dell - KC-zp.272-156/23 KC-zp.272-156/23

Dostawa analizatora spektrometru fluorescencyjno-rentgenowskiego (XRF) na potrzeby WILiGZ KC-zp.272-179/23

dostawa zestawu składającego się z szybkiej kamery z dwoma wymiennymi obiektywami wraz ze źródłem światła (2 szt.) oraz niezbędnymi statywami i akcesoriami - KC-zp.272-188/23 KC-zp.272-188/23

Dostawa laptopa dla WFiIS - KC-zp.272-175/23 KC-zp.272-175/23

zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-181/23 KC-zp. 272-181/23

Dostawa urządzeń AGD dla Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-187/23

Dostawa i montaż wyposażenia warsztatowego do budynku SCK AGH w Krakowie - KC-zp. 272-163/23 KC-zp. 272-163/23

dostawa dysków SSD, adapterów SATA, switchy i przełączników KVM - KC-zp.272-170/23 KC-zp.272-170/23

Dostawa 1 szt. laptopa dla Centrum Rozwiązań Informatycznych - KC-zp.272-142/23 KC-zp.272-142/23

zakup 4 szt. komputerów desktop w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-166/23 KC-zp.272-166/23

Dostawa wyświetlaczy do symulacji hologramu - KC-zp.272-169/23 KC-zp.272-169/23

Dostawa i montaż urządzeń do treningu narciarskiego w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp. 272-162/23 KC-zp. 272-162/23

dostawa urządzenia sterującego do demonstratora technologii badań nieniszczących metodą termografii laserowej - KC-zp.272-153/23 KC-zp.272-153/23

dostawa serwera rack - KC-zp.272-165/23 KC-zp.272-165/23

Wysokociśnieniowy rozbijacz/homogenizator komórek (High Pressure Cell Crusher / Homogenizer) dla WFIiS KC-zp.272-136/23 KC-zp.272-136/23

dostawa zestawu wyświetlaczy multimedialnych KC-zp.272-164/23 KC-zp.272-164/23

dostawa systemu woltamperometrycznego do oznaczeń metali ciężkich i substancji ulegających reakcji red-ox dla WGGiOŚ - KC-zp.272-140/23 KC-zp.272-140/23

Zakup pieca Mossbauerowskiego - KC-zp.272-155/23 KC-zp.272-155/23

Dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej na potrzeby WEiP KC-zp.272-102/23

Dostawa 10 szt. zestawów urządzeń do transmisji i do odbioru danych cyfrowych na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT KC-zp.272-122/23

Wynajem wysokotemperaturowego pieca rurowego na okres 22 miesięcy dla WIMiC - KC-zp.272-161/23 KC-zp.272-161/23

Dostawa i wdrożenie licencji w formie subskrypcji obejmujących oprogramowanie udostępniane w chmurze obliczeniowej dla platformy komunikacyjnej (ChatBot), umożliwiającej bezpośredni kontakt z interesariuszami wybranych jednostek AGH współfinansowane z projektu ZPR AGH II POWR.03.05.00-00-z309/18 - KC-zp. 272-135/23 KC-zp. 272-135/23

Dostawa materiałów promocyjnych dla WEiP AGH - KC-zp.272-138/23 KC-zp.272-138/23

Dostawa zestawu komputerowego do modelowania z użyciem automatu komórkowegonarnego dla WO- KC-zp.272-111/23 KC-zp.272-111/23

zakup 2 komputerów stacjonarnych w zestawie z zasilaczem - KC-zp.272-115/23 KC-zp.272-115/23

Dostawa Systemu ERP dla Data-centrycznej Struktury Informatycznego (DSI) na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie polegający na dostawie licencji w formie subskrypcji obejmujących oprogramowanie udostępniane przez okres 5 lat w chmurze (Platform-as-a-Service - PaaS) wraz z wymaganą infrastrukturą oraz usługami (roczne licencje przez okres 5 lat) współfinansowana z projektu Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZRP AGH II POWR.03.05.00-00-z309/18 - KC-zp.272-152/23 KC-zp.272-152/23

Dostawa laboratoryjnej pompy membranowej dla WEiP - KC-zp.272-141/23 KC-zp.272-141/23

Dostawa kołder, poduszek, bielizny pościelowej, materacy, pokrowców na materace i koców do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-125/23 KC-zp.272-125/23

dostawa dejonizatora w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp. 272-110/23 KC-zp. 272-110/23

dostawa wraz z montażem i podłączeniem dygestorium i mebli dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18 - 00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-118/23 KC-zp.272-118/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-137/23

dostawa robota mobilnego z możliwością zdalnego sterowania - KC-zp.272-60/23 KC-zp.272-60/23

Dostawa wyposażenia stref wolnych ciężarów do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-146/23 KC-zp.272-146/23

Najem sześciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem (w tym 3 urządzenia wg specyfikacji nr 1, jedno urządzenia wg specyfikacji nr 2, jedno urządzenie wg specyfikacji nr 3 oraz jedno urządzenie wg specyfikacji nr 4) dla Studium Języków Obcych AGH KC-zp.272-116/23

Dostawa pompy próżniowej rotacyjnej dla WFiIS - KC-zp.727-121/23 KC-zp.727-121/23

dostawa wielofunkcyjnego robota do prasy hydraulicznej 500T - KC-zp.272-129/23 KC-zp.272-129/23

Dostawa 4 szt. stereoskopowych kamer głębi - KC-zp. 272-123/23 KC-zp. 272-123/23

Dostawa 2 szt. zestawów do prezentacji złożonych bodźców w wirtualnej rzeczywistości - KC-zp. 272-120/23 KC-zp. 272-120/23

Dostawa autoklawu do pracy z materiałem biologicznym, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-91/23 Kc-zp.272-91/23

Dostawa 14 sztuk zestawów z mikrokontrolerem, obudową i zasilaczem dla WIEiT KC-zp.272-117/23 KC-zp.272-117/23

Dostawa zestawu do innowacyjnych metod nauczania w naukach o Ziemi i środowisku - spektrometru UV-VIS-NIR dla WGGiOŚ - KC-zp.727-89/23 KC-zp.727-89/23

Dostawa 1 szt. pehametru stacjonarnego dla WWNiG - KC-zp.272-106/23 KC-zp.272-106/23

dostawa 3 szt. wagi przenośnej i dostawa 2 szt. mieszadeł mechanicznych dla WWNiG - KC-zp.272-108/23 KC-zp.272-108/23

dostawa 5 sztuk urządzeń do transmisji danych LoRa i 5 sztuk kamer do komputera jednopłytkowego dla WIEiT - KC-zp.272-75/23 KC-zp.272-75/23

Zakup 4 zestawów komputerów stacjonarnych programistycznych z modułem obliczeniowym, obudową i zasilaczem - KC-zp.272-86/23 KC-zp.272-86/23

Dostawa analizatora biogazu - KC-zp.272-93/23 KC-zp.272-93/23

Dostawa 5 szt. słuchawek bezprzewodowych - KC-zp. 272-92/23 KC-zp. 272-92/23

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-101/23 KC-zp.272-101/23

dostawa aparatu Los Angeles z elektronicznymi czujnikami do pomiaru wielkości osiadań i przystawką Casagrande do badań geotechnicznych - KC-zp.272-90/23 KC-zp.272-90/23

dostawa teczek okazjonalnych i teczek osobowych na potrzeby AGH - KC-zp.272-2/23 KC-zp.272-2/23

na dostawę 2 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistości rozszerzonej wraz z dodatkami i licencją na aktualizację oprogramowania dla WIEiT - KC-zp.272-20/23 KC-zp.272-20/23

Dostawa 2 sztuk laptopów dla WIMiIP - KC-zp.272-105/23 KC-zp.272-105/23

Dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia do Hali Sportowej AGH przy ul.Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-114/23 KC-zp.272-114/23

dostawa mikroskopu stereoskopowego - KC-zp.272-94/23 KC-zp.272-94/23

Dostawa subwoofera aktywnego - KC-zp. 272-88/23 KC-zp. 272-88/23

dostawa wzmacniacza kina domowego surround dloa WIEiT - KC-zp.272-82/23 KC-zp.272-82/23

Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla potrzeb AGH KC-zp.272-76/23

Zakup 20 zestawów elementów do budowy prototypów urządzeń elektronicznych - KC-zp.272-83/23 KC-zp.272-83/23

Dostawa 10 zestawów zawierających mikrokontroler i elementy elektroniczne - KC-zp.272-84/23 KC-zp.272-84/23

Dostawa wyposażenia stref wolnych ciężarów do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-99/23 KC-zp.272-99/23

Dostawa urządzenia do transmisji danych cyfrowych: wzmacniacza dystrybucyjnego sygnału wzorca czasu i częstotliwości na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT KC-zp.272-77/23

dostawa 10 czujników środowiskowych - KC-zp.272-80/23 KC-zp.272-80/23

dostawa bezzałogowego statku powietrznego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-79/23 KC-zp.272-79/23

dostawa i montaż wyposażenia ciężkiego do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp. 272-95/23 KC-zp. 272-95/23

Sukcesywna dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-64/23 KC-zp. 272-64/23

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do budynku SCK AGH w Krakowie - KC-zp. 272-96/23 KC-zp. 272-96/23

Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziałów/Jednostek AGH - KC-zp.272-50/23 KC-zp.272-50/23

Dostawa kompletu kolumn głośnikowych stereo dla WIEiT - KC-zp.272-78/23 KC-zp.272-78/23

Dostawa kompletu kolumn głośnikowych surround 5 sztuk z podstawkami dla WIEiT - KC-zp.272-81/23 KC-zp.272-81/23

Dostawa i montaż wyposażenia szatniowego do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-87/23 KC-zp.272-87/23

dostawa 4 sztuk komputerów stacjonarnych - stacjonarne stacje przetwarzania danych multimedialnych - KC-zp.272-65/23 KC-zp.272-65/23

Dostawa zestawów komputerowych typu All in One dla wszystkich Jednostek AGH KC-zp.272-63/23

dostawa wzmacniacza elektroakustycznego stereo dla WIEiT - KC-zp.272-85/23 KC-zp.272-85/23

dostawa 2 sztuk przenośnych stacji przetwarzania danych multimedialnych dla WIEiT - KC-zp.272-67/23 KC-zp.272-67/23

Dostawa i montaż sprzętu do siłowni w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp. 272-61/23 KC-zp. 272-61/23

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-74/23

dostawa urządzenia do topienia i odlewania ciśnieniowo-próżniowego w osłonie gazów obojętnych - KC-zp.272-66/23 KC-zp.272-66/23

Dostawa generatora sygnałowego RF wektorowego pracującego w pasmie co najmniej od 8 kHz do 3 GHz dla Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-53/23 KC-zp.272-53/23

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-52/23 KC-zp.272-52/23

Dostawa i montaż wyposażenia boisk sportowych w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-48/23 KC-zp.272-48/23

dostawa suszarek dla WIMiC - KC-zp.272-46/23 KC-zp.272-46/23

dostawa kamery 360 stopni nagrywającej obraz 3D w rozdzielczości minimum 8k - KC-zp.272-45/23 KC-zp.272-45/23

dostawa 10 czujników do śledzenia, pozwalających na przeniesienie części ciała lub obiektów do rzeczywistości wirtualnej - KC-zp.272-41/23 KC-zp.272-41/23

