Szczegóły wyników

KC-zp.272-62/19

"Sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy ciekłego azotu do zbiorników posiadanych przez Zamawiającego w ilości 15 000 litrów dla ACMiN"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 215,6 2019.03.05 10

Pobierz wszystkie dokumenty