Szczegóły zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Ulica, numer: Szczyrzyc 182

Kod pocztowy: 34-623

Miejscowość: Szczyrzyc

Telefon: (18 ) 3320 266

Fax: (18 ) 3320 538

E-mail: zamowienia@dpsszczyrzyc.pl

WWW: www.dpsszczyrzyc.pl