Dostawa obudowy ekranowej, eliminującej wpływ zaburzeń zewnętrznych na pomiary wysokiej częstotliwości dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki dla Instytutu Elektroniki - KC-zp. 272-54/23 KC-zp. 272-54/23

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-47/23 KC-zp.272-47/23

Dostawa aparatury radiometrycznej do celów dydaktycznych dla WFiIS - KC-zp.272-35/23 KC-zp.272-35/23

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-14/23 KC-zp.272-14/23

Dostawa serwera wraz monitorem i UPS-em na potrzeby Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-39/23

dostawa 3 sztuk skanerów 3D w wersji deweloperskiej dla WIEiT - KC-zp.272-42/23 Kc-zp.272-42/23

dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-12/23 KC-zp.272-12/23

na dostawę 3 szt. urządzeń do wyświetlania treści rzeczywistosci rozszerzonej wraz z dodatkami dla WIEiT - KC-zp.272-19/23 KC-zp.272-19/23

dostawa kamery z mikrofonem 360 do telekonferencji dla WIEiT - KC-zp.272-43/23 KC-zp.272-43/23

Przedłużenie wsparcia dla posiadanej licencji oprogramowania VMwara vSphere 7 Enterprise Plus oraz VMware vCenter Server 7 Standard dla systemu USOS lub równoważny - KC-zp. 272-34/23 KC-zp. 272-34/23

Dostawa 4 szt. urządzeń elektronicznych ze wspomaganiem graficznym specjalnie do wykonywania obliczeń ML wraz z akcesoriami na potrzeby IT WEIiT KC-zp.272-22/23

dostawa niskoenergetycznego spektrometru odwrotnej fotoemisji LEIPS wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-3/23 KC-zp.272-3/23

Dostawa systemu do pomiaru i akwizycji danych psychofizjologicznych - KC-zp. 272-18/23 KC-zp. 272-18/23

dostawa mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania - 5 sztuk - KC-zp.272-44/23 KC-zp.272-44/23

Dostawa zestawów z mikrokontrolerem, obudową i zasilaczem dla WIEiT - KC-zp.272-13/23 KC-zp.272-13/23

Dostawa 1 szt.laptopa wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-1/23 KC-zp.272-1/23

Wynajem wysokotemperaturowego pieca rurowego na okres 22 miesięcy dla WIMiC - KC-zp.272-26/23 KC-zp.272-26/23

Dostawa kamer na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT KC-zp.272-17/23

Dostawa 2 szt. tabletów dla WIMiIP - KC-zp.272-9/23 KC-zp.272-9/23

Dostawa zestawu do pomiaru aktywności mózgu za pomocą fNIRS oraz EEG - KC-zp. 272-16/23 KC-zp. 272-16/23

dostawa wielofunkcyjnego robota do prasy hydraulicznej 500T - KC-zp.272-4/23 KC-zp.272-4/23

Dostawa 2 tygli ze stopu Ptlr2 dla WIMiC- KC-zp. 272-11/23 KC-zp. 272-11/23

Dostawa aparatury do pomiaru z wykorzystaniem metody relaksacji i przewodnictwa elektrycznego - KC-zp. 272-10/23 KC-zp. 272-10/23

Dostawa czworonożnego robota kroczącego - KC-zp. 272-769/22 KC-zp. 272-769/22

Wykonanie, dostawa i montaż profesjonalnej zabudowy zimnego korytarza w serwerowni Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21 w Krakowie w bud. D-17 w pom. 1.12 - zwiększającej efektywność chłodzenia - KC-zp.272-728/22 KC-zp.272-728/22

Dostawa analizatora do pomiaru stężenia produktów gazowych CO, CO2 oraz CH4 z wykorzystaniem podczerwieni dla WEiP - KC-zp.272-757/22 KC-zp.272-757/22

dostawa stacji roboczej - ultralekkiego przenośnego komputera o dużej wydajności obliczeniowej i wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej, przystosowany do pracy w trudnych warunkach środowiskowych - 4 sztuki - KC-zp.272-759/22 KC-zp.272-759/22

Dostawa infrastruktury sieciowej na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp.272-725/22 KC-zp.272-725/22

dostawa laptopa dla WIMIIP - KC-zp.272-741/22 KC-zp.272-741/22

dostawa analizatora gazów resztkowych wraz z wyposażeniem do stanowiska do wysokotemperaturowych badań wraz z instalacją i uruchomieniem - KC-zp.272-752/22 KC-zp.272-752/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-763/22

Dostawa urządzeń do transmisji danych cyfrowych na potrzeby Instytutu Telekomunikacji WIEiT KC-zp.272-732/22

na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-729/22 KC-zp.272-729/22

zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-714/22 KC-zp. 272-714/22

Dostawa spektrofotometru UV-Vis ze sferą całkującą dla WIMiC - KC-zp.272-754/22 KC-zp.272-754/22

Dostawa spektrofotometru UV-Vis do pomiarów w mikroobjętościach tzw nanodrop - KC-zp.272-736/22 KC-zp.272-736/22

Dostawa 2 sztuk laptopów dla WIMiIP - KC-zp.272-738/22 KC-zp.272-738/22

Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności 15 sztuk dla WFiIS - KC-zp.272-747/22 KC-zp.272-747/22

Dostawa stanowiska pracy w atmosferze podwójnej w warunkach obciążenia prądowego wraz z oprogramowaniem - KC-zp. 272-724/22 KC-zp. 272-724/22

Zakup 15 sztuk miniaturowych membranowych pompek ssąco-tłoczących do pompowania gazów - KC-zp.272-748/22. KC-zp.272-748/22

dostawa urządzenia do topienia i odlewania ciśnieniowo-próżniowego w osłonie gazów obojętnych - KC-zp.272-730/22 KC-zp.272-730/22

dostawa 1 sztuki laptopa dla Centrum e-Learningu w ramach projektu Doskonałość dydaktyczna uczelni nr POWR.03.04.00-00-P023/21 - KC-zp.272-720/22 KC-zp.272-720/22

na dostawę zestawu do wyznaczenia ładunku właściwego e/m dla WFiIP- KC-zp.272-731/22 KC-zp.272-731/22

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-737/22 KC-zp.272-737/22

Dostawa dwóch notebooków dla Centrum Karier AGH - KC-zp.272-740/22 KC-zp.272-740/22

Modernizacja systemu nagłośnienia w salach wykładowych WIEiT KC-zp.272-726/22 KC-zp.272-726/22

Dostawa licencji ANSYS GRANTA EduPack lub równoważnej (25 stanowisk) oraz ANSYS GRANTA Research Selector lub równoważnej (1 stanowisko), lic. bezterminowa z rocznym wsparciem technicznym - KC-zp.272-727/22. KC-zp.272-727/22

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do budynku SCK AGH w Krakowie - KC-zp. 272-711/22 KC-zp. 272-711/22

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addytywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-721/22 KC-zp.272-721/22

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, format A3 - KC-zp. 272-717/22 KC-zp. 272-717/22

Dostawa rejestratora do akwizycji sygnałów szybkozmiennych dla WIMiR KC-zp.272-722/22 KC-zp.272-722/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-706/22

dostawa komory klimatycznej dla WIMiR - KC-zp.272-718/22 KC-zp.272-718/22

dostawa artykułów ślusarskich i hydraulicznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-697/22 KC-zp.272-697/22

Dostawa zintegrowanej platformy badań chemizmu i mikrotekstury materiałów porowatych oraz reaktywności ich powierzchni - KC-zp.272-693/22 KC-zp.272-693/22

System laserowy do powierzchniowej obróbki materiałów - KC-zp.272-690/22 KC-zp.272-690/22

Dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-663/22 KC-zp.272-663/22

Dostawa wiskozymetru rotacyjnego dla WIMiIP - KC-zp.272-689/22 KC-zp.272-689/22

dostawa skanera 3D dla WIMiIP - KC-zp.272-684/22 KC-zp.272-684/22

Dostawa 2 szt. projektorów dla WEiP KC-zp.272-698/22

Dostawa wirówki laboratoryjnej dla WIMIC - KC-zp.272-676/22 KC-zp.272-676/22

Rozbudowa Systemu Telekonferencyjnego Laboratorium Teleobecności w pom.2.36 Centrum Informatyki AGH - KC-zp.272-694/22 KC-zp.272-694/22

dostawa urządzenia do śledzenia ścieżki wzrokowej - eyetracker wraz z oprogramowaniem - KC-zp.272-683/22 KC-zp.272-683/22

Dostawa projektora multimedialnego na potrzeby BON AGH KC-zp.272-699/22

Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-666/22 KC-zp.272-666/22

Dostawa wraz z montażem serwera plików montowanego do szafy serwerowej na potrzeby WGGiOŚ KC-zp.272-659/22

Dostawa laptopa dla WIMiC KC-zp 272-638/22 KC-zp 272-638/22

dostawa materiałów reklamowych na potrzeby WIEiT - KC-zp.272-680/22 KC-zp.272-680/22

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla IDUB- KC-zp.272-671/22 KC-zp.272-671/22

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-687/22 KC-zp. 272-687/22

Dostawa analizatora do pomiaru stężenia produktów gazowych CO, CO2 oraz CH4 z wykorzystaniem podczerwieni dla WEiP - KC-zp.272-669/22 KC-zp.272-669/22

dostawa wielofunkcyjnego przyrządu dla WIMiC - KC-zp.272-675/22 KC-zp.272-675/22

Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej na 2023 rok dla BG - KC-zp.272-674/22 KC-zp.272-674/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-620/22 KC-zp.272-620/22

Sukcesywne dostawy wody mineralnej dla potrzeb AGH KC-zp.272-668/22

Dostawa komory solnej (korozyjnej) przeznaczonej do wykonywania testów korozyjnych dla WO - KC-zp.272-665/22 KC-zp.272-665/22

Dostawa urządzeń mobilnych dla WIEiT - KC-zp.272-660/22 KC-zp.272-660/22

Dostawa notebooka dla WEiP - KC-zp. 272-654/22 KC-zp. 272-654/22

Dostawa częsci komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-649/22

Dostawa 1 szt. dwupompowego zasilacza hydraulicznego z zestawem zaworów - KC-zp. 272-664/22 KC-zp. 272-664/22

Dostawa i montaż mebli biurowych wykonanych na wymiar do pokoju 202 w pawilonie B-3 dla WIMiR - KC-zp.272-632/22 KC-zp.272-632/22

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus Wide License na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-644/22 KC-zp.272-644/22

Dostawa przenośnego analizatora i rejestratora sygnałów - KC-zp.272-670/22 KC-zp.272-670/22

Dostawa laptopa oraz infrastruktury sieciowej na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-641/22 KC-zp. 272-641/22

Dostawa specjalistycznego pieca rurowego, dedykowanego do sondy Probostat TM firmy Norces dla WEiP - KC-zp. 272-645/22 KC-zp. 272-645/22

wykonanie, dostawa i montaż profesjonalnej zabudowy zimnego korytarza w serwerowni Centrum Informatyki AGH przy ul. Kawiory 21 w Krakowie w bud. D-17 w pom. 1.12 - zwiększającej efektywność chłodzenia - KC-zp.272-622/22 KC-zp.272-622/22

Dostawa detektora oraz holdera dla próbek nieprzewodzących dla WIMiC KC-zp.272-653/22

Dostawa i montaż aparatury naukowo - badawczej do laboratorium odnawialnych źródeł, poszanowania energii i środowiska - KC-zp.272-626/22 KC-zp.272-626/22

