Szczegóły zamawiającego

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Ulica, numer: Powstańców Warszawy 5

Kod pocztowy: 85-681

Miejscowość: Bydgoszcz

Telefon: (0-52 ) 378 70 01; 378 74 48

Fax: (0-52 ) 378 61 10

E-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl

WWW: www.10wsk.mil.pl