Szczegóły zamawiającego

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Ulica, numer: Jagiellońska 3

Kod pocztowy: 85-950

Miejscowość: Bydgoszcz

Telefon: (052 ) 3497290

Fax: (052 ) 3497292

E-mail: bfi_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

WWW: www.bydgoszcz.uw.gov.pl