Dostawa subskrypcji pakietu bezpieczeństwa dla 2 urządzeń FortiGate 100F oraz 2 urządzeń FortiWeb1000E na okres 12 miesiecy na potrzeby CRI KC-zp.272-652/22

Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-541/22 KC-zp.272-541/22

Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnymi programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00 KC-zp.272-661/22

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych - Jednostka centralna komputera RTC z systemem pomiarowo-sterującym - KC-zp.272-436/22 KC-zp.272-436/22

Dostawa dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA) dla WIMiC - KC-zp. 272-631/22 KC-zp. 272-631/22

dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-643/22 KC-zp.272-643/22

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG paw. A4, pomieszczenie 101 - KC-zp.272-625/22 KC-zp.272-625/22

Dostawa stołu warsztatowego cięzkiego - Kc-zp.272-486/22 Kc-zp.272-486/22

Dostawa 4 szt. silników hydraulicznych - KC-zp. 272-635/22 KC-zp. 272-635/22

Dostawa sprzętu audio do Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-607/22 KC-zp.272-607/22

Dostawa kompletu urządzeń do monitoringu i odtwarzania sygnałów w technologii Dolby Atmos lub równoważnej z systemem automatycznej kalibracji - KC-zp. 272-629/22 KC-zp. 272-629/22

Dostawa dwóch notebooków dla Centrum Karier AGH - KC-zp.272-619/22 KC-zp.272-619/22

na dostawę zestawu do wyznaczenia ładunku właściwego e/m dla WFiIP- KC-zp.272-618/22 KC-zp.272-618/22

na dostawę i uruchomienie fabrycznie nowego tribometru pracującego przy małych obciążeniach do wykonywania testów tribologicznych metodą Pin/Ball-ON-Disk dla WIMiR-KC-zp.272-560/22 KC-zp.272-560/22

Dostawa 1 szt. switch (przełącznika sieciowego) - KC-zp. 272-590/22 KC-zp. 272-590/22

dostawa i uruchomienie spektrometru FTIR dla WIMiIP AGH - KC-zp.272-589/22 KC-zp.272-589/22

Dostawa sprzętu foto-wideo dla Centrum Komunikacji i Marketingu AGH - KC-zp.272-615/22 KC-zp.272-615/22

dostawa modułu do dostarczania wzorców do kalibracji pomiarów składu izotopowego pary wodnej z wykorzystaniem spektrometrii laserowej - KC-zp.272-606/22 KC-zp.272-606/22

zakup wraz z dostawą i montażem zestawu laboratoryjnego do sorpcji dynamicznej w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-623/22 KC-zp. 272-623/22

Dostawa kalorymetru dla WIMiC - KC-zp. 272-617/22 KC-zp. 272-617/22

Dostawa mobilnej stacji roboczej - KC-zp. 272-588/22 KC-zp. 272-588/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do druku 3D w technologii FDM - KC-zp.272-633/22 KC-zp.272-633/22

Dostawa zasilacza wysokiego napięcia do posiadanego mikroskopu TEM Titan High Base Fei Company KC-zp.272-628/22

Dostawa miniwirówki z roterem, pH-metr/konduktometr stacjonarny, miniaturowa pompa próżniowa - KC-zp.272-514/22 KC-zp.272-514/22

dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych dla WFiIS - KC-zp.272-598/22 KC-zp.272-598/22

dostawa urządzenia do automarycznego polerowania jonowego powierzchni próbek dla WFiS - KC-zp.272-526/22 KC-zp.272-526/22

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby WEAIiIB oraz WIMiR KC-zp.272-592/22

dostawa pompy prózniowej, bezolejowej typu ślimakowego (scroll) dla WEiP - KC-zp.272-601/22 KC-zp.272-601/22

Transmisyjny mikroskop elektronowy TEM do zaawansowanych badań środowiskowych in-situ wraz z wyposażeniem - KC-zp.272-616/22 KC-zp.272-616/22

Dostawa materiałów narzędziowych dla WIMiR - KC-zp.272-608/22 KC-zp.272-608/22

Dostawa wraz z montażem preparatywnego systemu chromatograficznego Flash dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-578/22 KC-zp. 272-578/222

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-581/22 KC-zp.272-581/22

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-562/22 KC-zp.272-562/22

Dostawa spektrometru absorpcji przejściowej z czasowo rozdzielczymi modułami detekcji nanosekundowymi w zakresie UV-VIS-IR - KC-zp.272-565/22 KC-zp.272-565/22

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” KC-zp.272-624/22

dostawa próżniowego systemu do nanoszenia cienkich warstw dla WIMiIP - KC-zp.272-597/22 KC-zp.272-597/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-603/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-599/22 KC-zp.272-599/22

Dostawa inercyjno-żyroskopowego systemu rejestrowania ruchu człowieka z oprogramowaniem - 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-555/22 KC-zp.272-555/22

sukcesywne dostawy płynu dezynfekującego dla wszystkich jednostek AGH ( srodki ochronne p.COVID -19) - KC-zp.272-533/22 KC-zp.272-533/22

Dostawa 4 szt. komputerów przenośnych - KC-zp.272-559/22 KC-zp.272-559/22

Dostawa 4 szt. monitorów i 6 szt. obejm na potrzeby Laboratorium przestrzennego odtwarzania dźwieku w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki WIMiR KC-zp.272-577/22

dostawa laserowego systemu do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem - KC-zp.272-510/22 KC-zp.272-510/22

zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu laboaratoryjnego do Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-428/22 KC-zp. 272-428/22

Dostawa 15 sztuk mikrokomputerów dla WIEiT - Kc-zp.272-494/22 Kc-zp.272-494/22

Dostawa 3 szt. laptopów dla IE WIEiT KC-zp.272-558/22

Dostawa wektorowego analizatora sieci dla WFiIS KC-zp.272-570/22

Dostawa zestawu komputerowego stacjonarnego dla WEAIIB - Kc-zp.272-489/22 Kc-zp.272-489/22

Dostawa 10 sztuk switchy (przełączniki sieciowe) dla WEAIiIB - Kc-zp.272-476/22 Kc-zp.272-476/22

Dostawa i montaż mebli oraz aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem na potrzeby Działu Administracji Obiektami, pawilon A4/C4 KC-zp.272-523/22

Dostawa drukarki 3D - aparatura do wytwarzania proszków metali oraz ich laserowego spiekania dla potrzeb energooszczędnych i bezubytkowych technologii przyszłości - KC-zp. 272-485/22 KC-zp. 272-485/22

Sukcesywna dostawa azotu ciekłego w ilości do 40 ton rocznie dla WFiIS - Kc-zp.272-498/22 Kc-zp.272-498/22

Leasing operacyjny oraz dostawa chromatografu gazowego do badań zawartości H2 w mieszaninie gazowej na potrzeby realizacji projektu SaferH2 - KC-zp.272-538/22 KC-zp.272-538/22

Dostosowanie do aktualnych przepisów Systemów Sygnalizacji Pożarowej w budynkach domów studenckich DS3 Akropol przy ul. Tokarskiego 1 i DS6 Bratek przy ul. Rostafińskiego 6 w Krakowie - KC-zp.272-584/22 KC-zp.272-584/22

dostawa laptopa dla WIMiR - KC-zp.272-561/22 KC-zp.272-561/22

dostawa zestawu mebli laboratoryjnych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-571/22 KC-zp.272-571/22

dostawa do siedziby Kupującego odczynników chemicznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-575/22 KC-zp.272-575/22

dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-579/22 KC-zp.272-579/22

Sukcesywna dostawa wody mineralnej dla potrzeb AGH KC-zp.272-534/22

Dostawa systemu odsłuchowego (10 szt. głosników) dla WIEiT KC-zp.272-539/22

Dostawa sferycznej macierzy mikrofonowej oraz mikrofonu ambisonicznego dla WIEiT KC-zp.272-536/22

Dostawa 4 szt. komputerów stacjonarnych do analizy danych dla WFiIS- KC-zp.272-528/22 KC-zp.272-528/22

dostawa i instalacja systemu ultrasprawnej chromatografii cieczowej z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol, wraz z akcesoriami. - KC-zp.272-492/22 KC-zp.272-492/22

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-564/22 KC-zp.272-564/22

Dostawa siłowników hydraulicznych (4 sztuki) - KC-zp.272-554/22 KC-zp.272-554/22

Dostawa 7 szt. komputerów przenośnych dla Wydziału Zarządzania - KC-zp.272-473/22 KC-zp.272-473/22

dostawa 2 sztuk laptopów wraz z urządzeniami peryferyjnymi - KC-zp.272-557/22 KC-zp.272-557/22

sukcesywne dostawy rękawiczek jednorazowych dla wszystkich jednostek AGH (środki ochronne p. Covid-19) - KC-zp.272-535/22 KC-zp.272-535/22

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH - KC-zp. 272-556/22 KC-zp. 272-556/22

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-568/22 KC-zp.272-568/22

dostawa 36 miesięcznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 w polskiej wersji językowej dla 2300 pracowników wraz z pakietem benefitów (nieodpłatna subskrypcja) dla 92000 studentów AGH KC-zp.272-530/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-537/22 KC-zp.272-537/22

Wykonanie, dostawa oraz montażu tabliczek w DS Alfa na terenie MS AGH oraz trzech budynków Kampusu AGH: A-0, A-4, U-2 - w ramach POWR.03.05.00-00-A076 - KC-zp.272-503/22 KC-zp.272-503/22

podniesienie posiadanej licencji oprogramowania VMware vSphere, odnowienie wsparcia technicznego producenta dla rozwiązania „Data Protection Suite for VMware” oraz „DataDomain 3300” KC-zp.272-502/22

Dostawa wyposażenia stanowiska do odlewania precyzyjnego z zestawem startowym dla Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-472/22 KC-zp.272-472/22

dostawa elektrycznego precyzyjnego generatora pary stanowiącego niezbędną aparaturę do uruchomienia prototypowej instalacji do badania procesów zachodzących w skraplaczach natryskowych - KC-zp.272-547/22 KC-zp.272-547/22

Dostawa ultramikrotomu, noży do ultramikrotomu oraz stołu antywibracyjnego dla WIMiIP KC-zp.272-529/22

Dostawa interfejsu audio USB 1 szt., przedwzmacniacza mikrofonowo- liniowego 1 szt. i interfejsu audio 1 szt. USB dla WIEiT - KC-zp.272-525/22 KC-zp.272-525/22

Wykonanie i montaż mebli dla potrzeb WFiIS KC-zp.272-517/22

Wykonanie oraz sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH - KC-zp.272-491/22 KC-zp.272-491/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-546/22

dostawa 3 sztuk pomp magnetycznych do budowy stanowiska badawczego dla WEiP - KC-zp.272-527/22 KC-zp.272-527/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla potrzeb AGH - KC-zp.272-540/22 KC-zp.272-540/22

Dostawa montaż i uruchomienie licznika ciekłoscyntylacyjnego promieniowania beta dla WEiP - KC-zp.272-493/22 KC-zp.272-493/22

Dostawa artykułów promocyjnych do sklepu internetowego AGH - KC-zp.272-513/22 KC-zp.272-513/22

sukcesywna dostawa maseczek jednorazowych dla wszystkich jednostek AGH (środki ochronne p. Covid-19) - KC-zp.272-532/22 KC-zp.272-532/22

