Szczegóły wyników

NA/O/57/2019

"Wykonanie i dostawa form wtryskowych. Dostawa wraz z wymianą lampy RTG w dyfraktometrze rentgenowskim ARL XTRA-101. Dostawa elektronarzędzi. Dostawa odczynników chemicznych.Dostawa roterów do homogenizatora. Dostawa sprzętu laboratoryjnego."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 119,6 2019.03.08 31

Pobierz wszystkie dokumenty