Szczegóły wyników

KC-zp.272-481/18

"Dostawa ultrabooka dla WIMiIP, dostawa komputera przenośnego dla WGiG - KC-zp.272-481/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1 i unieważnieniu postępowania - zad 2 doc 218,5 2018.10.11 40

Pobierz wszystkie dokumenty