Dostawa systemu zarządzania pracą autonomicznych robotów mobilnych wraz z 6-osiowym robotem współpracującym KC-zp.272-516/22

Dostawa kompletnego stanowiska do badań wytrzymałościowych materiałów biologicznych oraz elementów drukowanych w technologiach 3D - KC-zp. 272-496/22 KC-zp. 272-496/22

Dostawa 2 sztuk tensometrycznych wzmacniaczy pomiarowych typu QuantumX, model MX840B w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - nr szkody KR50/7585/21 - KC-zp.272-467/22 KC-zp.272-467/22

dostawa i montaż żaluzji poziomych w pokojach i pomieszczeniach domów studenckich DS3 Akropol przy ul. Tokarskiego 1 i DS14 Kapitol przy ul. Budryka 2 w Krakowie - KC-zp.272-497/22 KC-zp.272-497/22

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do druku 3D w technologii FDM - KC-zp.272-488/22 KC-zp.272-488/22

dostawa, instalacja i uruchomienie dwóch central DSO w domach studenckich DS1 Olimp i DS3 Akropol na terenie MS AGH - KC-zp.272-434/22 KC-zp.272-434/22

dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych i niezbędnych części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-518/22 KC-zp.272-518/22

dostawa zestawu ICR (intelligent character recognition) do inteligentnej ekstrakcji danych z papierowych ankiet dla potrzeb zautomatyzowanej ankietyzacji ogólnouczelnianej AGH - KC-zp.272-347/22 KC-zp.272-347/22

Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziałów/Jednostek AGH - KC-zp.272-445/22 KC-zp.272-445/22

Dostawa i montaż mebli biurowych wykonanych na wymiar do pokoju 202 w pawilonie B-3 dla WIMiR - KC-zp.272-465/22 KC-zp.272-465/22

Dostawa licencji aktywacyjnych (subskrypcji pakietu bezpieczeństwa) FortiGuard lub równoważnej dla dwóch urządzeń FortiGate 500E na okres 12 miesięcy - KC-zp. 272-500/22 KC-zp. 272-500/22

Dostawa przenośnego analizatora i rejestratora sygnałów - KC-zp. 272-470/22 KC-zp. 272-470/22

Dostawa wraz z montażem chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorami UV-VIS i FLD dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-389/22 Kc-zp.272-389/22

Dostawa, montaż i uruchomienia tyglowego pieca indukcyjnego do topienia żelaza i metali nieżelaznych dla Wydziału Odlewnictwa - KC-zp.272-461/22 KC-zp.272-461/22

dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej i suchej, azotu, argonu lub helu- KC-zp.272-426/22 KC-zp.272-426/22

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 - 31.12.2023 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-487/22 KC-zp.272-487/22

Dostawa 285 szt. termopar płaszczowych typ K - KC-zp. 272-490/22 KC-zp. 272-490/22

Dostawa sprzętu AGD do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-479/22 KC-zp.272-479/22

dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych i niezbędnych części dwóch prototypowych skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-444/22 KC-zp.272-444/22

Dostawa 10 szt. jednostek centralnych dla WEAIiB KC-zp.272-474/22

Dostawa laboratoryjnego pieca rurowego dla WIMiC KC-zp.272-471/22

dostawa elektrodrążarki drutowej CNC dla WIMiR- 1 szt. - KC-zp.272-480/22 KC-zp.272-480/22

Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych dla wszystkich jednostek AGH KC-zp.272-316/22

Dostawa drukarki 3Dz systemem IDEX lub równoważny i grzaną komorą roboczą dla WIMiR - KC-zp. 272-429/22 KC-zp. 272-429/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-468/22

dostawa selektywnego wzmacniacza fazoczuły z wyświetlaczem cyfrowym i modułem szeregowym -1 szt. - KC-zp.272-477/22 KC-zp.272-477/22

dostawa oprogramowania do wirtualizacji dla czterech dwuprocesorowych serwerów Lenowo ThinksSystem SR530 posiadanych przez WIEiT AGH - KC-zp.272-441/22 KC-zp.272-441/22

dostawa elektrycznego precyzyjnego generatora pary stanowiącego niezbędną aparaturę do uruchomienia prototypowej instalacji do badania procesów zachodzących w skraplaczach natryskowych - KC-zp.272-478/22 KC-zp.272-478/22

Dostawa osprzętu elektrycznego na potrzeby Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie KC-zp.272-446/22

dostawa i montaż dwóch projektorów wraz z obiektywami i dostosowaniem systemu sterowania do nowych projektorów - KC-zp. 272-457/22 KC-zp.272-457/22

Dzierżawa modułów: Facies Modeling, Petrophysical Modelin, Petrel Quantitative Interpretation, Seismic Interpretation, Data Analysis lub równoważnych programu Petrel w ramach umowy nr POIR.04.01.01-00-0046/19-00 KC-zp.272-406/22

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska KC-zp.272-481/22

Dostawa 5 szt. projektorów multimedialnych do pracowni komputerowych WIMiR - KC-zp. 272-462/22 KC-zp. 272-462/22

Dostawa artykułów technicznych (w tym metalowych i hydraulicznych) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie KC-zp.272-449/22

Dostawa chłodziarki w obiegu zamkniętym wyposażona w nadprzewodzący magnes o indukcji pola do 5T dla WFiIS - KC-zp.272-425/22 KC-zp.272-425/22

Zakup wraz z dostawą i montażem zestawu stanowisk do badania granulatów w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych WGGiOŚ- KC-zp. 272-440/22 KC-zp. 272-440/22

zakup wraz z dostawą i montażem zestawu stanowisk do badania granulatów w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-344/22 KC-zp. 272-344/22

zakup wraz z dostawą i montażem zestawu laboratoryjnego do sorpcji dynamicznej w Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ - KC-zp. 272-348/22 KC-zp. 272-348/22

Dostawa układu do pomiarów elektrochemicznych ze zintegrowanym modułem dla WIMiC - KC-zp.272-435/22 KC-zp.272-435/22

dostawa laptopów obliczeniowych wraz z myszkami (3kpl.) na potrzeby reazlizacji projektu WIMiR - KC-zp.272-379/22 KC-zp.272-379/22

Zakup wraz z dostawą i montażem wirówki laboratoryjnej w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp. 272-422/22

Dostawa 5 sztuk projektorów LCD, 2 sztuk projektorów laserowych, 1 sztuki ekranu projekcyjnego, dla WIMiIP - Kc-zp.272-371/22 Kc-zp.272-371/22

Dostawa kołder, poduszek antyalergicznych, pokrowców na materace i bielizny pościelowej do domów studenckich Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-443/22 KC-zp.272-443/22

Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie zestawu dydaktycznych stanowisk laboratoryjnych na potrzeby zajęć z zakresu termodynamiki dla laboratorium KIG WWNiG KC-zp.272-447/22

Dostawa wysokorozdzielczej kamery mikroskopowej dla WWNiG - KC-zp.272-451/22 KC-zp.272-451/22

Dostawa 2 szt. wag elektronicznych w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp.272-431/22 KC-zp.272-431/22

Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-453/22 KC-zp. 272-453/22

Dostawa 3 szt. komputerów stacjonarnych dla WFiIS- KC-zp.272-423/22 KC-zp.272-423/22

dostawa 2 szt. laptopów na potrzeby prowadzenia prac doktorskich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18 dla WIMiR - KC-zp.272-354/22 KC-zp.272-354/22

Wykonanie, dostawa i montaż wystawy gablotowej w budynku A-0 AGH w Krakowie - KC-zp.272-207/22 KC-zp.272-207/22

dostawa materiałów promocyjnych dotyczących Programu Erasmus+ - KC-zp.272-376/22 KC-zp.272-376/22

Dostawa maszyny wytrzymałościowej do 100 kN - KC-zp.272-413/22 KC-zp.272-413/22

dostawę krzeseł dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-327/22 KC-zp.272-327/22

Dostawa 1 szt. zestawu komutera stacjoarnego dla WEAIiIB- KC-zp.272-414/22 KC-zp.272-414/22

Dostawa agregatu hydraulicznego z wyposażeniem dla WWNiG - Kc-zp.272-397/22 Kc-zp.272-397/22

Dostawa serwera dla celów wirtualizacji zasobów IT na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH - KC-zp. 272-411/22 KC-zp. 272-411/22

dostawa komputera przenośnego dla WO - 1 sztuka - Kc-zp.272-424/22 Kc-zp.272-424/22

dostawa i montaż mikrowagi w ramach projektu "Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia" do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych - KC-zp.272-388/22 KC-zp.272-388/22

Dostawa reometru rotacyjnego - KC-zp.272-390/22 KC-zp.272-390/22

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku Biblioteki Głównej AGH w Krakowie - KC-zp. 272-396/22 KC-zp. 272-396/22

Dostawa i wdrożenie modułów Systemu ERP (System Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa) dla Data-centrycznego Systemu Informatycznego (DSI) na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - KC-zp.272-430/22 KC-zp.272-430/22

Dostawa 4 szt. laptopów - KC-zp.272-409/22 KC-zp. 272-409/22

dostawa elementów stanowiska do badań parametrów wytrzymałościowych i zachowania się rury stalowej pokrytej powłoka laminatową 3LPE wraz z wykonaniem stanowiska KC-zp.272-286/22

dostawa mikroplanetarnego młynka laboratoryjnego z wyposażeniem - KC-zp.272-407/22 KC-zp.272-407/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-417/22

Dostawa 32 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych typu All in One dla WMS KC-zp.272-381/22

Zakup wraz z dostawą i montażem spektrometru FTIR w ramach projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Miękinia do Laboratorium Radioizotopowych Analiz Środowiskowych KC-zp. 272-400/22

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu(CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym KC-zp.272-399/22

Dostawa laptopów (2 szt.) wraz z urządzeniami peryferyjnymi dla CRI - KC-zp.272-410/22 KC-zp.272-410/22

Dostawa zestawu fotograficznego - KC-zp.272-393/22 KC-zp.272-393/22

dostawa materiałów biurowych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-343/22 KC-zp.272-343/22

Leasing operacyjny specjalistycznego stanowiska do druku 3D z metalu - KC-zp.272-391/22 KC-zp.272-391/22

Dostawa mebli do wyposażenia lokali mieszkalnych przy ul. Czarnowiejskiej 103, ul. Staszczyka 3, ul. Gramatyka 7 w Krakowie - KC-zp.272-350/22 KC-zp.272-350/22

Dostawa automatycznego analizatora TGA do wyznaczania wilgoci, popiołu, części lotnych - KC-zp. 272-332/22 KC-zp. 272-332/22

dostawa materiałów promocyjnych dla uczestników szkół letnich w ramach NAWA SPINAKER - KC-zp.272-369/22 KC-zp.272-369/22

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT- KC-zp.272-265/22 KC-zp.272-265/22

dostawa notebooka i laptopów dla WIEIT i WGGiIŚ - KC-zp.272-310/22 KC-zp.272-310/22

Dostawa i uruchomienie przenośnego analizatora gazów dla WIMiIP KC-zp.272-367/22

dostawa selektywnego wzmacniacza fazoczuły z wyświetlaczem cyfrowym i modułem szeregowym -1 szt. - KC-zp.272-383/22 KC-zp.272-383/22

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp.272-370/22 KC-zp.272-370/22

