Szczegóły wyników

KC-zp.272-497/18

"Wykonanie, dostawa i montaż mebli w paw. D-1, pokój 403 - KC-zp.272-497/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 215,6 2018.10.10 40

Pobierz wszystkie dokumenty