Szczegóły zamawiającego

Gmina Pokrzywnica

Ulica, numer: Al. Jana Pawła II 1

Kod pocztowy: 06-121

Miejscowość: Pokrzywnica

Telefon: (23 ) 23 691 87 21

Fax: (23 ) 691 85 55

E-mail: ug@pokrzywnica.pl

WWW: www.pokrzywnica.pl