Wyposażenie budynku C-7 w komputery w pomieszczeniach planowanych do przydzielenia Wydziałowi Humanistycznemu -384/22 KC-zp.272-384/22

Leasing operacyjny oraz dostawa sprężarki laboratoryjnej dla wysokich ciśnień (booster pump) na potrzeby realizacji projektu SaferH2 - KC-zp.272-345/22 KC-zp.272-345/22

Dostawa wysokorozdzielczej kamery mikroskopowej dla WWNiG - KC-zp.272-309/22 KC-zp.272-309/22

Dostawa miernika (multimetru) wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-386/22

dostawa 1 sztuki komputera przenośnego dla WEAIiIB - KC-zp.272-378/22 KC-zp.272-378/22

Dostawa 1 szt. stacjonarnego zestawu komputerowego dla WEAIiIB KC-zp.272-373/22

Dostawa systemu ANSYS w wersji komercyjnej, licencja bezterminowa, jednostanowiskowa - Kc-zp.272-349/22 Kc-zp.272-349/22

Dostawa specjalistycznego serwera do wielowątkowych i równoległych synchroniczno-asynchronicznych obliczeń mieszanych na wielu wątkach i wielu rdzeniach CPU oraz GPU dla WEAIiIB KC-zp.272-341/22

Najem aparatury badawczej przeznaczonej do badania procesu uplastyczniania stali, na potrzeby realizacji projektu WIMiR Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp.272-211/22 KC-zp.272-211/22

Dostawa systemu do dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych dla WIMiIP - KC-zp.272-356/22 KC-zp.272-356/22

Dostawa kamery monochromatycznej o podwyższonej czujności na pasmo podczerwieni wraz z obiektywem i kablem kompatybilnym ze standardem USB 3.0 dla WEAIiIB KC-zp.272-362/22

dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-360/22 KC-zp.272-360/22

Dostawa precyzyjnej piły diamentowej drutowej z goniometrem dla WFiIS - KC-zp.272-385/22 KC-zp.272-385/22

Zintegrowana platforma pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych - System szybkiego prototypowania w czasie rzeczywistym - KC-zp.272-242/22 KC-zp.272-242/22

Dostawa środków czystości dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-249/22 KC-zp. 272-249/22

dostawa analizatora impedancji z precyzyjnym miernikiem LCR dla WIMiC - KC-zp.272-353/22 KC-zp.272-353/22

Dostawa młynka planetarno-kulowego jednostanowiskowego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych dla WGGiOŚ- KC-zp.272-335/22 KC-zp.272-335/22

Zakup wraz z dostawą spektrometru VIS z technologią RFID dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-337/22 KC-zp.272-337/22

dostawa wraz z montażem mieszalnika laboratoryjnego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-338/22 KC-zp.272-338/22

Dostawa drukarki 3D dla WIMiC - KC-zp. 272-313/22 KC-zp. 272-313/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH - KC-zp.272-355/22 KC-zp.272-355/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-336/22

Dostawa inercyjno-żyroskopowego systemu rejestrowania ruchu człowieka z oprogramowaniem - 1 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-330/22 KC-zp.272-330/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH KC-zp.272-317/22

Dostawa agregatu hydraulicznego z wyposażeniem dla WWNiG - Kc-zp.272-209/22 Kc-zp.272-209/22

Dostawa artykułów promocyjnych do sklepu internetowego AGH - KC-zp.272-235/22 KC-zp.272-235/22

Dostawa mieszalnika mechanicznego z funkcją odliczania czasu - KC-zp. 272-283/22 KC-zp. 272-283/22

Dostawa spektrometru optyczny do pomiarów absorbancji, fluorescencji, i luminescencji materiałów nietransparentnych - KC-zp.272-328/22 KC-zp.272-328/22

dostawa odczynników chemicznych dla potrzeb AGH - KC-zp.272-340/22 KC-zp.272-340/22

dostawa pieca komorowego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-339/22 KC-zp.272-339/22

dostawa 1 zestawu mikroskopu stereoskopowego z doposażeniem do lutowania podzespołów elektronicznych dla WFiIS - KC-zp.272-346/22 KC-zp.272-346/22

dostawa materiałów (elementów)do budowy autoklawu oraz stelażu stalowego do instalacji urządzeń laboratoryjnych dla WWNiG - KC-zp. 272-329/22 KC-zp. 272-329/22

Dostawa komputera stacjonarnego dla WIMiR KC-zp.272-311/22

Dostawa materiałów i elementów wraz z wykonaniem niestandardowych niezbędnych części dla prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zp.272-288/22 KC-zp.272-288/22

Dostawa dwóch aparatów fotograficznych , dwóch obiektywow i głowicy stabilizujacej dla WGGiŚ - KC-zp. 272-312/22 KC-zp. 272-312/22

dostawa materiałów dla układu pomiarowego prototypowej instalacji badawczej skraplaczy strumienicowych - KC-zsp.272-291/22 KC-zp.272-291/22

Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego - KC-zp. 272-275/22 KC-zp. 272-275/22

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS KC-zp.272-319/22

Dostawa mebli biurowych oraz foteli i krzeseł biurowych - KC-zp. 272-273/22 KC-zp. 272-273/22

Dostawa pieca rurowego z litym elementem grzewczym dla WIMiC - KC-zp.272-278/22 KC-zp.272-278/22

Dostawa komputera stacjonarnego - stacji roboczej do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej - dla WGGiOŚ KC-zp.272-280/22

Dostawa zestawu analizatora elektrochemicznego z pełnym wyposażeniem, oprogramowaniem sterującym oraz interpretacyjnym i statywem elektrodowym - KC-zp.272-267/22 KC-zp.272-267/22

dostawa zestawu elektronarzędzi składający się z wkrętarki, szlifierki stołowej i klucza udarowego - KC-zp.272-297/22 KC-zp.272-297/22

dostawa rolet wraz z montażem do 28 okien na WIMiR - KC-zp.272-289/22 KC-zp.272-289/22

dostawa zintegrowanego układu pomiarowego do badania właściwości transportowych materiałów dla WIMiC - KC-zp.272-301/22 KC-zp.272-301/22

Dostawa zestawu komputerowego i monitora z niezbędnym wyposażeniem dla Instytutu Informatyki WIEiT KC-zp.272-282/22

dostęp do wielodziedzinowej kolekcji książek zagranicznych w wersji elektronicznej (pdf) wydawnictwa Taylor&Francis w modelu EBS (Evicende Base Subscription) dla Biblioteki Głównej AGH wraz z zakupem wybranych książek w pełnotekstowej wersji elektronicznej pdf- KC-zp.272-299/22 KC-zp.272-299/22

Dostawa wzorców pierwiastków w postaci nanoproszków do analizy mikro-XRF dla WFiIS KC-zp.272-287/22

dostawa laptopa dla CSS - KC-zp.272-245/22 KC-zp.272-245/22

Dostawa klimatyzatora komercyjnego - KC-zp.272-104/22 KC-zp.272-104/22

Dostawa macek mierniczych do pomiarów wewnętrznych 5-25 mm oraz 10-30 mm dla WWNiG - KC-zp. 272-296/22 KC-zp. 272-296/22

dostawa dygestorium przeznaczone do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami wydzielającymi się podczas prowadzenia prac laboratoryjnych chemicznych w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej specyfikacji parametrów technicznych - KC-zp.272-246/22 KC-zp.272-246/22

Dostawa 1 szt. notebooka dla WIMiIP KC-zp.272-277/22

Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni KC-zp.272-274/22

dostawa wyciągu chemicznego dygestorium - KC-zp.272-244/22 KC-zp.272-244/22

Dostawa energii elektrycznej na okres 1.09.2022 - 31.12.2022 dla Akademii Górniczo - Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego ,Fundacji Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Częstochowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - KC-zp.272-253/22 KC-zp.272-253/22

dostawa multimetrów laboratoryjnych - 6 szt. - KC-zp.272-243/22 KC-zp.272-243/22

dostawa trzykanałowego programowalnego zasilacza - 6 sztuk - KC-zp.272-254/22 KC-zp.272-254/22

dostawa akcesoriów dedykowanych do młyna Planetary Micro Mill PULVERISETTE 7 premium line firmy Fritsch - KC-zp.272-256/22 KC-zp.272-256/22

dostawa stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-232/22 KC-zp.272-232/22

dostawa gadżetów reklamowych i promocyjnych dla WIMiC - KC-zp.272-268/22 KC-zp.272-268/22

Dostawa UPS wraz z montażem - KC-zp.272-281/22 KC-zp.272-281/22

Dzierżawa zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM w ramach pakietu Geothrust Geotomo LLc wraz z interfejsem użytkowania - KC-zp.272-177/22 KC-zp.272-177/22

Dostawa części komputerowych i urzadzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-241/22

Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS KC-zp.272-269/22

dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla WIMiIP - KC-zp.272-266/22 KC-zp.272-266/22

Dostawa analizatora gazów dla WEiP KC-zp.272-257/22

Dostawa lasera femtosekundowego z wyposażeniem stanowiska - KC-p.272-250/22 KC-p.272-250/22

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do bud.C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-172/22 KC-zp.272-172/22

dostawa i montaż mebli biurowych do pokoju 017 w pawilonie B2 WIMiR - KC-zp.272-226/22 KC-zp.272-226/22

dostawa układu z otwartą architekturą do pomiarów wielkości fizycznych (1.6-300K i 0-16T)-KC-zp.272-148/22. KC-zp.272-148/22

dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z usługą montażu i konfiguracji urządzeń niezbędnych do uruchomienia laboratorium dydaktycznego 'VRoom' - KC-zp.272-208/22 KC-zp.272-208/22

Dostawa spektrofotometru FTIR dla Instytutu Elektroniki WIEiT KC-zp.272-227/22

Dostawa stacjonarnego pięciocyfrowego multimetru cyfrowego dla WFiIS KC-zp.272-259/22

dostawa oscyloskopu z funkcją generatora - 2 szt. - KC-zp.272-229/22 KC-zp.272-229/22

dostawa 1 sztuki zestawu do pomiaru przepływu w rzekach dla WFiIS - KC-zp.272-231/22 KC-zp.272-231/22

dostawa prętów mosiężnych przeznaczonych do dalszej obróbki w procesie skrawania - KC-zp.272-233/22 KC-zp.272-233/22

Dostawa wraz z uruchomieniem urządzenia dwuwiązkowego FIB-SEM, skaningowego mikroskopu elektronowego SEM z działem jonowym FIB dla WIMiIP AGH - KC-zp. 272-230/22 KC-zp. 272-230/22

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonany z tellurku kadmu (CdTe) zintegrowany z elektronicznym układem odczytowym - KC-zp.272-204/22 KC-zp.272-204/22

Dostawa tensjometru dla WIMiC - KC-zp.272-212/22 KC-zp.272-212/22

Dostawa analizatorów wektorowych sieci dla Instytutu Elektroniki (2 szt.) WIEiT- KC-zp.272-200/22 KC-zp.272-200/22

dostawa wielokanałowego analizatora amplituty w standardzie NIM -3szt. dlaWFiIS - KC-zp.272-210/22 KC-zp.272-210/22

Dostawa laptopa dla WIMIIP - KC-zp.272-186/22 KC-zp.272-186/22

Dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziału EAIiIB - KC-zp. 272-184/22 KC-zp. 272-184/22

