Szczegóły wyników

S.270.19.2019

"Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z jego odbudową z przeznaczeniem na cele magazynowe, na terenie działki nr ewid. 535/2, położonej w Zalesiu, obręb Zalesie, gm. Police."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania pdf 566,6 2019.06.12 31

Pobierz wszystkie dokumenty