Szczegóły wyników

ZP/RB-09/19

"Prace remontowe pomieszczeń III piętra w budynku Hotelu Asystenckiego wraz z przebudową instalacji elektrycznej"

Politechnika Częstochowska

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,8 2019.07.09 52

Pobierz wszystkie dokumenty