Dostawa narzędzi składajacych sie z kompletu wierteł do metalu, klucza hakowego, taśmy mierniczej, wózka narzędziowego oraz mobilnego warsztatu dla WWNiG KC-zp.272-222/22

dostawa siłowników hydraulicznych (4 sztuki) - KC-zp.272-178/22 KC-zp.272-178/22

Dostawa 4 szt. dwukanałowego, sterowanego źródła wysokiego napięcia dla WFiIS KC-zp.272-213/22

dostawa pieca laboratoryjnego do spalania próbek paliw stałych dla WEiP- KC-zp.272-181/22 KC-zp.272-181/22

Dostawa stacji roboczej (zestawu komputerowego) dla WIMiC KC-zp.272-187/22

Dostawa mieszadła magnetycznego z grzaniem - KC-zp. 272-188/22 KC-zp. 272-188/22

Leasing operacyjny specjalistycznego stanowiska do druku 3D z metalu - KC-zp.272-176/22 KC-zp.272-176/22

Dostawa drukarek 3D dla WIMiR KC-zp.272-183/22

Dostawa zasilacza laboratoryujnego dla WGGiIŚ - KC-zp. 272-182/22 KC-zp. 272-182/22

Dostawa biurek do laboratorium komputerowego - 8 szt. dla WEAIiIB - KC-zp.272-185/22 KC-zp.272-185/22

Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych dla Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WEAIiIB- KC-zp. 272-180/22 KC-zp. 272-180/22

Dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i akcesoriami dla WRSS WILiGZ KC-zp.272-203/22

Dostawa i montaż wewnętrznych niepalnych rolet okiennych do budynku D-11 AGH w Krakowie - KC-zp.272-189/22 KC-zp.272-189/22

Dostawa 1 szt. kamery VR wraz z osprzętem - KC-zp. 272-190/22 KC-zp. 272-190/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-192/22

Dostawa laptopa dla WEAIiIB - KC-zp.272-145/22 KC-zp.272-145/22

Dostawa macek mierniczych do pomiarów wewnętrznych 5-25 mm oraz 10-30 mm dla WWNiG - KC-zp. 272-170/22 KC-zp. 272-170/22

Dostawa komputerów przenośnych dla WEiP oraz WEAIiIB KC-zp.272-173/22

Dostawa laptopa obliczeniowego wraz z myszką na potrzeby realizacji projektu WWNiG Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych - KC-zp. 272-179/22 KC-zp. 272-179/22

dostawa analizatora gazów resztkowych RGA200 dla WIEiT - KC-zp.272-174/22 KC-zp.272-174/22

Dostawa 8 szt. notebooków laboratoryjnych o wysokiej wydajności - KC-zp. 272-160/22 KC-zp. 272-160/22

Dostawa drewnianych mebli (32 szt. komód i 7 szt. szaf) do ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp. 272-147/22 KC-zp. 272-147/22

dostawa odczynników chemicznych dla WIMiIP- KC-zp.272-137/22 KC-zp.272-137/22

Dostawa wirówki do przeprowadzania rozdziałów dla WIMiC KC-zp.272-164/22

Dostawa wózka hydraulicznego podnośnikowego ręcznego - KC-zp. 272-167/22 KC-zp. 272-167/22

Dostawa narzędzi składajacych sie z kompletu wierteł do metalu, klucza hakowego, taśmy mierniczej, wózka narzędziowego oraz mobilnego warsztatu dla WWNiG KC-zp.272-168/22

dostawa zestawu elektronarzędzi składający się z wkrętarki, szlifierki stołowej i klucza udarowego - KC-zp.272-169/22 KC-zp.272-169/22

Dostawa suszarki laboratoryjnej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-110/22 KC-zp.272-110/22

dostawa materiałów w zestawie 4 sztuk kontrolera przepływu gazu dla WIEiT - KC-zp.272-166/22 KC-zp.272-166/22

dostawa pieca wysokotemperaturowego dla WIMIiC - Kc-zp.272-100/22 KC-zp.272-100/22

dostawa wysokoenergetycznego młynka kulowego dla WIMIC - KC-zp.272-127/22 KC-zp.272-127/22

Dostawa i montaż mebli biurowych dla WIMiIP - KC-zp.272-124/22 KC-zp.272-124/22

Dostawa wyciągu chemicznego (dygestorium) do pracowni chemicznej - KC-zp. 272-163/22 KC-zp. 272-163/22

Dostawa przenośnego multimetru cyfrowego dla WEiP - KC-zp.272-123/22 KC-zp.272-123/22

Dostawa 10 szt. chłodziarek do Ośrodka AGH w Łukęcinie - KC-zp. 272-152/22 KC-zp. 272-152/22

dostawa i montaż kortów do squasha w Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie - KC-zp.272-70/22 KC-zp.272-70/22

dostawa mikroskopu polaryzacyjnego do badań taksonomicznych i ekologicznych pierwotniaków kopalnych z analizą struktur zewnętrznych i wewnętrznych dla WGGiOŚ - KC-zp.272-126/22 KC-zp.272-126/22

Dostawa 5 szt. projektorów multimedialnych do pracowni komputerowych WIMiR - KC-zp. 272-117/22 KC-zp. 272-117/22

dostawa pieca rurowego oraz pieca muflowego dla WIMIC - KC-zp.272-101/22 KC-zp.272-101/22

Dostawa pompy perystaltycznej dla WEiP AGH - KC-zp.272-108/22 KC-zp.272-108/22

dostawa projektora multimedialnego wraz z instalacją w Sali dydaktycznej nr 100 WIMiR - KC-zp.272-105/22 KC-zp.272-105/22

Dostawa notebooków dla WEiP - KC-zp.272-98/22 KC-zp.272-98/22

Dostawa armatury wysokociśnieniowej dla WWNiG - KC-zp.272-133/22 KC-zp.272-133/22

Dostawa komputera przenośnego dla WILiGZ - KC-zp.272-112/22 KC-zp.272-112/22

dostawa krsytalizatorów z azotku boru do pieca odlewniczego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" - KC-zp.272-113/22 KC-zp.272-113/22

Dostawa 1 szt. laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji - KC-zp. 272-99/22 KC-zp. 272-99/22

dostawa notebooka o wysokiej wydajności do projektowania graficznego - KC-zp.272-111/22 KC-zp.272-111/22

Dostawa 2 szt. laptopów dla WIEiT - KC-zp.272-89/22 KC-zp.272-89/22

Dostawa 1 szt. laptopa - KC-zp. 272-69/22 KC-zp. 272-69/22

dostawa komputera przenośnego (laptopa) dla WWNiG-KC-zp.272-90/22 KC-zp.272-90/22

dostawa stanowiska laboratoryjnego pomiarów układów elektronicznych dla WIEiT - KC-zp.272-118/22 KC-zp.272-118/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-106/22

dostawa kompletu mis mielących (2 szt.) dedykowanych do planetarnego młyna kulowego - Planetary Micro Mill Pulverisette 7 premium line (Fritsch) - KC-zp.272-93/22 KC-zp.272-93/22

Dostawa materiałów promocyjnych dla Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Działu Spraw Studenckich - KC-zp. 272-86/22 KC-zp. 272-86/22

dostawa licencji oprogramowań dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-76/22 KC-zp.272-76/22

dostawa stanowiska laboratoryjnego pomiarów układów elektronicznych dla WIEiT - KC-zp.272-96/22 KC-zp.272-96/22

dostawa notebooków dla WIEiT - KC-zp.272-78/22 KC-zp.272-78/22

Dostawa 2 szt. serwera dla MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-74/22 KC-zp.272-74/22

Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla WIMiIP KC-zp.272-87/22

Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania i kontroli połączeń telefonicznych w centrali telefonicznej AGH w Krakowie - KC-zp.272-52/22 KC-zp.272-52/22

Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb AGH KC-zp.272-81/22

Dostawa zestawu komputera stacjonarnego dla WIMiP KC-zp.272-65/22

Dostawa analizatora właściwości termicznych dla WEiP KC-zp.272-72/22

Dostawa licencji dla Data-centrycznego Systemu Informatycznego (DSI) w formie subskrypcji obejmujących oprogramowanie udostępniane w chmurze (Platform-as-a-Service - PaaS) wraz z wymaganą infrastrukturą i usługami - KC-zp.272-30/22 KC-zp.272-30/22

dostawa notebooka dla WEiP - Kc-zp.272-66/22 KC-zp.272-66/22

zakup wysokowydajnego serwera do wykonywania złożonych zadań programowania całkowitoliczbowego KC-zp.272-63/22 KC-zp.272-63/22

dostawa serwera plików dla WGGiIŚ - KC-zp.272-57/22 KC-zp.272-57/22

dostawa laptopa na potrzeby Centrum Rekrutacji - 1 szt. - KC-zp.272-71/22 KC-zp.272-71/22

Dostawa serwera dla WGGiIŚ - KC-zp.272-56/22 KC-zp.272-56/22

dostawa skanera przeznaczonego do skanowania dokumentacji technicznej w rozmiarze do 42 cali (A0+) na potrzeby Archiwum AGH - KC-zp.272-47/22 KC-zp.272-47/22

Dostawa spektrometru NMR do badań dyfuzji w ośrodku porowatym z wykorzystaniem pulsującego gradientu pola dla WWNiG KC-zp.272-46/22

dostawa wyciągu laboratoryjnego bezkanałowego przejezdnego z filtrami dla WIMiIP - KC-zp.272-62/22 KC-zp.272-62/22

dostawa 5 szt. switchy sieciowych dedykowanych lub przystosowanych do obsługi dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu - KC-zp.272-55/22 KC-zp.272-55/22

Dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego - KC-zp. 272-39/22 KC-zp. 272-39/22

Dostawa precyzyjnej przecinarki metalograficznej dla WIMiC - KC-zp.272-37/22 KC-zp.272-37/22

Dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS z wyposażeniem dla WEiP - KC-zp.272-31/22 KC-zp.272-31/22

Dostawa komory klimatycznej z opcją do testów karbonatyzacji betonu dla WIMiC - KC-zp. 272-59/22 KC-zp. 272-59/22

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-58/22 KC-zp.272-58/22

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-48/22

Dostawa modułu rozszerzającego dla Wektorowego Analizatora Sieci - KC-zp.272-5/22 KC-zp.272-5/22

zakup napylarki wysokopróżniowej na potrzeby podniesienia kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki podczas prowadzenia zajęć w ramach Projektu P.O.W.R.03.05.00-00-00-Z309/18 - KC-zp.272-44/22 KC-zp.272-44/22

dostawa młynka kriogenicznego z wyposażeniem - KC-zp.272-38/22 KC-zp.272-38/22

dostawa 4 sztuk komputerów przenośnych dla WGGiIŚ - KC-zp.272-42/22 KC-zp.272-42/22

dostawa detektora do spektrometru Nanohunter II firmy Rigaku 1 sztuka - KC-zp.272-33/22 KC-zp.272-33/22

Dostawa komputerów przenośnych dla WGGiIŚ KC-zp.272-11/22

Dostawa wyposażenia laboratorium interfejsów (zestawu 13 okularów wirtualnej rzeczywistości z peryferiami) dla WH KC-zp.272-36/22

dostawa zestawu specjalnego komputera stacjonarnego - stacji roboczej - KC-zp.272-25/22 KC-zp.272-25/22

dostawa ekspresu ciśnieniowego automatycznego do kawy - KC-zp.272-24/22 KC-zp.272-24/22

najem pięciu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pakietem kopii i serwisem dla Studium Języków Obcych AGH-KC-zp.272-19/22 KC-zp.272- 19/22

dostawa notebooka o wysokiej wydajności do projektowania graficznego KC-zp.272-22/22 KC-zp.272-22/22

