Szczegóły zamawiającego

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

Ulica, numer: Krysiewicza 7/8

Kod pocztowy: 61-825

Miejscowość: Poznań

Telefon: (061 ) 618506295

Fax: (061 ) 8506228

E-mail: zampub@szoz.pl

WWW: www.szoz.pl