Szczegóły zamawiającego

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Ulica, numer: Adama Wrzoska 1

Kod pocztowy: 60-663

Miejscowość: Poznań

Telefon: (061 ) 616162505, 616162506

Fax: (061 )

E-mail: zampub@szoz.pl

WWW: www.szoz.pl