Dostawa komory klimatycznej z opcją do testów karbonatyzacji betonu dla WIMiC - KC-zp. 272-34/22 KC-zp. 272-34/22

Dostawa 1 szt. kamery VR wraz z osprzętem - KC-zp. 272-32/22 KC-zp. 272-32/22

dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-26/22 KC-zp.272-26/22

na dostawę komputera stacjonarnego - stacja robocza do obliczeń wielowątkowych i akceleracji obliczeń na karcie graficznej dla WGGiOŚ KC-zp.272-9/22

Dostawa serwera rack - KC-zp. 272-27/22 KC-zp. 272-27/22

Dostawa stacji roboczej dla WGGiIŚ - KC-zp.272-750/21 KC-zp.272-750/21

Dostawa układu modułowych spektrometrów optycznych z systemem źródeł detekcji - KC-zp. 272-755/21 KC-zp. 272-755/21

dostawa drukarki 3-D pracującej w technologii SLS - KC-zp.272-747/21 KC-zp.272-747/21

dostawa spektrometru mossbauerowskiego z 3 równoległymi torami detekcji, układem do niskich oraz wysokich temperatur - 1 sztuka - KC-zp.272-753/21 KC-zp.272-753/21

dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp.272-733/21 KC-zp.272-733/21

dostawa kamery konferencyjnej oraz bezprzewodowego systemu mikrofonowego - KC-zp.272-758/21 KC-zp.272-758/21

Dostawa eksykatorów szafkowych dla WIMiC - KC-zp. 272-748/21 KC-zp. 272-748/21

Dostawa kompaktowego układu do nanoszenia cienkich warstw metodą magnetronową DC- KC-zp.272-757/21 KC-zp.272-757/21

Dostawa projektorów dla WILiGZ - KC-zp.272-752/21 KC-zp.272-752/21

Dostawa 2 szt. zasilaczy UPS 20kVa/20kW dla CRI KC-zp.272-718/21

dostawa i montaż wyposażenia meblowego do laboratorium komputerowego WWNiG paw. A-4 pomieszczenie nr 303 - KC-zp.272-739/21 KC-zp.272-739/21

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do minus 86 °C wraz z urządzeniem podtrzymującym pracę zamrażarki - szt. 1 dla WFiIS - KC-zp.272-751/21 KC-zp.272-751/21

Dostawa mieszarki ślimakowej - KC-zp. 272-737/21 KC-zp. 272-737/21

Dostawa materiałów promocyjnych Programu ERSAMUS + - KC-zp.272-687/21 KC-zp.272-687/21

Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego dla WIMiC - KC-zp. 272-734/21 KC-zp. 272-734/21

Dostawa liofilizatora dla WIMIC - KC-zp.272-736/21 KC-zp.272-736/21

Dostawa wyposażenia meblowego laboratoryjnego i biurowego - KC-zp. 272-727/21 KC-zp. 272-727/21

Dostawa projektora z uchwytem oraz ekranu projekcyjnego elektrycznego wraz z montażem dla WIMiR - KC-zp.272-745/21 KC-zp.272-745/21

Dostawa urządzenia laboratoryjnego do elektroprzędzenia do projektowania i produkcji nanowłókien i struktur typu Core-Shell dla WEiP KC-zp.272-711/21

Dostawa laptopa do obliczeń w zakresie uczenia maszynowego oraz głębokiego uczenia maszynowego dla WIMiC - 1 szt. - KC-zp. 272-661/21 KC-zp. 272-661/21

Dostawa serwera plików dla WGGiIŚ - KC-zp.272-690/21 KC-zp.272-690/21

Dostawa pierwiastków o wysokiej czystości do syntezy (platyna, pallad, ind, nikiel) - KC-zp.272-732/21 KC-zp.272-732/21

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń 201, 201a i 221 do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CON - KC-zp.272-724/21 KC-zp.272-724/21

dostawa 30 szt. jednostek centralnych z monitorami WIEiT AGH - KC-zp.272-670/21 KC-zp.272-670/21

sukcesywna dostawę w okresie 24 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości 30 000 litrów dla ACMiN-KC-zp.272-721/21 KC-zp.272-721/21

dostawa kamery konferencyjnej wraz z bezprzewodowym systemem mikrofonowym - KC-zp.272-719/21 KC-zp.272-719/21

dostawa systemu wielokątowego, dynamicznego rozpraszania światła (MADLS) do pomiaru wielkości, potencjału zeta i stężenia cząstek - szt. 1 - KC-zp.272-716/21 KC-zp.272-716/21

stworzenie i dostawa mapy dotykowej kampusu AGH dla osób z dysfunkcją wzroku - KC-zp.272-706/21 KC-zp.272-706/21

dostawa czytnika TL/OSL do pomiarów widm luminescencji stymulowanej termicznie i optycznie szt.1 - KC-zp.272-717/21 KC-zp.272-717/21

dostawa karty pomiarowej pozwalającej na współpracę z czujnikami piezoelektrycznymi oraz akcelerometrami - KC-zp.272-715/21 KC-zp.272-715/21

Dostawa systemu elektroprzędzenia dla WIMiIP - KC-zp.272-702/21 KC-zp.272-702/21

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do pomiarów właściwości fizykochemicznych roztworów dla WIMiC KC-zp.272-704/21

dostawa 25 sztuk zestawów komputerowych poleasingowych dla WEAIiIB - KC-zp.272-700/21 KC-zp.272-700/21

dostawa potencjostatu z modułem EIS (FRA) z oprogramowaniem i jednostką sterującą - KC-z.272-655/21 KC-z.272-655/21

Dostawa młota wahadłowego 300J dla Wo - KC-zp.272-672/21 KC-zp.272-672/21

Dostawa komputera stacjonarnego ze stacją roboczą wysokiej wydajności dla WIMiIP KC-zp.272-659/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-697/21

Dostawa części i podzespołów oraz naprawa mikroskopu elektronowego Merlin o numerze seryjnym 42-56 w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej KC-zp.272-710/21

dostawa laboratoryjnej suszarki próżniowej z miernikiem próżni dla WFiIS - KC-zp.272-705/21 KC-zp.272-705/21

Serwis centrali telefonicznej Alcatel A4400 w AGH w Krakowie - KC-zp.272-677/21 KC-zp.272-677/21

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń biurowych WWNiG - KC-zp.272-619/21 KC-zp.272-619/21

dostawa kamery termowizyjnej dla WIMIC - KC-zp.272-681/21 KC-zp.272-681/21

dostawa suszarki laboratoryjnej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-698/21 KC-zp.272-698/21

dostawa projektora multimedialnego - 1 szt. - KC-zp.272-703/21 KC-zp.272-703/21

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-701/21 KC-zp.272-701/21

dostawa ultradźwiękowego analizatora cementu (UCA) wyposażonego w dwie cele pomiarowe - KC-zp.272-644/21 KC-zp.272-644/21

dostawa komputera przenośnego i tabletu dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH - KC-zp.272-579/21 KC-zp.272-579/21

dostawa i montaż mebli biurowych i kuchennych oraz wyposażenia do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CTT i DWAG - KC-zp.272-662/21 KC-zp.272-662/21

Dostawa mebli biurowych do paw. A-1 pok. 018 - KC-zp. 272-679/21 KC-zp. 272-679/21

Dostawa pieca muflowego dla WGGiOŚ - KC-zp.272-682/21 KC-zp.272-682/21

Dostawa switchy sieciowych i wkładek światłowodowych multimode dla MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-646/21 KC-zp.272-646/21

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej licencji Campus-Wide na oprogramowanie będące interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich oraz do tworzenia symulacji komputerowych dla jednostek Akademii Górniczo-Hutniczej- KC-zp.272-640/21 KC-zp.272-640/21

dostawa zestawu do badań nanomechanicznych w mikroskopie SEM KC-zp.272-592/21 KC-zp.272-592/21

dostawa 11 szt. jednostek centralnych komputerów WEAIiIB AGH - KC-zp.272-626/21 KC-zp.272-626/21

dostawa na przenośny rejestrator EKG oraz przenośny elektrokardiograf komputerowy EKG - KC-zp.272-668/21 KC-zp.272-668/21

Dostawa serwera (jednostki centralnej stacji roboczej) dla WIMiR KC-zp.272-593/21

Dostawa 16 szt.stacjonarnych zestawów komputerowych dla WO - KC-zp.272-669/21 KC-zp.272-669/21

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z finischerem dla Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-647/21

Dostawa systemu do analizy pierwiastków składającego się ze spektrometru, mineralizatora do przygotowania prób analizy kationów i modułu do chromatografii jonowej do analizy anionów - KC-zp. 272-666/21 KC-zp. 272-666/21

dostawa potencjostatu-galwanostatu z analizatorem impedancyjnym FRA - KC-zp.272-628/21 KC-zp.272-628/21

dostawa komputerów przenośnych dla WFiIS - KC-zp.272-581/21 KC-zp.272-581/21

Dostawa komputera przenośnego dla WWNiG - KC-zp.272-625/21 KC-zp.272-625/21

Dostawa naparowywarki wieloźródłowej z zasilaczami - KC-zp. 272-673/21 KC-zp. 272-673/21

dostawa wagi analitycznej dla WIMIIP - KC-zp.272-642/21 KC-zp.272-642/21

dostawa zintegrowanej platformy pomiarów, analizy i projektowania metod wielokanałowego przetwarzania sygnałów do celów badawczych w obszarach elektroniki, elektrotechniki, energoelektroniki, automatyki - oscyloskop 8 kanałowy 2,5 GHz - KC-zp.272-649/21 KC-zp.272-649/21

dostawa i montaż mebli biurowych oraz wyposażenia do bud. D-8 AGH w Krakowie - KC-zp.272-621/21 KC-zp.272-621/21

dostawa 2-osiowego pozycjonera wraz z dedykowanym strewonikiem oraz układem zasilania - KC-zp.272-573/21 KC-zp.272-573/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą spektrometru amazon ETD w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-608/21 KC-zp.272-608/21

na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do budynku D-8 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-591/21 KC-zp.272-591/21

Dostawa tabletów - 6 szt. - KC-zp. 272-618/21 KC-zp. 272-618/21

Dostawa mikroskopu skaningowego – Platforma technik obrazowania dla WO AGH- KC-zp.272-645/21 KC-zp.272-645/21

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt. oraz integracja 3 szt. drukarek z systemem zarządzania drukiem - KC-zp.272-604/21 KC-zp.272-604/21

Dostawa mikroskopu polaryzacyjnego - KC-zp.272-595/21 KC-zp.272-595/21

zestaw do elektronowej mikroskopii skaniningowej (2 mikroskopy) dla WIMiC - KC-zp.272-562/21 KC-zp.272-562/21

Dostawa systemu multimedialnego z przeznaczeniem do komunikacji, w tym spotkań zdalnych i wideokonferencji dla Centrum Technologii Kosmicznych AGH wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem sprzętu oraz przeszkoleniem pracowników - KC-zp. 272-499/21 KC-zp. 272-499/21

Dostawa 1 szt. notebooka dla WEiP - KC-zp.272-561/21 KC-zp.272-561/21

Dostawa pompy perystaltycznej - KC-zp.272-599/21 KC-zp.272-599/21

Dostawa oprogramowania umożliwiającego strumieniowanie oraz analizę danych pomiarowych dla miernika Yokogawa WT5000 - KC-zp.272-583/21 KC-zp.272-583/21

dostawa autoklawu - KC-zp.272-637/21 KC-zp.272-637/21

dostawa symulatora technicznego do badań ogniw fotowoltaicznych -KC-zp.272-394/21 KC-zp.272-394/21

zakup i dostawa sprzętu gospodarstwa domowego do DWzAG - KC-zp.272-616/21 KC-zp.272-616/21

Dostawa wizyjnego systemu pomiaru odkształceń i przemieszczeń - KC-zp. 272-614/21 KC-zp. 272-614/21

Dostawa 1 szt. komputera przenośnego typu laptop - KC-zp.272-632/21 KC-zp.272-632/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-596/21

Dostawa modułów sterujących pracą silnika o zapłonie iskrowym wraz z wiązkami elektrycznymi i sondami Lambda dla WIMiR KC-zp.272-606/21

dostawa 1 sztuki szlifierko - polerki matalograficznej dla WEiP - KC-zp.272-615/21 KC-zp.272-615/21

Dostawa i montaż wewnętrznych rolet okiennych w kasecie aluminiowej - KC-zp.272-584/21 KC-zp.272-584/21

Dostawa mineralizatora do przygotowywania próbek ciekłych metodą fotolizy UV dla WIMiC KC-zp.272-588/21

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń 201, 201a i 221 do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CON - KC-zp.272-601/21 KC-zp.272-601/21

dostawa osprzętu do prowadzenia telekonferencji KC-zp.272-607/21 KC-zp.272-607/21

dostawa UPS dla potrzeb bud. D-7 oraz infrastruktury sieciowej (system wjazdowy) w bud. U-2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-540/21 KC-zp.272-540/21

Dostawa notebooka i tabletu - KC-zp. 272-589/21 KC-zp. 272-589/21

Dostawa komputera obliczeniowego dla WIMiR - KC-zp.272-560/21 KC-zp.272-560/21

Dostawa naparowywarki wieloźródłowej z zasilaczami - KC-zp. 272-603/21 KC-zp. 272-603/21

dostawa potencjostatu-galwanostatu dla WEiP - KC-zp.272-594/21 KC-zp.272-594/21

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego - KC-zp. 272-613/21 KC-zp. 272-613/21

Dostawa pompy wysokociśnieniowej z napędem w ramach projektu IDUB KC-zp.272-597/21

Dostawa oscyloskopu pomiarowego z wbudowanym generatorem - KC-zp. 272-585/21 KC-zp. 272-585/21

dostawa projektorów multimedialnych dla WGGiOŚ - 3 sztuki - KC-zp.272-574/21 KC-zp.272-574/21

Laboratoryjny, próżniowy, kompaktowy piec do topienia łukowego (Arc Melter) z możliwością odlewania z szybkim chłodzeniem (suction casting) dla WFiIS - KC-zp.272-515/21 KC-zp.272-515/21

dostawa projektora multimedialnego - 1 szt. - KC-zp.272-586/21 KC-zp.272-586/21

dostawa foteli ergonomicznych dla pracowników AGH - KC-zp.272-533/21 KC-zp.272-533/21

Laserowy system do mikrofabrykacji układów elektronicznych pracujących w zakresie fal mikrofalowych i milimetrowych wraz ze szkoleniem dla WIEiT - KC-zp.272-580/21 KC-zp.272-580/21

Dostawa modułu pomiarowego (karty pomiarowej) termoparowego 16 kanałowego na termopary typu K, z interfejsem USB, 24 bitowy - KC-zp. 272-605/21 KC-zp. 272-605/21

Dostawa materiałów szlifiersko - polerskich dla WIMiC - KC-zp.272-498/21 KC-zp.272-498/21

dostawa 1 szt. stacji roboczej dla WGGiOŚ - KC-zp.272-559/21 KC-zp.272-559/21

Dostawa serwera obliczeniowego - KC-zp. 272-521/21 KC-zp. 272-521/21

dostawa sprzętu muzycznego na potrzeby Centrum Rekrutacji AGH - KC-zp.272-543/21 KC-zp.272-543/21

Zakup i dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego dla DWAG - KC-zp.272-548/21 KC-zp.272-548/21

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych z nadrukiem dla WILiGZ KC-zp.272-523/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą pieca łukowego AM firmy Edmund Buhler w ramach likwidacji szkody ubezpieczeniowej - KC-zp.272-565/21 KC-zp.272-565/21

dostawę materiałów promocyjnych dot. Programu ERSAMUS + mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi- KC-zp.272-446/21 KC-zp.272-446/21

Dostawa zestawu kalorymetru dla WEiP - KC-zp.272-549/21 KC-zp.272-549/21

Dostawa oprogramowania do modelowania, symulacji i optymalizacji układów energetycznych oraz przemysłowych w części dydaktyczno-badawczej Centrum Energetyki - KC-zp.272-563/21 KC-zp.272-563/21

dostawa pieca łukowego z układem zasilającym i systemem próżniowym oraz z zimnym tyglem do topienia i odlewania próbek w kształcie pręta - KC-zp.272-564/21 KC-zp.272-564/21

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych dla WIEiT - KC-zp.272-537/21 KC-zp.272-537/21

Dostawa gazów technicznych i laboratoryjnych oraz mieszanin gazowych z certyfikatami i bez certyfikatów dla wszystkich jednostek AGH - KC-zp.272-528 KC-zp.272-528/21

Dostawa oprogramowania systemu FLOW3D CAST lub równoważnego wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 KC-zp.272-566/21

Dostawa głowicy obrotowej 2 szt. Wraz ze złączem - KC-zp.272-557/21 KC-zp.272-557/21

dostawa ekspresu ciśnieniowego do kawy - KC-zp.272-572/21 KC-zp.272-572/21

dostawa części i podzespołów oraz naprawa mikroskopu elektronowego Neon nr seryjny 27-84 - KC-zp.272-514/21 KC-zp.272-514/21

Dostawa części i podzespołów wraz z naprawą mikroskopów - KC-zp.272-571/21 KC-zp.272-571/21

dostawa 2 szt. kart pomiarowych pozwalających na współpracę z czujnikami piezoelektrycznymi, akcelerometrami oraz czujnikami temperatury dla WIMiR - KC-zp.272-544/21 KC-zp.272-544/21

Dostawa 5 szt. serwerów komputerowych dla WEAIiIB KC-zp.272-529/21

Dostawa mebli biurowych dla WMN - KC-zp. 272-518/21 KC-zp. 272-518/21

Dostawa mieszarki ślimakowej dla WIMiC - KC-zp. 272-531/21 KC-zp. 272-531/21

Dostawa drukarek 3D w technologii FDM i LFS lub równoważnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i podzespołami dla WIMiR KC-zp.272-512/21

Dostawa modularnego spektrometru o wysokiej rozdzielczości do pomiaru fluorescencji cienkich warstw, proszków i cieczy oraz elektroniki do pomiarów czasów życia z kontrolerem do obsługi źródeł światła KC--zp.272-527/21

Dostawa systemu kontroli stanowiska - KC-zp. 272-516/21 KC-zp. 272-516/21

Dostawa części komputerowych i urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH KC-zp.272-534/21

Leasing operacyjny na dostawę łaźni fluidalnej - KC-zp.272-510/21 KC-zp.272-510/21

Leasing operacyjny wysokowydajnych komputerowych stacji roboczych z monitorami (4 sztuki) wraz z macierzą dyskową - KC-zp.272-539/21 KC-zp.272-539/21

Dostawa elektrycznego pojazdu transportowego dla WIMiR KC-zp.272-526/21

Dostawa sprzętu radiowego do Centrum Mediów AGH - KC-zp.272-484/21 KC-zp.272-484/21

Dostawa lepkościomierza obrotowego z podgrzewaczem badanego płynu dla WWNiG KC-zp.272-511/21

Dostawa twardościomierza Vickersa (HV) z możliwością pomiarów współczynnika KIC dla WIMiC - KC-zp.272-532/21 KC-zp.272-532/21

Zakup licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud lub równoważnego - KC-zp.272-483/21 KC-zp.272-483/21

Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kopiarka) wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Centrum Rekrutacji AGH KC-zp.272-503/21

dostawa instalacja i uruchomienie pompy turbomolekularnej w aparacie do pomiaru powierzchni właściwej i porowatości - KC-zp.272-388/21 KC-zp.272-388/21

dostawa liofilizatora laboratoryjnego dla WIMiC - KC-zp.272-480/21 KC-zp.272-480/21

Dostawa 3 szt. notebooków dla WIMiP - KC-zp.272-496/21 KC-zp.272-496/21

Dostawa oprogramowania systemów SYSWELD, VPS, PAM-STAMP, ProCAST lub równoważnych wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18, KC-zp.272-449/21

Dostawa 2 szt. komputerów stacjonarnych All in One - KC-zp. 272-489/21 KC-zp. 272-489/21

Dostawa oprogramowania systemu FLOW3D CAST lub równoważnego wraz z certyfikowanym szkoleniem dla nauczycieli akademickich w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18 KC-zp.272-472/21

Dostawa spektrometru wyposażonego w detektor półprzewodnikowy z dyspersją energii do pomiarów promieniowania X i gamma, wykonanego z tellurku kadmu (CdTe) wraz z dedykowanym przedwzmacniaczem. - KC-zp.272-477/21 KC-zp.272-477/21

Prenumerata czasopism zagranicznych w wersji drukowanej i elektronicznej na 2022 rok dla BG - KC-zp.272-497/21 KC-zp.272-497/21

sukcesywna dostawę niszczarek dla potrzeb AGH-KC-zp.272-370/21 KC-zp.272-370/21

Dostawa ciśnieniowego systemu do poboru próbek - 1 szt. wraz z dostawą dla WWNiG - KC-zp.272-504/21 KC-zp.272-504/21

dostawa spektrometru masowego wraz z kapilarnym chromatografem cieczowym - KC-zp.272-478/21 KC-zp.272-478/21

dostawa 1 sztuki wiskozymetru rotacyjnego z kompletem wrzecion i oprogramowaniem - KC-zp.272-500/21 KC-zp.272-500/21

Dostawa oprogramowania do modelowania, symulacji i optymalizacji układów energetycznych oraz przemysłowych w części dydaktyczno-badawczej Centrum Energetyki - KC-zp.272-457/21 KC-zp.272-457/21

Dostawa modułu pomiarowego (karty pomiarowej) termoparowego 16 kanałowego na termopary typu K, z interfejsem USB, 24 bitowy - KC-zp. 272-455/21 KC-zp. 272-455/21

Dostawa rocznej ogólnouczelnianej subskrypcji pakietu Office 365 A3 lub równoważnej w polskiej wersji językowej dla 2 000 pracowników wraz z bezpłatnym pakietem benefitów dla 80 000 studentów AGH - KC-zp.272-502/21 KC-zp.272-502/21

dostawa laptopów dla WMS - KC-zp.272-482/21 KC-zp.272-482/21

Dostawa zestawu komputerowego (stacji roboczej) dla WIMiC KC-zp.272-468/21